Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur'u da yaratıp İsrafil'in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ''Ne zaman  üflemekle emrolunacağım'' diye  gözlerini Arş'a  dikerek bekler vaziyettedir. ''Ya Resulallah! Sur nedir?'' diye sordum. Bana: - Dtarihi
İslam tarihiAllah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur'u da yaratıp...

Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur’u da yaratıp İsrafil’in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ”Ne zaman  üflemekle emrolunacağım” diye  gözlerini Arş’a  dikerek bekler vaziyettedir. ”Ya Resulallah! Sur nedir?” diye sordum. Bana:

-

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Allah Teala gökleri ve yeri yaratınca Sur’u da yaratıp İsrafil’in eline verdi. O da onu ağzına koyarak ”Ne zaman  üflemekle emrolunacağım” diye  gözlerini Arş’a  dikerek bekler vaziyettedir. ”Ya Resulallah! Sur nedir?” diye sordum. Bana: ”Nurdan bir boynuzdur” diye cevap verdi. ”Ya Resulüllah, nasıl bir şeydir”diye sordum. O da bana: ”Çok büyük bir daire  şeklindedir.  Beni Hak dinle Peygamber olarak gönderen Allah Teala adına yemin ederim ki büyüklüğü yerle gök arası genişliğindedir. İsrafil bu sura üç kere üfler: Birinci üflemeyle herkesi ürkütür, ikincisiyle hepsini öldürür, üçüncüsüyle hepsi tekrar dirilir. Üçüncü üfleyişten sonra ruhlar ortaya çıkarak gök ile yer arasını arılar gibi doldururlar ve genizlerden bedenlere girerler” sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu:

”Toprağı yarılarak yerden  ilk çıkacak olan benim.”

Başka bir hadiste  Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivayet edilir:

Allah Teala, Cebrail, Mikail ve İsrafil’i yeniden diriltince bunlar hemen yanlarına Burak’ı ve bir de cennet elbisesi alarak Peygamberimizin kabrine gelirler. O sırada kabrin toprağı yarılarak açılır. Peygamberimiz Cebrail’e bakar ve

”Bugün, hangi gündür?” diye sorar. Cebrail O’na: ”Bugün Kıyamet günüdür, bugün haşr günüdür; bugün karar günüdür” diye cevap verir. Peygamberimiz ”Ey Cebrail, Allah ümmetime ne yaptı?” diye sorar. Cebrail de ”Müjde, üzerindeki toprak ilk açılan sensin” diye cevap verir.

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Allah Teala şöyle buyurur: ‘‘Ey insanlar ve cinler! Ben size gereken uyarıyı yapmıştım. İşte amelleriniz defterlerinizde yazılı. İyilik bulan Allah’a hamd etsin. Kötülük bulan da kendine kızıp dursun.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

İslam tarihi

Hz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı bir yaşlı gördü. Yanına gidip: ”Gemiye niye girdin?” diye sordu. Yaşlı şöyle dedi:

Rivayet edildiğine göre, Hz Nuh, gemisine Allah Teala'nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı...
İslam tarihi

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir, buyurdular. Yahudi: -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü…

-(Habibim) de ki: Kim Cebrail'e düşman olursa, (kahrından gebersin). Çünkü kendinden evvelki (kitab)ları tasdik edici (ve doğrultucu) ve mü'minler için...
Dini Hikayeler

İsrailoğullarından üç kişi vardı. Birinde alaca hastalığı bulunuyordu, biri kel, biri de kördü. Allah (c.c.) onları imtihan etmek ve kendi durumlarını kendilerine bildirmek için melek gönderdi. Melek önce vücudunda alaca hastalığı olana vardı. Ona:

İsrailoğullarından üç kişi vardı. Birinde alaca hastalığı bulunuyordu, biri kel, biri de kördü. Allah (c.c.) onları imtihan etmek ve kendi...
Osmanlı tarihi

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Adalet Bakanı iken borcunu ödemeyen bir adamı kahve içme bahanesiyle dairesine çağırır. Adam içeride oturup kahvesini yudumlarken paşa, onun kapıda duran atını sattırıp borcunu ödetir. Sonra da borçlu şahsa şöyle der:

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Adalet Bakanı iken borcunu ödemeyen bir adamı kahve içme bahanesiyle dairesine çağırır. Adam içeride oturup kahvesini...
İslam tarihi

”Cennet ehli üç sınıftır:” Muhammed (s.a.v)

1- İktidar ve kudret sahibi olup adaletli ve hayırlı işlerinde muvaffak kılınmış kimse. 2- Akrabalığı olan herkes ve her mü'min...
İslam tarihi

Sahabilerin gözünde en değerli insan Allah Resülü idi. Fakat buna rağmen Peygamberimiz geldiğinde ayağa kalkmazlardı. Çünkü bundan hiç memnun kalmayacağını biliyorlardı.

Hz Ali şöyle der: ”Cehennemlik görmek isteyen kişi, önünde ayakta dikilenler varken oturana baksın!” Hz Enes şöyle der: Sahabilerin gözünde...
Timur tarihi

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına topladıktan sonra Allah’a şöyle dua etti:

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına...
Timur tarihi

Timur – ”Emrettim ki, vezirler dört özelliğe sahip olan kişilerden olmaları lazımdır.”

Emrettim ki, vezirler dört özelliğe sahip olan kişilerden olmaları lazımdır. Birincisi, akıl ve feraset; ikincisi, asalet ve nesil temizliği; üçüncüsü,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu alır,

Ebu Hureyre rivayet eder. Resul-i Ekrem Efendimiz buyururlar ki: -Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu...
İslam tarihi

Allah kimin haccını kabul etmez

Kişi helal olmayan bir para ile hacca gidip de: ''Lebbeyk allahümme lebbeyk'' derse, Allah ona: ''Sana ne Lebbeyk ve ne...
İslam tarihi

Hz Muhammmed (sav) – Allah’ın en sevdiği kullar kimlerdir?

Hz Ali'den rivayet edildiğne göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: ''Allah Teala'nın en sevdiği kul, rızkına kanaat eden ve Allah'ın takdirine...
İslam tarihi

Hz Musa denizi aşınca adamları ona: -‘Bizler Firavun’un boğulmamış olmasından korkuyoruz ve onun helak olduğundan tam emin değiliz!’ dediler. Bunun üzerine Hz Musa, Rabbine dua etti. Rabbi de onun için…

Nihayet Hz Musa'ya kavmiyle yani İsrailoğulları'yla birlikte Mısır'dan çıkması emredildi. Hz Musa da, kavmini alıp geceleyin yola çıktı. Firavun sabahlayınca...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala’nın sevdiği kullar

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dünya ve onun içinde olan şeyler...
Osmanlı tarihi

2. Murad Hacı Bayram’dan o kadar memnun kalır ki, onun müridleri için vergiden muaf olma imtiyazı verir. Sonunda bu durum bir suistimale yol açar. Hacı Bayram elinde büyük bir bıçakla çadırın önüne çıkar, şöyle der:

2. Murad Hacı Bayram'dan o kadar memnun kalır ki, onun müridleri için vergiden muaf olma imtiyazı verir. Sonunda bu durum...
İslam tarihi

İsa (a.s) İblis’e ‘‘İnsanlardan en çok kimi seversin” diye sormuş, o da

Anlatıldığına göre İsa (a.s) İblis’e ‘‘İnsanlardan en çok kimi seversin” diye sormuş, o da ”cimrilik yapan mümini” cevabını vermiştir. İsa (a.s) ”Peki en kızdığın...
İslam tarihi

Feridüddin Attar – Sürekli olmayan 4 şey

Dört şey kısa sürelidir. Ey dini bütün ve sevimli adam, neymiş onlar sen gel de benden öğren: Devlet başkanlarının zulmü...
İslam tarihi

İsrailoğulları büyük bir kıtlık içindeyken abid kullardan biri bir kum yığınına rastlar. İçinden: ”Bu kum yığını un olsaydı İsrailoğullarının karnını doyururdum” diye geçirir. Bunun üzerine Allah İsrailoğullarının nebisine o abide şöyle söylemesini vahyeder:

İsrailoğulları büyük bir kıtlık içindeyken abid kullardan biri bir kum yığınına rastlar. İçinden: ''Bu kum yığını un olsaydı İsrailoğullarının karnını...
Hun Tarihi

Attila nasıl öldü? – Ahmet Taşağıl

Attila nasıl öldü? Ben zehirlenerek öldürüldüğü kanısındayım. Yerleşiklerin iyi zehir yapma özellikleri vardır. Etkisini hemen göstermeyebilir. Tarihte bu tür suikastlar...
İslam tarihi

İmam Gazali: Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ”Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah” demesini istedi. Zahid bu sözleri söylemek istemedi. Arkadaşı ikinci kez teklif etti, zahid yine yüz çevirdi…

Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah''...
Osmanlı tarihi

Osmanlı Tılsımlı gömlekleri üzerinde neler yazıyor?

1978 yılından bu yana Topkapı Müzesi'nde Osmanlı tekstili ve padişah giysileri üzerine çalışan Doç. Dr. Hülya Tezcan, tılsımlı gömlekleri grafik...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x