Viyana bozgunundan sonra 4. Mehmed, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı neden öldürttü? - Dtarihi
Osmanlı tarihiViyana bozgunundan sonra 4. Mehmed, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı...

Viyana bozgunundan sonra 4. Mehmed, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı neden öldürttü?

-

Viyana bozgunundan sonra 4. Mehmed, alışkanlığı olan avdan dönüp Edirne Sarayı’na gelince Telhisçi İsmail Ağa’yı  çağırıp hudut vaziyeti hakkında bazı şeyler sormuş ve sonra hiddetlenerek:

”Paşan (Merzifonlu) da sen de yalancı bir alay melunlarsınız; paşan devletimi yıkıp ırzımı perişan eyledi. Askerimi kırdırıp namlı paşalarımı öldürdü ve memleketimi kafirlere aldırdı.” diyerek İsmail Ağa’nın tevkifini (tutulmasını) emredip hareme gitti ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın katledilmesiyle mühr-ü hümayun, sancak-ı şerif ve Kabe anahtarının alınıp getirilmesine dair bir emir gönderdi.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın katline dair kendisine hatt-ı hümayun (padişah yazısıyla verilen emir) verilen Kapıcılar Kethüdası Gazaz Ahmet Ağa ile Çavuşbaşı Kadıköylü Mehmed Ağa Belgrad’a gittiler. Kara Mustafa Paşa, İmam Mahmud Efendi ile öğle namazını kılmak  üzere ayağa kalktığı sırada sokakta at nalı sesleri duyulunca nedir diye sokağa bakıp yeniçeri ağası ve arkasından kapıcılar kethüdası ve çavuşbaşıyı görünce ”İmam efendi namazı boz” diyerek ellerini ovuşturup gezinmeye başladı.

Veziriazam, ”Ne haber?’‘ diye sorunca Ahmed Ağa mühr-ü hümayunla sancak-ı şerif ve  emanetlerin istendiğini söyledi. O da bunları teslim edip ”Bize ölüm var mı?” diye sordu. Ahmed Ağa da ”Olmak gerek, Allah imandan ayırmasın.” dedi.

Bunun üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ”Rıza Allah’ın” diyerek seccadesini serdirip öğle namazını kıldı. Kendisine infial gelmedi ve dua edip el yüze çaldıktan sonra iç oğlanlarına: ”Artık siz varın gidin, beni duanızda unutmayın.”  dedi. Kendi elleriyle kürkünü  sarığını çıkarıp ”Gelsinler. Şu halıyı  kaldırın; cesedim toprakla birlikte olsun.” dedi. Cellatlar geldi, kendi elleriyle sakalını kaldırıp bir hoş usulüyle takın deyip kazaya rıza verdi ve ruhunu teslim etti.

Uzunçarşılı,a.g.e, s.458

Son İçerikler

Lokman Hekim’den nasîhat istediler, o da şöyle nasîhat etti:

''Öncekilerin ve sonrakilerin ilimleriyle amel edilebilmesi için sekiz şeye dikkat etmek herkese lâzımdır. Dört zamanda dört şeyi korumak gerekir;...

Bağdat’ı İşgal eden Şah Abbas’ın işkenceleri

En ağır işkencelere ise Bekir Paşa maruz kalmıştı. Demirden bir kafes içine konulan Bekir Paşa, yedi gün yedi gece...

İbrahim Bin Edhem Sözleri

İbrahim bin Edhem Hazretleri şöyle der: Mü'min kişinin alameti şunlardır: Tek düşüncesi fikir ola, baktığı ibret ola, yürüdüğü taat...

Bir gün Hz Yakub namaz kılardı. Hz Yusuf da kundağıyla yanıbaşında yatmakta idi. Namazda iken Hz Yusuf’a göz ucuyla baktı. Bunun üzerine derhal Hak...

Bir gün Hz Yakub namaz kılardı. Hz Yusuf da kundağıyla yanıbaşında yatmakta idi. Namazda iken Hz Yusuf'a göz ucuyla...

Hz Muhammed (sav) – Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah’ın büyük nuru ve...

Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah'ın büyük nuru...

Hz Adem (as)’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Adem’in ölüm anı geldiğinde oğullarına:

''Medine'de (bir gün) bir ihtiyar gördüm, konuşuyordu. Onun kim olduğunu sordum. Onun, Übeyy bin Ka'b (r.a) olduğunu söylediler. O,...

Mutlaka Okumalısınız

Yavuz Sultan Selim’in ölümü nasıl oldu? Ölmeseydi Avrupa’nın tamamını nasıl fethedecekti?

Şir'i pençe denen zehirli çıbandan muzdaripti. Tıb tarihinde muhtelif;...

Abdulkadir Geylani Hazretleri – Gizli Şirk’in çeşitleri ve İnsanlar gizli Şirk’e nasıl düşüyor?

Zira dilinle Lâ ilâhe illallah: “Allah’tan başka ilâh yoktur”...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor