Dtarihi Masonlar Osmanlı'yı nasıl parçaladı? - Dtarihi

Masonlar Osmanlı’yı nasıl parçaladı?

Paylaş

Loading

Masonluğun temelinde Anderson Yasaları ya  da Anderson Nizamnamesi denilen ve 1723 yılında  yayımlanan  prensipler vardı. Bunlara göre,  mason, devletine bağlıdır  ve ”bir mason,  nerede oturur ve ne işte çalışır olursa  olsun,  devlet otoritesi için barışçıl bir unsurdur  ve hiçbir zaman ulusun  barış refahına karşı entrikalar ve suikastlar içinde bulunmayacağı gibi,  görevli olmadıkça  devlet  iradesine müdahaleden kaçınır.”

Yani Anderson  Yasalaları masonun devlete karşı entrika ya da başkaldırıda bulunmasını reddeder. Ancak daha sonra  bu maddeye  bir  cümle eklenir ve  siyasal  erke karşı tavır almanın locadan ilişik kesilme nedeni olmayacağı belirtilir.  İşte bu cümle ile masonlar kendilerini siyasal otoriteye karşı eyleme geçmekte serbest görülmüşlerdir.

Bunun en önemli örneği Filiki Etairia Locası’dır.  1814 yılında  Yunanistan topraklarında kurulan bu loca,   aynı zamanda Yunanistan bağımsızlığı için mücadelenin de merkezi olmuştur;  başka bir deyişle Osmanlı egemenliğine başkaldırı bu locada planlanmıştır.

Masonluğun Osmanlı aleyhindeki  hareketlerin merkezi olduğu konusundaki  tartışmalara iki yönden  bakabiliriz: Birincisi sözünü ettiğimiz dönemlerde,  Osmanlı içindeki Müslüman olmayan  unsurların  serbestçe  toplandıkları,   kendilerini ifade ettikleri  ve sosyal ilişkiler kurdukları  en önemli yerler mason locaları  olmuştur.  Burada  hem toplantılarda  hem de konferanslarda  Avrupada’ki  gelişmeler,   milliyetçilik fikirleri ve Osmanlı  tartışılıyor,   hem  de  örgütlenmenlerin  önü açılıyordu.  İkinci    önemli  noktada  az önce belirttiğim gibi,  locaları kurduran devletlerin localar  üzerine  fikri etkisi  oluyor ve bazen buradakileri  Osmanlı Devleti aleyhinde yönlendirebiliyorlardı.


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x