İslam tarihi

”Cennet ehli üç sınıftır:” Muhammed (s.a.v)

İslam tarihi

Hz Hatice Hz Muhammed (sav)’ i alıp amca oğlu olan meşhur Nevfel oğlu Varaka’nın yanına gittiler. Vahiy olayını anlattılar. Varaka:

İslam tarihi

Davud peygamber’in duası

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da ilk darbe hangi padişaha olmuştur?

Moğol tarihi

Cengiz Han büyü yapıp, cinlerle dostluk mu yapıyordu? Bu hikayelerin sorumlusu, fatihin ölümünden yaklaşık otuz yıl sonra eserini yazan tarihçi Cüzcani’dir. Anlattıklarına göre

Dini Hikayeler Türk tarihi

Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut, Gazne’den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti. Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sı­kıldı, şaşırdı. O adil sultan bir adakta bulundu;

İslam tarihi

Bir abidin evine hırsız girdi. Hırsız, aradı çalacak bir şey bulamadı. Canı sıkıldı. Abid işi anladı; üstünde yattığı kilimi, hırsızın geçeceği yola bıraktı;

İslam tarihi

Müfessirlerin anlattığına göre Semud kavmi, bir gün toplantı  yerlerinde bir araya gelmişlerdi. Allah’ın Resulü Hz Salih, onların yanına vararak  onları Allah’a (kulluk etmeye) davet etmiş  onlara (ilahi azabı) hatırlatmış, onları (sapıklığa düşmekten) sakındırmış, onlara öğüt vermiş ve onları (batıla yanaşmamalarını) emretmişti. Fakat onlar,  Hz Salih’e – karşıdaki bir kayayı işaret ederek-:

Dini Hikayeler

Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Hem de yetmiş defa. Sonra bir demirden halka temin edip onu boynuna geçirdi ve

Selçuklu tarihi

Alparslan nasıl şehit oldu? Alparslan’ın ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Osmanlı tarihi

Fatih Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra Hızır (a.s.) içeri girmiş ve bakmış ki, kıble Mekke değil de Kudüs’e doğru. Tam o sırada arkasında,

Türk tarihi

Kazım Karabekir – Erzincan’dan Erivan’a Ermeni Katliamları:

Osmanlı tarihi

Denize altın atan Padişah Sultan 1. Mustafa

İslam tarihi

Lokman Hekim’in oğluna nasihatları

İslam tarihi

Hz Yahya ve İblis arasında geçen konuşma

İslam tarihi

Hz Üzeyr ‘den nakledilen sözler

Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Duası

Timur tarihi

Timur Türk müdür? Timur’un soyu nereye dayanıyor?

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Demir bakire

x