Dtarihi Kuran'da bahsedilen Hz Musa ile Hz Hızır kıssasında geçen Hz Musa'nın ''Genç Arkadaşı'' hangi peygamberdir? - Dtarihi

Kuran’da bahsedilen Hz Musa ile Hz Hızır kıssasında geçen Hz Musa’nın ”Genç Arkadaşı” hangi peygamberdir?

Paylaş

Loading

Yüce Allah, Yuşa İbn Nun’dan Kuran’da daha önce de ”Hani bir zamanlar Musa genç arkadaşına (el-Kehf, 18/60) ve ‘‘Bu yeri geçtiklerinde, Musa genç arkadaşına” (el Kehf, 18/62) şeklinde geçtiği üzere adını açıkça belirtmeden (”genç adam” diye) bahsetmektedir.

Ehl-i kitap, Yuşa’ İbn Nun’un peygamberlik hususunda ittifak etmiştir. Hatta Ehl-i kitaptan bir topluluk olan Samiriler, Hz Musa’dan sonra Yuşa’ bin Nun’dan başka birisinin peygamberliğini kabul etmezler. Çünkü (Hz Musa’dan sonra peygamber olarak) Yuşa’bin Nun’un adı, Tevrat’ta açıkça geçmektedir. Hz Musa’dan, Yuşa bin Nun’dan başka (peygamber olarak gelenleri) inkar etmişlerdir. Halbuki Yuşa’ bin Nun’la birlikte (ondan sonra gelen) peygamberler de, Rableri (tarafından gönderilen peygamberler oldukları) gerçektir… Allah’ın laneti kıyamet gününe kadar onların üzerine olsun.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x