Kutsal Kase daha çok sembolik anlam taşısa da Ahit Sandığı, tarihsel olarak var olduğu bilinen bir nesne. Aynı zamanda Ahit Sandığı Tevrat’ta ve Kuran-ı Kerim’de geçiyor. Bu da var olduğunun en önemli kanıtıdır.

Tevrat’ta, Ahit Sandığı’nın bizzat Rab tarafından Hz Musa ve İsrailoğullarına yaptırıldığı anlatılır. Tevrat’ın ilk beş kitabını içeren Tora’nın Mısır’dan Çıkış bölümünde şu ifadeler yer alır:

”Rab Musa’ya şöyle dedi: (…) Meskeni ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. İçini ve dışını saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir anda, ikisi öbür yanda olacak. Akasya ağacından sırıklar yapıp anltınla kapla. Sandığın taşınması için sırıkları yanlarındaki halkalara geçir.

Sırıklar sandığın halkalarında kalacak çıkarılmayacak. Antlaşmanın koşullarını belirten taş levhaları sana vereceğim. Onları sandığın içine koy. Saf altından bir bağışlanma kapağı yap. Boyu iki buçuk eni bir buçuk arşın olacak. Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap.

Keruvlardan birini bir kenara diğerini öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy… Seninle orada buluşacağım ve Levha Sandığı’nın üstündeki Keruvlar arasından söyleşeceğim ve İsrailoğulları için sana buyruklar vereceğim.”

Bu alıntıda da görülmektedir ki Tevrat, Ahit Sandığı’nın yapımı için gereken ölçüleri, malzemelerin kullanımını ve her türlü ince ayrıntıyı açıkca veriyor. Konunun en can alıcı noktası da şudur ki, Rab, bir cins melek olan Keruvlar aracılığıyla Ahit Sandığı üzerinden Musa ve seçtiği halkıyla konuşuyor. Buradan Kutsal Ahit Sandığı’nın Yahudiler için bir nevi Tanrı ile iletişim aracı olduğunu anlıyoruz.

Kuran, Ahit Sandığı konusuna oldukça etkileyici bir anlatım getirir.

Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: ”Haberiniz olsun onun melikliğinin alameti size o Tabut’un gelmesi olacaktır ki onda Rabb’inizden bir sekine ve Musa ile Harun’un metrukatından bir bakiye vardır, onu Melaike getirecektir, elbet bunda size kati bir alamet vardır, eğer müminlerseniz.” (Bakara 248)

Kuran, içinde İsrailoğullarının kutsal eşyaları bulunan Ahit Sandığı’nı tasdik eder. Ve sandığın Yahudiler için olan önemini belirtir. Ayetin içinde geçen ifadelere dikkat ederek ilerleyecek olursak, ”Tabut” olarak betimlenen şeyin aslında tahta sandık olduğunu görürüz. Mealdeki en ilginç sözlük ”sekine”dir. Türkçede sakin/sükunet ile alakalı olduğu düşünülen bu sözcük, ”huzur” ya da eşanlamlılarıyla çevrilmiştir. Oysa bu sözcük, İbranice Shekinah sözcüğüdür ve yine sükünet ile aynı kökten olan ”iskan/mesken” sözcüğüyle ilgilidir. Aslında İsrailoğullarını bir arada tutan, ilahi bir tecellidir ve zaten ilahi tecellinin olduğu yer de İbranice mesken olarak adlandırılır.

Ayasofya’nın Gizli Tarihi – Pelin Çift_Erhan Altunay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Muhammed (sav)'e verilen diğer peygamberlere verilmeyen şeyler
Benden önce peygamberlere verilmeyen (şu...
Ermiya Peygamber ile İsrailoğullarının çoğunu katleden Nebukadnessar arasında geçen konuşma
''Buhtunnasr, (İsrailoğulları'na) yapacağını yapınca, ona: -...
Kanuni Sultan Süleyman, Baki'yi neden Bursa'ya sürdü?
Her nedense Kanuni Sultan Süleyman...
Kuran ayetlerinin ulusu olan bir ayet
Bakara Suresi'nde Kuran ayetlerinin ulusu...
Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail'in mektuplaşmaları
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı...
İstanbul, gemiler karadan yürüterek mi alındı? - İlber Ortaylı
Hayır, İstanbul esasen kara savaşıyla...
Yıldırım Bayezid Ve Timur'un Mektuplaşmaları
Timur: Rum diyarında melik olan...
Yasin süresinde bahsedilen ''Habib bin Mura'' yı nasıl şehit ettiler? Antakya halkının bir hükümdarı vardı. Onun adı, Antihus idi. Bu kral putlara tapıyordu. Bundan dolayı
''Antakya halkının bir hükümdarı vardı....
Cengizhan Tayciyutların 70 esirini kazanlarda diri diri kaynattı mı?
Bazı vakanüvisler Han'ın, bu yetmiş...
Hz Muhammed (sav)'in üzerine yürüyüp gömleğini yırtan Ebu Leheb'in oğlunu arslan nasıl parçaladı?
Resul-i Ekrem, arka arkaya gelen...
Mevlana'nın aşk sözleri (Rubailer)
Ey yolcu aklını başına al,...
Osmanlı'da ilk darbe hangi padişaha olmuştur?
Payitatta ilk ciddi darbe girişimi...
İbrahim bin Edhem' in Zihnini Meşgul Eden Şey
İbrahim bin Edhem diyor ki: Ben...
Pers İmparatoru Kyros'un hilesine rağmen Tomris savaşı nasıl kazandı? Kroises'un önceden kendisine verdiği öğüdü tutarak İskitleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle
Kyros, Pers ileri gelenleriyle durumu...
CENGİZ HAN'IN,BUHARA NUTKU...
Cengiz Han, at üstünde şehre...
Çinli Tarihçi Wu Yugui'nin Timur hakkındaki sözleri
"O, acımasız Türk, tüm İslam...
Ermiya peygamberin sözünü dinlemeyen İsrailoğulları'nı, Nebukadnessar nasıl katletti?
(Hadisin ravisi) dedi ki: Ermiya...
Hz Musa Hak Teala’ya sual edip dedi ki: -Ya İlahi! Eblehlere (akılsızlara) rızkı çok verirsin. Malı abes yerlere sarf eder, ahiretlerini mamur etmezler.
Hz Musa Hak Teala'ya sual...
Dük Lukas Notaras: Türk Sarığı Hakim Olsun Daha İyi
1453’de Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul...
Hz Muhammed (sav) - Deccal ile ilgili olarak hiç bir peygamberin kendi kavmine anlatmadığı bir hususu size anlatayım mı?
İşte peygamberlerin tümünün durumu böyledir....
Japon İmparatoru'unun Abdülhamit Han'dan isteği
Japon İmparatorunun Sultan Abdülhamit'ten: İslam...
Şeytanın son nefeste insana telkinleri - Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Mehammedün Resulullah'' demesini istedi. Zahid bu...
Rivayete göre Zekeriya adında bir...
4. Murad tütün içmeyi neden yasaklattı?
2 Eylül 1633 günü  Cibali ...
Hz Muhammed (sav)'in Nevfel oğlu Varaka arasında geçen olay - ''Müjde ey Muhammed! (sav) Sen,
Fahr-i Alem Hz Muhammed'e kırk...
Kahin , Timuçin'e Cengizhan ünvanını nasıl verdi? Cengizhan ne demektir?
Fatihin şahsı etrafında Asya'nın en...
Hz Muhammed (sav) - Hangi topluma melekler ve Allah'ın rahmeti inmez
İsbehani'den geçen bir rivayette şöyle...
Cengiz Han nasıl öldü? - Rivayetlere göre bacağına saplanan
18 Ağustos 1227 tarihinde 60...
Uyurken meleklerin korumasında olmak için okunacak sure
''Biriniz uyumak maksadıyla yatağına gelince,...
Şeytan kelimesi ne demektir?
''Şeytan'' kelimesi, ''dolaşık uzun ip''...
Allah Teala Hz Adem'i nasıl yarattı? İblis gelip Hz Adem'in cesedine neler yapıyordu?
Yüce Allah, meleklere: -''Ben çamurdan bir...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code