Allah’ın yedinci kat semada birtakım melekleri vardır ki, yaratıldıkları andan kıyamete kadar secdedirlerdir. Vücutları Allah korkusundan devamlı titrer. Kıyamet günü başlarını kaldırarak: | Dtarihi
İslam tarihiAllah'ın yedinci kat semada birtakım melekleri vardır ki, yaratıldıkları...

Allah’ın yedinci kat semada birtakım melekleri vardır ki, yaratıldıkları andan kıyamete kadar secdedirlerdir. Vücutları Allah korkusundan devamlı titrer. Kıyamet günü başlarını kaldırarak:

-

Büyük fıkıh alimi Ebu’l Leys es-Semerkandi şöyle der:

Allah’ın yedinci kat semada birtakım melekleri vardır ki, yaratıldıkları andan kıyamete kadar secdedirlerdir. Vücutları Allah korkusundan devamlı titrer. Kıyamet günü başlarını kaldırarak: ‘‘Ey Rabbimiz, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Sana layıkıyla kulluk yapamadık” diyeceklerdir. Allah Teala’nın (c.c) şu sözü bundan bahseder:

”Onlar, onların üstlerindeki (emrinde oldukları) Rablerinden korkarlar. Ve emrolundukları şeyleri yaparlar.” (Nahl16/50)

Yani göz açıp kapayıncaya kadar bile Allah Teala’ya asi olmazlar.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

x