Kur'an'da ve Tevrat'ta geçen Ahit Sandığı'nın gizemi... - Dtarihi
Dünya tarihiKur'an'da ve Tevrat'ta geçen Ahit Sandığı'nın gizemi...

Kur’an’da ve Tevrat’ta geçen Ahit Sandığı’nın gizemi…

-

Kutsal Kase daha çok sembolik anlam taşısa da Ahit Sandığı, tarihsel olarak var olduğu bilinen bir nesne. Aynı zamanda Ahit Sandığı Tevrat’ta ve Kuran-ı Kerim’de geçiyor. Bu da var olduğunun en önemli kanıtıdır.

Tevrat’ta, Ahit Sandığı’nın bizzat Rab tarafından Hz Musa ve İsrailoğullarına yaptırıldığı anlatılır. Tevrat’ın ilk beş kitabını içeren Tora’nın Mısır’dan Çıkış bölümünde şu ifadeler yer alır:

”Rab Musa’ya şöyle dedi: (…) Meskeni ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. İçini ve dışını saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir anda, ikisi öbür yanda olacak. Akasya ağacından sırıklar yapıp anltınla kapla. Sandığın taşınması için sırıkları yanlarındaki halkalara geçir.

Sırıklar sandığın halkalarında kalacak çıkarılmayacak. Antlaşmanın koşullarını belirten taş levhaları sana vereceğim. Onları sandığın içine koy. Saf altından bir bağışlanma kapağı yap. Boyu iki buçuk eni bir buçuk arşın olacak. Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap.

Keruvlardan birini bir kenara diğerini öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy… Seninle orada buluşacağım ve Levha Sandığı’nın üstündeki Keruvlar arasından söyleşeceğim ve İsrailoğulları için sana buyruklar vereceğim.”

Bu alıntıda da görülmektedir ki Tevrat, Ahit Sandığı’nın yapımı için gereken ölçüleri, malzemelerin kullanımını ve her türlü ince ayrıntıyı açıkca veriyor. Konunun en can alıcı noktası da şudur ki, Rab, bir cins melek olan Keruvlar aracılığıyla Ahit Sandığı üzerinden Musa ve seçtiği halkıyla konuşuyor. Buradan Kutsal Ahit Sandığı’nın Yahudiler için bir nevi Tanrı ile iletişim aracı olduğunu anlıyoruz.

Kuran, Ahit Sandığı konusuna oldukça etkileyici bir anlatım getirir.

Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: ”Haberiniz olsun onun melikliğinin alameti size o Tabut’un gelmesi olacaktır ki onda Rabb’inizden bir sekine ve Musa ile Harun’un metrukatından bir bakiye vardır, onu Melaike getirecektir, elbet bunda size kati bir alamet vardır, eğer müminlerseniz.” (Bakara 248)

Kuran, içinde İsrailoğullarının kutsal eşyaları bulunan Ahit Sandığı’nı tasdik eder. Ve sandığın Yahudiler için olan önemini belirtir. Ayetin içinde geçen ifadelere dikkat ederek ilerleyecek olursak, ”Tabut” olarak betimlenen şeyin aslında tahta sandık olduğunu görürüz. Mealdeki en ilginç sözlük ”sekine”dir. Türkçede sakin/sükunet ile alakalı olduğu düşünülen bu sözcük, ”huzur” ya da eşanlamlılarıyla çevrilmiştir. Oysa bu sözcük, İbranice Shekinah sözcüğüdür ve yine sükünet ile aynı kökten olan ”iskan/mesken” sözcüğüyle ilgilidir. Aslında İsrailoğullarını bir arada tutan, ilahi bir tecellidir ve zaten ilahi tecellinin olduğu yer de İbranice mesken olarak adlandırılır.

Ayasofya’nın Gizli Tarihi

Son İçerikler

Nazar değmesi nasıl oluyor?

Bizde ''nazar değmesi'' adı verilen inanç, diğer lisanlarda ''şeytan göz'' veya ''şeytan bakışı'' olarak adlandırılır. Bebeğine yeni elbiseler giydiren...

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü de kabirden kalkarken çektirilir:

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer...

Abdullah İbn Mübarek kılıç kılıca cenk ettiği kafiri sonra nasıl müslüman etti? İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre...

İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre vuruştular yenişemediler. İran topraklarında eskiden Mecusiler yani...

Hz Muhammed (sav) – Bana altı hasleti garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim:

Bana altı hasleti garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: 1- Namaz (vaktinde eda etmek) 2- Zekat (zamanında vermek) 3- Emanete...

50 Kuran Mucizesi

 

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtlerin Osmanlılara katılmalarını ve onun biraz öncesinde Şah İsmail'e karşı ortak hareket etmelerini nasıl açıklarız? Her...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x