Lut kavmi nasıl helak oldu? - Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce... - Dtarihi
İslam tarihiLut kavmi nasıl helak oldu? - Onların başına gelen...

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce…

-

Ravnakut-Tefsir’de geçtiğine göre Kelbi şöyle der:

Lut kavminin ameli olan livatayı ilk yapan İblis’tir. Parlak bir oğlan suretine girip onları kendini onlara sunmuştur. Onlar da ilişkiye girdiler. Böylelikle onların adeti haline geldi ve yabancılara da bu işi yapmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Teala da onlara Hz Lut’u gönderdi. Hz Lut, onları bu çirkin amelden sakındırarak Allah’a ibadet etmelerini tavsiye etti. Bu günahta ısrar ederlerse Allah’ın azabının çetin olacağını anlattı. Fakat onlar,

”Eğer doğru söylüyorsan Allah’ın azabını getir!” (Ankebut Suresi 9/29) karşılığını verdiler.

Çaresiz kalan Hz Lut, Rabbine yalvararak ona yardım etmesini istedi: ”Ey Rabbim, fesat çıkartan şu kavme karşı bana yardım et!” (Ankebut Suresi 9/30)

Bunun üzerine Allah Teala semaya Lut kavmine taş yağdırmasını emretti; her taşın üzerinde kime isabet edeceği isim isim yazılıydı. İşte bu olay şu Ayet-i Kerime’nin bahsettiği olaydır:

”Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine (balçıktan) pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. (O taşlar:) Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır). Onlar zalimlerden uzak değildir.” (Hadid suresi 11/82-83)

Mücahid şöyle der: O günün sabahı Cebrail bu facirlerin beldesine geldi, kanadını altına sokarak şehrin yeryüzüyle irtibatını kesti. Şehri kanadıyla gökyüzüne öylesine kaldırdı ki, göktekiler şehrin horozlarının ötüşünü ve köpeklerin havlamasını duyuyorlardı. Sonra şehri ters çevirerek bıraktı; yere ilk düşen evlerin çatıları oldu, peşinden tüm şehir yerle bir oldu.

Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce gözlerini kör etti, sonra da evlerini ters yüz etti. Burada en büyükleri Sodom olmak üzere toplam beş şehir bulunmaktaydı. Tevbe Suresi’nde anlatılan, afete uğramış karyeler bu şehirlerdir. Söylendiğine göre bu olay gerçekleştiğinde şehrin nüfusu dört milyon civarındaydı.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Yavuz Sultan Selim 1516’da Memlüklüleri yenmiş ve kendisine Hicaz yolu açılmıştı. Bir cuma günü Şam’da bulunuyordu. Cuma namazında okunacak hutbede, artık kendisinin ismi okunacaktı....

Yavuz Sultan Selim 1516'da Memlüklüleri yenmiş ve kendisine Hicaz yolu açılmıştı. Bir cuma günü Şam'da bulunuyordu. Cuma namazında okunacak...

Türk adının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması nasıl olmuştur?

Evvela şunu söylemek lazım; tarihte bilinen ilk Türk Devleti'nin temellerinin M.Ö. 2255'lerde atıldığını söylemek mümkün. M.Ö. 315'lerden itibaren Hun...

Çanakkale Savaşı’nda Tayyar Paşa, ne kadar asker varsa sabah namazından önce hep birden ezan okumalarını emrini verir. Çok geçmeden  düşman mevzilerinden kağıda sarılı taşla...

Çanakkale Savaşı'nın en dehşetli günlerinin birinde, Tayyar Paşa, ordunun  içinde sesi güzel ne kadar asker varsa sabah namazından önce...

Hz Peygamber’in (sav) 5 azılı düşmanı nasıl helak oldu?

Peygamberimiz'e düşman olanlar çoksa da beşi daha azılıydı. Onların her biri değişik sebeplerle helak olup gittiler. Şöyle ki: As bin...

Şah İsmail Yavuz Sultan Selim’le alay etmek için mücevherle dolu bir sandık gönderir. Sandığı açarlar bakarlar ki…

Yavuz Sultan Selim zamanında, İran Şahı kıymetli mücevherlerle süslü bir sandık hediye gönderiyor Sultan Selim'e Sandık açılıyor.  İçinden çeşit...

Hazreti Ali bir harpte hasmını yere yatırır. Boynuna basıp tam kafasını vücudundan ayıracağı sırada, yerde yatan adam Hz Ali’nin yüzüne tükürür. Bunun üzerine Hz...

Hazreti Ali bir harpte hasmını yere yatırır. Boynuna basıp tam kafasını vücudundan ayıracağı sırada, yerde yatan adam Hz Ali'nin...

Mutlaka Okumalısınız

Kanuni Sultan Süleyman’ın Gazi Bali Bey’e Fermanı

Yavuz Sultan Selim’in saltanatından itibaren Rumeli’nin fethedilmesinde önemli katkıları...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor