Kuranda cennete girecekler - Dtarihi
İslam tarihiKuranda cennete girecekler

Kuranda cennete girecekler

-

√- Kuran ayetlerini inkar etmeyenler

   

√- İman edip, salih amellerde bulunurlar. (Bakara,25)
√-Allah’tan korkup sakınırlar. (Al-i İmran,15)
√- Bollukta da darlıkta da infak ederler. (Al-i İmran,134)
√- Öfkelerini yenerler. (Al-i İmran,134)
√- İnsanları affederler.
(Al-i İmran,134)
√- Çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayıp, hemen günahlarından dolayı bağışlanma isterler. (Al-i İmran,135)
√- Yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmezler.
(Al-i İmran,135)
√- Allah’a ve elçisine itaat ederler (Nisa,13)
√- Namazı kılarlar, zekatı verirler, elçilere inanır, onları savunup desteklerler. (Maide,12)
√- Doğru sözlüdürler. (Maide,119)
√- Hicret ederler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler. (Tevbe,20)
√- Güzel davranışlarda bulunurlar. (Yunus,26)
√- Rabbimiz’e kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlanırlar. (Hud,23)
√- Tevbe ederler. (Meryem,60)
√- Emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. (Müminun,8)
√- Namazlarını (titizlikle) korurlar. (Müminun,9)
√- Hayırlarda yarışırlar. (Fatır, 2)
√- Muhlistirler. (Saffat,40)
√- Allah’ın ayetlerine iman ederler. (Zuhruf,69)
√- Bizim Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tuttururlar. (Ahkaf,13)
√- Takva sahipleridir. (Muhammed,15)
√- Gönülden Allah’a yönelip, dönerler. (Kaf,32)
√- Görmedikleri halde Rahman’a karşı içleri titreyerek korku duyarlar ve içten Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelirler.
(Kaf Suresi,33)
√- İhsanda bulunurlar. (Zariyat,16)
√- Seher vakitlerinde istiğfar ederler. (Zariyat,18)
√- Yarışıp öne geçerler. (Vakıa,10)
√- Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar. (İnsan,7)
√- Ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. (İnsan,8)
√- Elçiye gereken saygıyı gösterirler. (Hucurat,3)

Son İçerikler

Çocukken kimsenin geçemediği dehalık testini geçen Sokullu Mehmed Paşa’nın dehalık testi ve cevabı:

O gün uğranılan evlerden beğenilen çocuklar Cuma günü köy meydanında yapılacak asıl imtihana davet edilmişlerdi. Cuma, Osmanlı'nın tatil günü...

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder

Peygamber Efendimiz'in  şöyle buyurduğu rivayet edilir: ''Allah Teala şu beş kişiye gazap eder, dilerse gazabını  dünyada yürürlüğe koyar, dilerse ahirette...

İbrahim Bin Edhem Sözleri

İbrahim bin Edhem Hazretleri şöyle der: Mü'min kişinin alameti şunlardır: Tek düşüncesi fikir ola, baktığı ibret ola, yürüdüğü taat...

Göktürklerde Zina ve hırsızlığın cezası neydi?

Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk nasıl yaşardı?  Ekonomileri hayvancılığa dayalı bir hayat söz konusudur. Su boyları ve bol otlu alanlarda...

Hz Hamza nasıl şehid oldu?

Bu sırada Hz Hamza da düşmanları kovalamakla meşguldü. Çünkü müşrikler ondan çok korkarlardı. Hz Hamza kılıcıyla düşmanlara aman...

Hz Muhammed (sav) – Dört dua var ki, asla reddedilmez:

Dört dua var ki, asla reddedilmez: 1- Dönünceye kadar hacının yaptığı dua 2- Gazaya çıkan Muharib'in duası da dönünceye kadar (reddedilmez) 3-...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor