Malik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu? | Dtarihi
Dini HikayelerMalik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu?

Malik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu?

-

Bir defasında Malik Bin Dinar’ın nefsi incir istemişti. Bu husustaki arzusu 7-8 sene bütün şiddetiyle devam etti. Kendisini bu husustaki şiddetli arzusu rahatsız ve huzursuz etti. Dedi ki:

-Ey bedbaht nefis! Gel seninle pazara gidelim. İyice gör ve seyret ki bu sana kifayet eder.

Pazara vardı. Gördü ki birisi yaş ve taze incir satar. Malik’in nefsi dedi ki:

-Allah-u Teala’nın izzet ve celali hakkı için şu yaş incirlerden alıversene. Yoksa can veririm.

Malik nefsine dedi ki:

-Nalınlarını veriver. Bir iki gün de nalınsız geziver.

Malik nalınlarını çıkarıp eline aldı. O incir satan adamın yanına vardı. Dedi ki:

-Şu nalınlarımı al da bana birkaç tane incir ver.

O incir satan adam nalınlarını alarak fırlattı attı. Ve dedi ki:

-Bu neye yarar ve kaç para eder?

Malik Bin Dinar vardı. Nalınlarını aldı. Yürüyüp uzaklaştı. Öteden birisi incir satana yaklaştı ve dedi ki:

-O nalınını fırlatıp atttığın ve kendisine incir vermediğin kimsenin kim olduğunu biliyor musun?

-Bilmiyorum.

-Şey Malik Bin Dinar denilen kimsedir.

Bunun üzerine o incir satan kimse bir ah çekti ve kölesine dedi ki:

-Al şu bir tabak inciri, az önce buradan ayrılan şeyhin ardından yetiş, kendisini ara bul ve ver. Eğer alıp incirden yerse seni azat ediyorum.

O köle hemen bir kaba bir miktar incir koyup arkasından seyirtti. Aradı taradı buldu. Dedi ki:

-Şeyhim, siz bu inciri alırsanız ben azat olacağım.

Şeyh dedi ki:

-Sen azat olacaksın amma bu defa da ben esir olacağım. Nefsimin istediğini vermem demek o suçu Mevla’mdan istemem demektir.

Malik Bin Dinar ömrümün sonuna kadar incir yememiştir.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

Mutlaka Okumalısınız

Hz İsa’nın Sözleri

'Ey Havariler topluluğu!.. Hazinelerinizi göğe yerleştirin. Çünkü kişinin kalbi,...
x