KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..! | Dtarihi
İslam tarihiKUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

-

Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Hak Kur’an’da haber vermiştir. İşte o insanlar:

1) “Allah’a ortak koşanlar ve tağutlar”

“Sonra onlara: Allah’ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek. Onlar da: Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk, diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır. Bu, sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir!” (Mü’min Suresi, 73- 76)

“Allâh, îmân edenlerin velîsidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velîleri ise tâğuttur. Onları aydınlıktan çıkararak karanlıklara sokarlar. İşte bunlar, cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalırlar.” (Bakara: 2/257)

2) “Allah’a ve Rasulüne asi olanlar.”

“Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” (Nisa Sûresi 14)

3) “Ahireti inkâr edenler.”

“Cennet ehli cehennem ehline: Biz Rabbimizin bize vadettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size vadettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenir. «Evet!» derler. Ve aralarından bir çağrıcı, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerine olsun! diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkâr edenlerdir.” (A’raf Sûresi 44-45)

4) “Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.”

“Âyetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (A’raf Sûresi 36)

5) “Allah’a ibadetten yüz çevirenler.”

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min Suresi, 60)

6) “Kitabı ve Rasullere gönderileni yalanlayanlar.”

“Onlar, Kitab’ı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında (gerçeği) anlayacaklar!” (Mü’min Suresi, 70)

7) “Allah yolundan alıkoyanlar.”

“Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkâr edenlerdir.” (A’raf Sûresi 45)

8) “Kâfirler.”

“(Resûlüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir!” (Âl-i İmran Sûresi 12)

“Kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir.” (Maide: 44)

9) “Kıyameti inkâr edenler.”

“Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık.” (Furkan Sûresi 11)

10) “Cehennemi yalanlayan fasıklar.”

“Yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın! denir.” (Secde Sûresi 20)

11) “Din hesap gününü inkâr edenler.”

“Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, Yoksulu doyurmuyorduk, (Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk, Ceza gününü de yalan sayıyorduk” (Müddessir Sûresi 40-46)

12) “Büyüklük taslayanlar.”

“Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir?” (Zümer Sûresi 60)

13) “Müsrifler ölçüyü taşıranlar.”

“Gerçek şu ki, sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah’adır, aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir.” (Mü’min Sûresi 43)

14) “Büyük günah işlemekte direnenler.”

“Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı.” (Vakıa Sûresi 46)

15) “Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.”

“Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.“ (Hümeze Sûresi 1 – 7)

16) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar.”

“Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve râhiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!” (Tevbe Sûresi 34)

17) “Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler.”

“Bu, sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir! ” (Mü’min Sûresi 75-76)

18) “Allah yolunu eğip bükmek isteyenler.”

“Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkâr edenlerdir. İki taraf (cennetlikler ve cehennemlikler) arasında bir perde ve A’râf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline: «Selâm size!» diye seslenirler.” (A’raf Suresi 45)

19) “Zalimler.”

“Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız!” (A’raf Sûresi 41)

20) “Azgınlar.”

“Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.” (Sad Sûresi 55)

21) “Dalalet üzere olan atalarını takip edenler.”

“Onlar orada tartışırken benim mele-i a’lâ hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.” (Saffat Sûresi 69 – 70)

22) “Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler.”

“Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.“ (Hümeze Sûresi 1 – 7)

23) “Yoksulu doyurmayanlar.”

“Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, Yoksulu doyurmuyorduk“ (Müddessir Sûresi 40-44)

24) “Batıl ve boş işlerle uğraşanlar.”

“Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, Yoksulu doyurmuyorduk, (Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk“ (Müddessir Sûresi 40-45)

25) “Namaz kılmayanlar.”

“Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik“ (Müddessir Sûresi 40-43)

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – ”Ruhu bedeninden ayrılırken şu üç şeyden ari olan cennete girer:

Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: ''Ruhu bedeninden ayrılırken şu...
x