Hz Muhammed (sav) – Fuhuş, ölçü ve tartıda hile, zekat vermeyenler, Allah ve Resülü'ne verdiği sözü bozanlar, Allah'ın kitabıyla hükmetmeyenlerin cezaları nedir? - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) – Fuhuş, ölçü ve tartıda hile,...

Hz Muhammed (sav) – Fuhuş, ölçü ve tartıda hile, zekat vermeyenler, Allah ve Resülü’ne verdiği sözü bozanlar, Allah’ın kitabıyla hükmetmeyenlerin cezaları nedir?

-

”Ey muhacirler topluluğu! Beş şey vardır ki, bunlarla imtihan olunursanız ve bunlar size yanaşırsa onlara bulaşmanızdan Allah’a sığınırım.

1- Bir toplumda fuhuş yaygınlaşıp alenen yapılmaya başlandığında o toplumda daha önce görülmemiş hastalıklar baş gösterir.

2- Ölçü ve tartıda hile yaparak eksik tartıldığı zaman o toplumda uzun seneler kıtlık, geçim sıkıntısı ve zalim yöneticiler ortaya çıkar.

3- Mallarının zekatını vermedikleri takdirde sema yağmur vermez. Hayvanlar da olmasa hepten yağmursuz kalırlar.

4- Allah ve Resulüne verdikleri sözü bozarlarsa başlarına düşmanlar olarak ellerindeki nimetleri de alırlar.

5- Devlet erkanı Allah’ın kitabıyla hükmetmedikleri takdirde toplumda iç kargaşalar ortaya çıkar.” (İbn Mace, 4019)

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

x