Türk tarihi

Pers İmparatoru Kyros’un hilesine rağmen Tomris savaşı nasıl kazandı? Kroises’un önceden kendisine verdiği öğüdü tutarak İskitleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle

Moğol tarihi

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?

İslam tarihi

Resulullah (sav) Bedir günü, sahabelerin yapmış olduğu bir gölgelikte oturuyordu. O sırada Cibril-i Emin geldi ve:

Osmanlı tarihi

Muhteşem Süleyman’ın İtalya’ya ulaşmak için çok çaba sarf ettiği söylenir. Peki neden hiç Venedik’e harekat düzenlemedi.

Dünya tarihi

Kız kulesi için anlatılan en ilginç efsane ise İmparator Kostantin ve kızına ait olanıdır:

İslam tarihi

Bugünkü Tevrat ve İncil’den Hz Muhammed’e bazı işaretler:

Dini Hikayeler

Maruf Kerhi ve çocuk evliya

Türk tarihi

Mustafa Kemal‘in bu sefere ne maksatla çıktığını bir daha belirten, çok enteresan bir hadiseye şahit olduk. Karadeniz’e çıkmak üzere iken vapurumuz durdu. Bir motor ile yanaşan işgal devletleri zabitleri güverteye çıktı.

Dini Hikayeler

İsrailoğullarından üç kişi vardı. Birinde alaca hastalığı bulunuyordu, biri kel, biri de kördü. Allah (c.c.) onları imtihan etmek ve kendi durumlarını kendilerine bildirmek için melek gönderdi. Melek önce vücudunda alaca hastalığı olana vardı. Ona:

Moğol tarihi

Cengiz Han’ın esir düşen 70 esiri kazanlarda diri diri nasıl kaynatıldı?

Dini Hikayeler

Hz İbrahim’in Duası

İslam tarihi

Hikaye edildiğine göre Hz İsa bir gün İblis ile karşılaştı, İblis’in bir elinde bal, diğer elinde kül vardı. Hz İsa: ”Bu bal ve külle ne yapıyorsun ey Allah düşmanı?” diye sordu. İblis:

Selçuklu tarihi

Alp Arslan’ın fiziki yapısı nasıldı?

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

Moğol tarihi

Cengiz Han gözlerini tedavi eden Hekim’i neden öldürdü?

İslam tarihi

Hz Mikail ve Hz Cebrail arasında şöyle bir olay geçti: Hz Cebrail:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyametin kopmasından önce olacak 10 büyük olay

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid’i zehirletti mi? – Yahudi başhekimi aracılığıyla kendisine verdiği

Türk tarihi

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

Dini Hikayeler

İsa Aleyhisselâm bir Yahudi ile yola çıkar. Yanlarına ekmeklerini de almışlardı. Fakat Hz. İsa’nın iki, Yahûdinin ise üç ekmeği vardı. Yahudi, Hz. İsa’ya göstermeden ekmeğin birini yedi. İsa aleyhisselâm,

x