Meleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu? - Dtarihi
İslam tarihiMeleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu?

Meleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu?

-

Anlatıldığına göre İblis’in dünya semasında Abid, ikinci kat semada Zahid, üçüncü kat semada Arif, dördüncü kat semada Veli, beşinci kat semada Taki, altıncı kat semada Hazin, yedinci kat semada Azazil idi. Fakat Levh-i Mahfuz’da ismi İblis idi, akıbetinden tamamen gafildi. Bir gün Allah Teala İblis’e, Adem’e secde etmesini emredince İblis: ”Onu bana üstün mü tutuyorsun? Ben ondan daha üstünüm; beni ateşten, onu topraktan yarattın!” diye cevap verdi. Allah Teala: ”Ben dilediğimi yaparım!” dedi.

İblis kendinin daha şerefli olduğunu düşünerek nefret ve kibirle Hz Adem’e secde etmekten yüz çevirdi. Melekler uzun süre secdeye kapanmış haldeyken o sap gibi ayakta dikildi. Melekler başlarını kaldırdığında onun secde etmediğini fark ettiler, bunun üzerine ikinci bir defa şükür secdesine gittiler. İblis hala onlardan yüz çevirerek ve yaptığına pişman olmayarak ayakta duruyordu.

Allah Teala, İblis’in güzel suretini bozdu; onu domuz şekline çevirdi. Başını deve başına, göğsünü büyük deve hörgücüne, yüzünü maymuna döndürdü. Gözleri, yüzü boyu uzanan iki yarık haline; burun delikleri hacamat çanağı gibi açılıp öküz dudağı haline; azı dişleri domuzunki gibi ağzından dışarı fırlamış hale geldi. Çenesinde yedi seyrek sakal kaldı.

Yüce Mevla onu önce cennetten, sonra gökyüzünden sonra da yeryüzünden kovarak adalara sürdü. Yeryüzüne ancak gizlice gelebilmektedir. Allah Teala’ya kibriyle karşı geldiği için kıyamete kadar lanet altındadır.

Bakınız, yakışıklı, dört kanatlı, çok bilgili, çok ibadet eden, meleklerin hocası İblis’e bunların hiçbiri fayda etmedi.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

İslam tarihi

Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ”Allah’ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum” diye dua ederdi. ”Yahu! yaşını başını almış adamsın. Hala bu günahlara düşerim diye mi endişe ediyorsun? diye sordular.

Nakledildiğine göre Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ''Allah'ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum'' diye dua ederdi. ''Yahu! yaşını başını...
Osmanlı tarihi

Ruslar Enver Paşa’yı nasıl öldürdü? Pamir Dağı eteklerinde sisin aralanmaya başlamasıyla Yarkov topçu birliklerine ateş emri verdi. Enver Paşa yatağından fırlayarak uyandı. Kılıcını kınından çekerek…

''O gün ölümü aradım. Ama onu bulmak için nereye koşsam, şimşek gibi kaçıyordu. Allah'ın beni başka bir şey için sakladığını...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Askı

Kurbanın vücudundaki tüm eklemleri, yerinden çıkarmak ve kurbana mümkün olan en ağır acıyı vermek için tasarlanmış bir alet. Ahşap bir...
Mısır tarihi

Firavun Tutankamon’un mezarını açanlar hangi lanetle karşılaştılar?

Altın yaldızlı birkaç çiviyi yerlerinden çıkardılar ve altın kulplarından tutarak tabutun kapağını kaldırdıklarında Tutankamon'un mumyası nihayet karşılarındaydı. 18 yaşında ölmüş...
Osmanlı tarihi

Sultan Ahmet Han, bir gün Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecit Sivasi’ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine;

Sultan Ahmet Han, bir gün Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer...
Osmanlı tarihi

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

Osmanoğulları'nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse Batı kaynaklarında isminden ziyade ''Yıldırım'' lakabıyla anılır. Bazı Fransız yazarlar,...
Moğol tarihi

Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han’ı öldürmek üzereydi ama…

Moğollar her zamanki gibi süvari kıtasını birimlere ayırdılar, Han'ın bir oğlunun kumandası altında yeniden düzenlediler ve tekrar saldırıya geçtiler. Sağlarındaki...
Osmanlı tarihi

18 Mart 1915 günü. İngiliz donanması en büyük savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı’nı geçmek için zorluyor, yoğun topçu ateşi ile…

18 Mart 1915 günü. İngiliz donanması en büyük savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçmek için zorluyor, yoğun topçu ateşi ile boğazın...
Dünya tarihi

Çin İşkencesi – Vücudu ufak parçalara ayırma

En feci yöntemlerden biri. Kurban daha hayattayken vücudu rastgele ufak ufak parçalara ayrılıyordu. Suçlunun hemen ölmemesi gerekiyordu. Eğer erken ölürse...
Türk tarihi

Mustafa Kemal Atatürk’ün soyu nereye dayanıyor? – Ancak Atatürk’ün hem baba hem de anne tarafından dedeleri birkaç nesil öncesine kadar bellidir ve ismen bilinir. Baba tarafı bugünkü…

Ailesi için aslen Konyalı diyen de, Aydın yöresinden diyen de var. Gelgelelim biz Rumeli'ye kimlerin ve nereden nereye gönderildiğini bilemiyoruz....
Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, tarih araştırmaları yaparken Timur'a ayrı bir önem vermiş gibi. Atatürk'ün takdir ettiği hükümdarlardan birisi de Timur'du. Hatta...
İslam tarihi

Abdülkadir Geylani Hazretleri – Kadere nasıl teslim olunur?

Ey cemaat! Kadere karşı gelmeyin, gelin karşı gelmemek için didinip duran Abdulkadir'e uyun. Beni kudret sahibine yaklaştıran yegane şey, kadere...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim 1516’da Memlüklüleri yenmiş ve kendisine Hicaz yolu açılmıştı. Bir cuma günü Şam’da bulunuyordu. Cuma namazında okunacak hutbede, artık kendisinin ismi okunacaktı. Hatip hutbeye çıktı Yavuz için “Hakimül Haremeyn” ifadesini kullandı. Bu, “Haremeyn’in – Mekke ve Medine’nin hakimi” manasına gelmekteydi. Oturduğu yerden hatibe hitap eden Yavuz,

Yavuz Sultan Selim 1516'da Memlüklüleri yenmiş ve kendisine Hicaz yolu açılmıştı. Bir cuma günü Şam'da bulunuyordu. Cuma namazında okunacak hutbede,...
Osmanlı tarihi

Büyük Cihangir Yavuz Sultan Selim’in günde üç saat uyku uyuyup tahta kaşıkla tek çeşit yemek yerdi. Herhangi bir saray halkından ayırt edilemeyecek kadar sade giyindiğini ve bunun sebebini soranlara:

Büyük Cihangir Yavuz Sultan Selim'in günde üç saat uyku uyuyup tahta kaşıkla tek çeşit yemek yerdi. Herhangi bir saray halkından...
İslam tarihi

Ebu Cehil nasıl öldürüldü ve kellesine ne yapıldı? İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu:

İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu: ''Avan Savaşı benden intikam almaz.  İki senelik...
İslam tarihi

Hz Davud Peygamber, dev gibi Calut’u nasıl öldürdü? Hz Davud da sapanla iyi bir şekilde taşı fırlatıp atıyordu. Hz Davud İsrailoğulları’yla birlikte (yolda) yürürken bir taş ona:

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251) buyruğunda,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Size 5 şeyi emrediyorum

-'Ben de size Allah'ın bana (yapmamı) emrettiği (şu) beş şeyi emrediyorum: 1- İslam cemaati 2- Dinlemek 3-İtaat 4- Hicret 5-...
Selçuklu tarihi

Aksarayi’nin anlatımına göre Romanos Diogenes’i esir eden Selçuklu gulamının ilginç bir hikayesi vardır. Bu kısa ve çelimsiz genç tam elenecekken orada durumu takip eden Selçuklu sultanı bu gence acıyarak şu sözleri sarf edecektir:

Aksarayi'nin anlatımına göre Romanos Diogenes'i esir eden Selçuklu gulamının ilginç bir hikayesi vardır. Bağdat'ta askere katılacak askerlerin seçmeleri sırasında, sıraya...
İslam tarihi

Anlatıldığına göre, Hz İsa elinde çapayla çalışan birini görür. Hz İsa der ki:

Anlatıldığına göre, Hz İsa elinde çapayla çalışan birini görür. Hz İsa der ki: ''Allah'ım bu adamın kalbinden uzun emeli çıkar!''...
İslam tarihi

Dört kimsenin cehennemde çektikleri azaptan cehennemlikler bile üzülür. Hamim ve Cahim arasında koşar dururlar…

Dört kimsenin cehennemde çektikleri azaptan cehennemlikler bile üzülür. Hamim ve Cahim arasında koşar dururlar. 'Vay halimize helak olduk' derler. Bunlardan...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Deccal’i kim öldürecek ve nasıl ölecek?

Hz İsa Dımeşk/Şam şehrindeki ''Beyaz Minare''nin üzerine inecektir. (İndiğinde)...
x