Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Hz. rüyasında gören Abdülhamid Han’a Yavuz Sultan Selim ne dedi?

Dünya tarihi

Halk, birbirine zulüm ettiği zaman Allah onlara zalim bir hükümdar gönderir. Şu olay buna bir örnektir. Bir gün Haccac b. es-Sekafi’ye bir mektup gönderildi. Mektupta:

Hun Tarihi

452′de İtalya üzerine yürüyen Attila Akuileia,Patavium,Verona,Brixia,Mediolanum(Milona) gibikentleri ele geçirdi.Romanın Hunlar eline geçeceği korkusuyla papa Leo’nun başkanlığında bir heyet barış görüşmesi talep etti. Atilla’nın Po ırmağı kenarındaki kararğahında gerçekleşen bu görüşmede Romalı soylular kendilerini gösterişli bir biçimde tanıtınca Atilla:

Dünya tarihi

Ayasofya’daki Melek Gabriel’in elindeki kürenin gizli manası ne?

İslam tarihi

Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat

İslam tarihi

Kuran’da geçen ”Makam-ı İbrahim” ne demektir?

Moğol tarihi

Moğollar tarafından zehirlenerek öldürülen şehzadeler 14.yy

Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin Cezayir Beylerbeyi Dayı Hasan Paşa ile ABD Cumhurbaşkanı George Washington arasında 1795’te yapılan bir anlaşmaya göre:

Dini Hikayeler İslam tarihi

Adem babamız yaratılmadan önce, Allah (c.c.) Cebrail Aleyhisselam’ı göndererek dünyadan toprak getirmesini istedi. Hz. Cebrail, Adem Aleyhisselam’ın yaratılacağı toprağı alacağı zaman toprak ona yalvardı:

Dini Hikayeler Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet ve İki Papaz – İstanbul’un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar.

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman halktan fazla vergi toplayan Hüsrev Paşa’yı nasıl görevden aldı?

Dini Hikayeler

Fahreddîn-i Râzî ve Necmüddîn-i Kübrâ tartışması

Osmanlı tarihi

Sultan 1. Ahmed rüyasında Avusturya kralı ile bir güreş tutar ancak sırt üstü yere düşer. Padişah irkilerek uyanır. Sabah padişah, alim ve rüya tabircilerini huzura çağırtıp rüyayı tabir etmelerini istese de yapılan tabirlerden tatmin olmayıp rüyayı bir de Üsküdar’da oturan dönemin alimi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerin’nin yorumlamasını ister. Bir mektup yazıp

Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

Dini Hikayeler

Huzur ve saadetini Allah aşkında bulan mübarek bir zat, dört yüz yıl ibadet etmişti. Dünyadan elini eteğini çekmiş,

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ‘in son sözleri – Resûlullah (sav) vefat etmeden önce, “Lâ ilahe illallah, ruh teslimi ne zor şeymiş!” dedi ve

İslam tarihi

Ermiya peygamber: -‘Ey Rabbim!… Kulların(ın hangisi) sana daha sevimlidir?’ diye sordu. Yüce Allah da:

Timur tarihi

Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Timur hakkındaki sözleri

Selçuklu tarihi

Sultan Melikşah’ın 38 yaşında esrarengiz ölümü ve nasıl öldü? Elimizde bulunan verilere bakılırsa, hem Nizamülmülk yandaşlarının, hem Terken Hatun’un, hem Batinilerin, hem de Abbasi Halifesi’nin onu

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

x