Lokman (as)’ın peygamber miydi? | Dtarihi
İslam tarihiLokman (as)'ın peygamber miydi?

Lokman (as)’ın peygamber miydi?

-

Bazılarının anlattıklarına göre Lokman’a peygamberlik teklif edilmiş, ancak o peygamberlik yükünü taşıyamacağından korktuğu için hikmeti tercih etmiştir. Çünkü hikmet, peygamberlikten kolaydır. Ancak bu hususta ihtilaf da vardır. Allah doğrusunu daha iyi bilir.

İleride de anlatacağımız gibi Lokman’a peygamberlik teklif edildiği, ancak onun bunu kabul etmeyip hikmeti seçtiği hususu, Kateda’den rivayet edilmiştir.

İkrime’nin şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:

”Lokman, peygamberdi.”

Yanlız bu, (hadisin ravisi) Cabir  el- Cu’fi’nin durumundan dolayı zayıf bir rivayettir.

Cumhur-u ulemadan nakledilen meşhur görüşe göre Lokman, Allah’ın veli kullarından hekim (yani hikmet sahibi) bir kimsedir. Peygamber değildir.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

x