Dtarihi Kuran'da geçen ''Makam-ı İbrahim'' ne demektir? ''Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır.'' (Al-i İmran, 3/97). - Dtarihi

Kuran’da geçen ”Makam-ı İbrahim” ne demektir? ”Onda apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 3/97).

Paylaş

Loading

”Onda apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 3/97). Yani kendisinden sonraki peygamberlerin babası ve zürriyetinden haniflerin imamı Hz İbrahim’in onu bina ettiğine dair alametler vardır. Bu peygamber ve hanifler Hz İbrahim’e tabi olur ve onun sünnetine tutunurlar. Bundan dolayı da Allah Teala ”İbrahim’in makamı/makam-ı İbrahim” ifadesine yer verdi. Yani Hz İbrahim’in üzerinde durup binayı yaptığı taş. Bina yükselip de avlusu büyüyünce, bu binanın yüksekliği Hz İbrahim’in boyunu geçtiğinde oğlu (İsmail) ona (basamak olarak kullanması için söz konusu ”Makam-ı İbrahim” denilen bu) meşhur taşı getirip koydu. Nitekim bu husus, Abdullah b. Abbas’dan gelen uzunca bir şekilde gelen hadiste geçmektedir.

Bu taş, eskiden beri Kabe duvarına bitişik kaldı. (Halife) Hz Ömer, bu taşı, onun yanında namaz kılanlar Beyt’i/Kabe’yi tavaf edenleri meşgul etmesinler diye Kabe duvarından ayırıp az öteye bıraktı.

Makam-ı İbrahim’deki taşta Hz İbrahim’in ayak izleri, İslamiyet’in ilk dönemlerine kadar mevcuttu.

Yani Hz İbrahim’in değerli ayakları, taşa batmıştı. İşte bu taşta bulunan izler, onun çarıklı olmayan çıplak ayakları kadardır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x