Huzaalılar, Kabe’nin yönetimini üç yıl veya beş yüz yıl kadar sürdürdüler. Allah doğrusunu daha iyi bilir. Onlar, Kabe’nin idaresini uğursuz bir dönemde sürdürdüler. Çünkü Hicaz’da putlara tapılma ilk olarak onların zamanında ortaya çıktı.

Bu durum, lanetli reisleri Amr b. Luhayy vesilesiyle gerçekleşmişti. Çünkü ilk defa onları puta tapmaya çağıran kişi Amr b. Luhayy idi.

Gerçekten Amr b. Luhayy, çok zengin bir kimse idi. Anlatıldığına göre Amr b. Luhayy, yirmi devenin gözünü oyup çıkarmıştır. Bu da, onun yirmi bin deveye sahip olduğunu gösterir.

Bir kimsenin bin devesi varsa, nazardan korunmak için Arap adetine göre bir devenin gözünü oyup çıkarması gerekirdi.

OKU
Hz Muhammed (sav) kimin cenaze namazını kılmadı?

İbn Hişam der ki: İlim ehlinden bazı kimselerin anlattıklarına göre; Amr b. Luhayy, bazı işlerini görmek üzere Mekke’den Şam bölgesine çıkıp gitmiş, dönüşünde Belka’ diyarına uğramış, o zamanlar orada İmlak’ın ya da İmlik b. Laviz. Sam b. Nuh’un oğulları olan Amalika Kabilesi ikamet ederdi. Amr b. Luhayy, onların putlara tapmakta olduklarını görünce onlara:

”Tapmakta olduğunuzu gördüğüm şu putlar da neyin nesi?” diye sordu. Onlar da, ona:

”Biz bu putlara tapıyoruz. Çünkü biz onlardan yağmur yağmasını istediğimizde bize yağdırıyorlar ve zafer istediğimizde de bize zafer kazandırıyorlar” şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Amr b. Luhayy, onlara:

OKU
Hz Muhammed (sav)'in doğduğu yıl olan 571'de Ayasofya'nın kubbesi yıkılır ve hiçbir şekilde tamir edilemez. Hz Hızır, yaşlı bir adam kılığında rahiplere görünür. Kubbenin ayakta kalabilmesinin tek koşulunun,

”Öyleyse bana da bir put verseniz, onu (alıp) Arap diyarına götürsem, oradaki insanlar da ona tapsalar olmaz mı?” dedi.

Bunun üzerine ”Hübel” adında bir put verdiler. O da, onu Mekke’ye götürerek bir şeyin üzerine yerleştirdi. Sonra da insanlara, ona tapmalarını ve saygı göstermelerini emretti.

Burada anlatılmak istenilen husus şudur: Amr b. Luhayy – Allah’ın laneti onun üzerine olsun- dinde onlar için bazı bid’atlar çıkarmış, bu bid’datlar hususunda ona uymuşlar; böylece apaçık, çirkin ve kötü bir sapıklığa düşmüşlerdir.

Hz Peygamber’in Hayatı – İbn Kesir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code