Malazgirt Savaşından önce Selçuklu kuvvetleri Bizans ordusuna zayiat verdiriyor. Hatta ünlü komutanlarından Basilakes esir alınıyor. Muharebe öncesi durumlar nasıldı. Bizden barış teklifi bile gidiyor değil mi?

Bizans ilerlerken Alp Arslan’ın doğuya kaçmakta olduğu bilgisi geliyor. Aslında Alp Arslan, kuvvet toplamak için doğuya yönelmiş, hatta daha önce de ifade ettiğimiz gibi çok fazla doğuya gitmesinin kaçıyor olarak algılanacağından endişe ederek ilerliyor. Alp Arslan’ın kaçtığı şeklinde gelen haber, imparatorun ordusunu bölme hususunda rahat davranmasına neden olmuş. İmparator, ordusunun bir bölümünü Kars civarına, bir kısmını Ahlat üzerine gönderirken kendisinin başında olduğu kuvvetle Malazgirt’i kuşatıyor. Şehir, kısa süre sonra alınıp Ahlat’a doğru harekete geçildiğinde Bizans’ın öncü kuvvetlerine Selçukluların saldırdığı haberi ulaşıyor. İmparator ilk anda bu kuvvetleri Ahlat’ın ele geçirilmesinden sonra oradan kaçan başıbozuk bir grup zannediyor. Onun için üzerlerine başında Nikephoros Bryennios’un olduğu bir kuvvet gönderiyor. Ama gönderilen ordu Selçuklu kuvvetleri karşısında zor duruma düşüp yardım isteyince Erzurum’un en üst yönetici olan Basilakes yardıma gönderiliyor. Sonrasında anlaşılıyor ki, aslında savaşılmakta olan askerler Selçuklu ana kuvvetleri. Sonuçta Basilakes esir düşüyor. Bu süreçte Selçukluların Bizans’ın ordugahına düzenlediği bir gece baskını var. Hemen ertesinde de Alp Alparslan barış teklifiyle elçi gönderiyor.

Cihan Piyadeoğlu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here