Kıyamette mürailerin durumu | Dtarihi
İslam tarihiKıyamette mürailerin durumu

Kıyamette mürailerin durumu

-

Allah (vukuunda) şüphe bulunmayan kıyamet günü, ilk nesillerle son nesilleri bir araya getirdiğinde bir münadi şöyle seslenir: ”Kim Allah için yaptığı bir amelde başkasını ortak yapmışsa mürailik etmek istediği kimsenin amelinin sevabını istesin. Çünkü Allah kendisine şirk koşanların şirklerinden münezzehtir.”

Hz Muhammed (Rumuzul E Hadis)

Mutlaka Okumalısınız

x