Türk tarihi

Türkmen, Müslüman olan Türk’e mi deniliyor? – Ahmet Taşağıl

Osmanlı tarihi

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han’ın onlara:

İslam tarihi

Türklere ”Türk” denilmesinin sebebi – İbn Kesir

İslam tarihi

Şirk koşanlar, Şirk koşmalarını nerde anlıyacaklar ? Boyunlarına demir halka ne zaman takılacak?

İslam tarihi

Hz İsa, Hz Nuh’un oğullarından Sam’ı (Allah’ın izniyle) dirilttiğinde ne dedi? – Hz İsa’ya dediler ki: -Sen ölüyü diriltirsin. Lakin senin dirilttiğin ölüler yenice ölmüş olan taze kimselerdir. Bunun başka bir sebebi olabilir. Sen davanda gerçek isen ta eskiden ölmüş olanlardan birini dirilt. Hz İsa:

İslam tarihi

Müslümanın kıyamette hesaba çekileceği ilk amel

Timur tarihi

Timur’un Çin’i fethetme hakkındaki sözleri – Timur, prens ve Emirler meclisini huzurunda toplayarak onlara: ”Çin’den başka her ülkeyi fethettik” dedi. ”Bir çok savaşta bana arkadaşlık ettiniz;

İslam tarihi

İnsanların Allah nazarında en iyisi

İslam tarihi

Hz Ömer Kuran-ı Kerim’den bir ayet duyduğunda baygınlık geçirip yere düşerdi. Bir gün eline bir saman çöpü alıp,

Dini Hikayeler

Hz Musa Hak Teala’ya sual edip dedi ki: -Ya İlahi! Eblehlere (akılsızlara) rızkı çok verirsin. Malı abes yerlere sarf eder, ahiretlerini mamur etmezler. Akıllı kimselere az verirsin. O, verdiğin azıcık şeylere senin yoluna harcar, kendisi az bir şeyle geçinir gider. Hak Teala buyurur ki:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en kötüsü kimdir?

Dünya tarihi

Eskiçağ Yunan İşkence Aleti: Pirinç Boğa nasıl çalışıyordu?

Moğol tarihi

Cengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat

Dünya tarihi

Tolstoy’un hayatı sorgulatacak 17 sözü:

Ateistlere Cevap Dini Hikayeler

Şems-i Tebrizi ve 3 Dinsiz Filozof arasında geçen olay – Bir grup filozof, Mevlana Celaleddin Rumi’ye gelerek birkaç sual sormak istediklerini bildirdiler. Niyetleri, bir şeyler öğrenmek değil, Müslümanları dinleri hakkında şüpheye ve fitneye düşürmekti.

Dini Hikayeler

Hz İsa bir gün harabe bir şehre uğradı. (Harabe) evleri onun hoşuna gitmişti. Hz İsa: -‘Ey Rabbim! Bana cevap vermesi için şu şehre emret!’ dedi. Yüce Allah, o şehre:

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın öldürttüğü Şehzade Mustafa nasıl birisiydi?

Dünya tarihi

Romalı komutan Titus, Yahudileri neden katletti? Titus, yaptıkları ile kendisinden beş asır önceki saldırıyı gerçekleştiren Babillileri aratmaz. Tarihler

İslam tarihi

Hz İsa’nın Sözleri

İslam tarihi

Hz Adem, Allah Teala’ya kör, alacalı ve çeşitli hastalıklı insanları niye yarattın diye sormuş?

x