Malazgirt Savaşından önce Selçuklu kuvvetleri Bizans ordusuna zayiat verdiriyor. Hatta ünlü komutanlarından Basilakes esir alınıyor. Muharebe öncesi durumlar nasıldı. Bizden barış teklifi bile gidiyor değil mi?

Bizans ilerlerken Alp Arslan’ın doğuya kaçmakta olduğu bilgisi geliyor. Aslında Alp Arslan, kuvvet toplamak için doğuya yönelmiş, hatta daha önce de ifade ettiğimiz gibi çok fazla doğuya gitmesinin kaçıyor olarak algılanacağından endişe ederek ilerliyor. Alp Arslan’ın kaçtığı şeklinde gelen haber, imparatorun ordusunu bölme hususunda rahat davranmasına neden olmuş. İmparator, ordusunun bir bölümünü Kars civarına, bir kısmını Ahlat üzerine gönderirken kendisinin başında olduğu kuvvetle Malazgirt’i kuşatıyor. Şehir, kısa süre sonra alınıp Ahlat’a doğru harekete geçildiğinde Bizans’ın öncü kuvvetlerine Selçukluların saldırdığı haberi ulaşıyor. İmparator ilk anda bu kuvvetleri Ahlat’ın ele geçirilmesinden sonra oradan kaçan başıbozuk bir grup zannediyor. Onun için üzerlerine başında Nikephoros Bryennios’un olduğu bir kuvvet gönderiyor. Ama gönderilen ordu Selçuklu kuvvetleri karşısında zor duruma düşüp yardım isteyince Erzurum’un en üst yönetici olan Basilakes yardıma gönderiliyor. Sonrasında anlaşılıyor ki, aslında savaşılmakta olan askerler Selçuklu ana kuvvetleri. Sonuçta Basilakes esir düşüyor. Bu süreçte Selçukluların Bizans’ın ordugahına düzenlediği bir gece baskını var. Hemen ertesinde de Alp Alparslan barış teklifiyle elçi gönderiyor.

Cihan Piyadeoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Lut kavmi nasıl helak oldu? Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle der: Lut kavminin ameli olan livatayı ilk yapan
Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle...
Read more
HRİSTİYAN OLAN OSMANLILAR!
Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat,...
Read more
Büyük alim Bel’am bin Baura'nun hazin sonu - Bel'am bin Baura, Allah’ın İsm-i A’zam’ını biliyordu. Kavmi, ondan, Hz Musa ile İsrailoğulları’na beddua etmesini istemiş, o da onlara
İbn İshak, Hz Musa'nın Beytü'l...
Read more
Hariciler, Hz Ali'ye neden (haşa) kafir dediler?
Hariciler iman sorununa yanlış bir...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Kıyamet günü insanlardan şu dört kısmı sorgusuz sualsiz cennete girecektir:
Bir başka hadisinde şöyle buyurur: ''Kıyamet...
Read more
Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye Şeyh Edebali hakkında söylediği söz
Ertuğrul Bey her işini onunla...
Read more
Hz Muhammed (sav) 'in insanlara nasihatı
Allah'a kulluk et. O'na hiçbir...
Read more
İlk Müslüman
Hazret-i Alîden 'r.a.' rivâyet edilir....
Read more
Hz Muhammed (sav) - Allah Teala kimlerin adını cehennemin kapısına yazar?
Ebu Nuaym Peygamber Efendimiz’in şöyle...
Read more
Cengiz Han'ın esir düşen 70 esiri kazanlarda diri diri nasıl kaynatıldı?
Temuçin'in bir han olarak kabul...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Yalan insanı cehenneme nasıl götürür?
Doğru olmak (insanı) iyiye götürür,...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Hz İsa (as)'ın ve Deccal'in özelliklerini geleceği için anlatmıştır
Abdullah bin Ömer Resulullah'ın bir...
Read more
Hz İsa'nın Sözleri
'Ey Havariler topluluğu!.. Hazinelerinizi göğe...
Read more
Hz Musa ve tevbesini bozan adam
Musa aleyhisselam zamanında bir adam,...
Read more
Timur yenilmek üzeyken Hindistan'daki filleri nasıl bozguna uğrattı?
Timur, Ankara Savaşı'ndan önce düzenlediği...
Read more
Cennette Allah'ı görmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh...
Read more
Hz Ali'nin ism-i azam duası hakkında sözü
''İsm-i azam, kendisi anılarak dua...
Read more
Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:
Müfessirler ve diğerleri dediler ki:...
Read more
İmamı Azam ve Muhammed Bâkır tartışması
İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri...
Read more
Adn Cennetine Girecekler
Onlar ki, Allah’ın ahdini yerine...
Read more
Yıldırım Beyazıd'ın Korkusuz Jan'a ,Niğbolu savaşından sonra söylediği söz
Haçlı ordusu Niğbolu‘da, Osmanlılar karşısında büyük...
Read more
Firavun denizde yolların açıldığını görünce bunun Allah Teala'nın eseri olduğunu anladı, çekindi. Tam o sırada Cebrail (a.s.) bir atın üzerinde belirdi.
Yüce Allah denizi kendi halinde...
Read more
Hz İsa'nın cehennem hakkındaki sözü
Hz İsa şöyle der: ''Nice sağlam...
Read more
Hz Ömer devlet malını nasıl koruyordu?
İslam dininin ikinci halifesi olan...
Read more
Toktamış Han'ın Timur'a mektubu
Timur'a takdim edildikten sonra Toktamış'ın...
Read more
Cehenneme herkes uğrayacak mı?
Ey kendini bilmez! Sonu yaklaşan...
Read more
Cehennemdekilerin günde kaç bin kez vücutları yanıp yenilenecek?
Hasan-ı Basri Allah Teala'nın; ''Onların derileri...
Read more
Şeytanın son nefeste insana telkinleri - Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Mehammedün Resulullah'' demesini istedi. Zahid bu...
Rivayete göre Zekeriya adında bir...
Read more
Hz Musa'nın vefatı nasıl olmuştur? Vehb İbn Münebbih'in anlattığına göre Hz Musa,
Daha önce belirttiğimiz üzere Tih...
Read more
Yavuz Sultan Selim'in Yeniçerilere Konuşması. Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova'sında ileri gitmemekte ayak diremeleri üzerine Yavuz Sultan Selim askere hitaben:
Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code