Osmanlı tarihi

Avustralya’ da yaşayan 2 Osmanlı askeri Avustralya’ ya nasıl savaş açtı?

Osmanlı tarihi

Bir gün Şeyh Merkez Efendi, seccadesini sermiş namaz kılmakta idi. Başını seccadeye koyduğu zaman yerin altından bir ses:

İslam tarihi

”Firavun, ”Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu nedir?” dedi..” (Taha 20/51). Firavun, Hz Musa’ya şöyle diyor: Eğer yaratan, takdir eden ve mahlukata takdirine uygun bir şekilde yol gösteren senin Rabbin ise;

İslam tarihi

Hz Davud’un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi’nden başarılı dönmüştü. Bütün halk toplanmış onu şehre girerken alkışlamak için sabırsızlanıyordu. Ama Padişah, gece olmadan şehre girmek istemiyordu. Bunun sebebini herkes merak ettiği halde hiç kimse sormaya cesaret edemiyordu. Sonunda büyük alimlerden olan İbni Kemal: “Padişahım, bir maruzatım var,” dedi.

Sasani tarihi

Adil hükümdar Nuşirevan’ın adaleti – Derler ki, bir av yerinde Nuşirevan av kebabı yemek istemiş. Emri üzerine istediği yemeği hazırlamışlar, fakat tuz yokmuş. Tuz bulmak üzere bir uşağı köye göndermişler. Nuşirevan demiş ki:

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

İslam tarihi

Firavun’un katına çıktıklarında Hz. Musa’yı onun kucağına koydu. Kucağına oturmaktayken Musa, Firavun’un sakalını tuttu. Öfkelenen Firavun onu yere bıraktı. Allah’ın düşmanı fesatçılar: -‘Allah’ın, peygamber Hz İbrahim’e verdiği sözü biliyor musun?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Bizans imparatoru Herakleios’a mektubu – “Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den Bizans imparatoru Herakleios’a,

Dini Hikayeler

Hz Süleyman’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Süleyman asası üzerine dayana kaldı. Sonunda asasına kurt düştü. Kurt düştüğü zaman

Dini Hikayeler

​Harun Reşit İle İhtiyar

Türk tarihi

Hz Ali’yi rüyada gören Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer ve Timur’un torunlarından Hüseyin Baykara’ya Hz Ali ne dedi?

Dini Hikayeler

Hazreti Ali bir harpte hasmını yere yatırır. Boynuna basıp tam kafasını vücudundan ayıracağı sırada, yerde yatan adam Hazreti Ali’nin yüzüne tükürür. Bunun üzerine Hz. Ali adamın üzerinden kalkar. Bu hale şaşıran adam sorar:

Timur tarihi

Timur ne demektir? Timur hangi ülkede milli bir kahraman görülür?

İslam tarihi

Alimlerden birine şöyle soruldu: ”Kul tevbe ettiğinde, tevbesinin kabul edilip edilmediğini anlayabilir mi?” Alim şöyle cevap verdi:

İslam tarihi

Kimler cehennemden çıkartılıp cennet nimetlerini görüp; tekrar cehenneme gidecek?

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Hangi amel Allah’a sevimlidir?”

İslam tarihi

”Allah yolunda cihat edenlere eziyet etmekten çekinin” Hz Muhammed

İslam tarihi

İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet’te, fakat dindar adam Cehennem’de. Merakını mucip olarak akıllı bir adama sormuş ve demiş ki:

Osmanlı tarihi

Oruç Reis nasıl esir düşüyor ve nasıl kurtuluyor?

x