Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'ndan aldığı parayı ne yaptı? - Mehmed Akif, müsabaka birincisine verilecek olan 500 lirayı almış ve - Dtarihi
Türk tarihiMehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'ndan aldığı parayı ne yaptı?...

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’ndan aldığı parayı ne yaptı? – Mehmed Akif, müsabaka birincisine verilecek olan 500 lirayı almış ve

-

… Hamdullah Suphi (Tanrıöver) kürsüye gelerek İstiklal Marşı’nı büyük bir heyecanla tekrar okudu. Bütün milletvekilleri, Milli Mücadele’nin ruhunu fevkalade bir ifadeyle terennüm eden (söyleyen) bu büyük şiiri ürpertiler geçirerek dinlediler. Bu, İstiklal Marşı’nın resmi marş olarak ilk terennümü ve ayakta dinleyişiydi.

Fakat Akif o sırada Meclis’te yoktu. Çünkü görüşmeler başladığında mahçubiyetinden fazla kalamamış, sessizce bir gölge gibi akıp gitmişti.

İstiklal Marşı resmen kabul edildikten sonra Taceddin Dergahı, Akif’in dostlarıyla, tebrike gelenlerde dolup taştı. Koyu çaylar içildi, koyu sohbetler yapıldı.

Mehmed Akif, müsabaka birincisine verilecek olan 500 lirayı almış ve ”Darü’l-mesai” kuruluşana armağan etmiştir. Darü’l Mesai, fakir Müslüman kadınlara ve çocuklara çeşitli işler öğreterek yoksulluklarına son vermek gayesiyle kurulmuş bir hayır derneğidir.

Yine soğuk Ankara kışlarında ceketle gezmeye devam eden Akif’in seciyesi, bu parayı kendi ihtiyaçları için harcamaya müsait değildi. Sadece mükafatı değil, İstiklal Marşı’nı da Türk Milletine armağan etmiş, bunun için Safahat’a almamıştır.

Ünlülerden İnciler – Attila Damar

Mutlaka Okumalısınız

x