İbn Ebi Hatim dedi ki:

”Yüce Allah, (hikmetli davranışından) dolayı Lokman  el-Hekim’in mertebesini yüceltti. (Bir gün) Lokman’a, daha önce onu tanıyan bir adam gelip kendisine:

-‘Dün benim davarlarımı otlatan filanca köle değil misin?’ diye sordu. Lokman:

-‘Evet (öyle)!’ diye cevap verdi. Adam:

-‘Gördüğün şu mertebeye seni ulaştıran şey nedir?’ diye sordu. Lokman:

-‘Allah’ın takdiri, emanetin sahibine verilmesi, doğru konuşma ve beni ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmemektedir!’  diye cevap verdi.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cengizhan'ın Otrar olayından sonraki konuşması
Osman Turan, İbn-i Bibi'yi kaynak...
Read more
Cengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat
Düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca...
Read more
Firavun nasıl öldü?
Nihayet Hz Musa'ya kavmiyle yani...
Read more
Muhteşem Süleyman'ın İtalya'ya ulaşmak için çok çaba sarf ettiği söylenir. Peki neden hiç Venedik'e harekat düzenlemedi.
Galiba kastedilen; İtalya değil, Tuna...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Tevbe kapısı ne zaman kapanır?
''Şüphesiz ki Allah, can boğaza...
Read more
Lokman Hekim’in oğluna nasihatları
Lokman Hekim, tabiplerin pîridir. Hikmetli...
Read more
Attila'nın Roma İmparatoruna mektubu
Attila Roma üzerine yürümek istiyordu.Attila...
Read more
Hz Bilal-i Habeşi' nin gördüğü işkencelere cevabı
Hz Bilal-i Habeşi bir gün...
Read more
Dünyadayken insanlarla alay edenlerle Kıyamette melekler nasıl alay edecek?
İnsanlarla alay eden kimseler var...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Beş şey vardır ki, bunlarla imtihan olunursanız ve bunlar size yanaşırsa onlara bulaşmanızdan Allah'a sığınırım.
''Ey muhacirler topluluğu! Beş şey...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman, Baki'yi neden Bursa'ya sürdü?
Her nedense Kanuni Sultan Süleyman...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Cennet'in sekiz kapısı vardır. Bunlardan yedisi kapanmıştır.
Taberani Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu...
Read more
Hz Muhammed (sav) buyurur: Bunları yapanlara Allah taş yağmuru, kasırga azabı gönderir.
Beyhaki, İbn Ebid-Dünya ve Ahmet...
Read more
Genç Osman, Şehzade Mehmed'i neden öldürttü? Şehzade Mehmed'in Genç Osman'a bedduası
2. Osman Lehistan üzerine düzenleyeceği...
Read more
Kuran'da geçen Sebe' kavmi, Arim seline neden maruz kaldı?
Yüce Allah (bu konuyla ilgili...
Read more
Tuğrul Bey’in Son Sözleri
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1063’de 70...
Read more
Osman Gazi'nin biat merasimi nasıl olmuştur?
Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman...
Read more
Yavuz Sultan Selim kendi ağzından Piri Paşa'ya kardeşlerini neden öldürttüğünü açıklıyor.
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne...
Read more
Hz Davut ve ''Ya Rabbi! Bana Zahmetsiz Rızık Ver'' diyen adam
Davud peygamber zamanında yaşayan bir...
Read more
Göklerdeki Meleklerin ibadet ettikleri Kabe'nin tam üstünde olan Göklerdeki Beyt-i Ma'mur'un özellikleri - O Beyt'e, günde 70.000 melek
Göklerin yaratılış özelliğini belirtirken şöyle...
Read more
Timur'un Osmanlı'ya faik (yüksek) bir tarafı var mıdır? - İlber Ortaylı
Evet, bu bence ne stratejidir,...
Read more
Allah Teala ''Şu beş yerde ise istekleri kayda bağlamış, dilerse vereceğini bildirmiştir:''
Şu beş yerde ise istekleri...
Read more
Einstein ile Charlie Chaplin arasında geçen konuşma
Yaşadığı çağın en güçlü ve...
Read more
Timur gençliğinde esirken nasıl kurtuldu?
Vakit oldu ki bana inanıp...
Read more
Altın 20 yılda ne kadar kazandırdı?
Bu yıl yatırımcısına en çok...
Read more
Cengizhan nasıl bir Fatih'ti? – Harold Lamb
Yediyüz sene kadar önce bir...
Read more
Samiri'nin çocukluğu
Firavun'un kahinleri, saltanatı yıkacak çocuğun...
Read more
Hz Muhammed (s.a.v) ''Cehennem ehli beş sınıftır''
1- Hiçbir tama-i zahir olmayan...
Read more
4. Murad - Bizden yardım istersin sende asker yok mudur?
Bağdat'ı kuşatan Veziriazam Hafız Ahmed...
Read more
Hafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der? Canı çıkmakta olan herkese hafaza melekleri gösterilir. O, Allah'a itaat eden bir kul ise, ona:
Vüheyb şöyle der: Canı çıkmakta olan...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code