Kuranda cennete girecekler | Dtarihi
İslam tarihiKuranda cennete girecekler

Kuranda cennete girecekler

-

√- Kuran ayetlerini inkar etmeyenler

√- İman edip, salih amellerde bulunurlar. (Bakara,25)
√-Allah’tan korkup sakınırlar. (Al-i İmran,15)
√- Bollukta da darlıkta da infak ederler. (Al-i İmran,134)
√- Öfkelerini yenerler. (Al-i İmran,134)
√- İnsanları affederler.
(Al-i İmran,134)
√- Çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayıp, hemen günahlarından dolayı bağışlanma isterler. (Al-i İmran,135)
√- Yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmezler.
(Al-i İmran,135)
√- Allah’a ve elçisine itaat ederler (Nisa,13)
√- Namazı kılarlar, zekatı verirler, elçilere inanır, onları savunup desteklerler. (Maide,12)
√- Doğru sözlüdürler. (Maide,119)
√- Hicret ederler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler. (Tevbe,20)
√- Güzel davranışlarda bulunurlar. (Yunus,26)
√- Rabbimiz’e kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlanırlar. (Hud,23)
√- Tevbe ederler. (Meryem,60)
√- Emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. (Müminun,8)
√- Namazlarını (titizlikle) korurlar. (Müminun,9)
√- Hayırlarda yarışırlar. (Fatır, 2)
√- Muhlistirler. (Saffat,40)
√- Allah’ın ayetlerine iman ederler. (Zuhruf,69)
√- Bizim Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tuttururlar. (Ahkaf,13)
√- Takva sahipleridir. (Muhammed,15)
√- Gönülden Allah’a yönelip, dönerler. (Kaf,32)
√- Görmedikleri halde Rahman’a karşı içleri titreyerek korku duyarlar ve içten Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelirler.
(Kaf Suresi,33)
√- İhsanda bulunurlar. (Zariyat,16)
√- Seher vakitlerinde istiğfar ederler. (Zariyat,18)
√- Yarışıp öne geçerler. (Vakıa,10)
√- Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar. (İnsan,7)
√- Ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. (İnsan,8)
√- Elçiye gereken saygıyı gösterirler. (Hucurat,3)

Mutlaka Okumalısınız

x