İslam tarihi

-Yahudiler, Yüce Allah’ın ”Yahudiler, ”Üzeyir, Allah’ın oğludur.” dediler” (Tevbe 9/30) ayetinde geçen bu sözü niçin söylediler? diye sordu. ”Yüce Allah bir meleke emretti, o da içerisinde nur dolu bir kapla (gökten) indi ve

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Izdırap Armudu (Vajina ve Rektum Armudu)

Timur tarihi

Timur – ”Emrettim ki, vezirler dört özelliğe sahip olan kişilerden olmaları lazımdır.”

Dünya tarihi

Masonluğa kabul edilmeyen Adam Weishaupt, İlluminati örgütünü nasıl kurdu?

İslam tarihi

Hz Muhammed – Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet’in Son Sözleri – Bu büyük Türk Sultanı 1481 senesi ilkbaharında üç yüz bin kişilik bir ordunun başında olarak yeni bir sefere çıktı. Ancak,

İslam tarihi

Hz Ali’nin, Papa’nın mihrabındaki sözü

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya’ya girdiğinde ne yaptı? Fatih Sultan Mehmed, Topkapı kapısından şehre girerek, Ayasofya Kilisesi’ne gitti ve oraya gelince atından indi, yere kapanarak toprak alıp başının üstüne götürdü; bu esnada patrik, papazlar, pek çok halk kadın çocuk toplanmışlardı; padişah durumun fevkalade olduğunu görerek:

Türk tarihi

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

Dünya tarihi

Ayasofya’da da bulunan Kutsal Figür Swastika, Hitler’in Gamalı Haçına nasıl dönüştü?

İslam tarihi

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

Dini Hikayeler

Bir hırsız geceleri at çalıp satardı. Ömrünü böyle hebâ ederdi. Bir defâsında da, bulunduğu şehrin en büyük âlimi ve evliyâsının atını çalmak için ahırına girmişti. Tam atı çözüp

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferi esnasında para yetişmemiş, bir bezirgandan altmış bin altın borç para alınmıştı. Hazine gelince, ordu defterdarı bezirganı çağırttı ve devletin borcunu ödedi. Lakin adam, şöyle bir teklifte bulundu:

İslam tarihi

Karınca yuvasını yakan Hz Üzeyir peygambere Allah’u Teala’nın ikazı – Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Peygamberlerden bir peygamber, bir ağacın altında konakladı. Derken onu bir karınca soktu.

Hun Tarihi

Attila’nın İmparator Macianus’a cevabı

İslam tarihi

Cehenneme herkes uğrayacak mı?

Dini Hikayeler

Fahreddîn-i Râzî ve Necmüddîn-i Kübrâ tartışması

İslam tarihi

Abdullah b. Mes’ud – Allah Resulünün (s.a.v), peygamberlerden bir peygamberin (a.s) halini anlatmasını sanki hala görmekteyim. Kavmi onu dövmüş kan revan halinde bırakmıştı. O ise, yüzündeki kanı siliyor ve şöyle dua ediyordu:

İslam tarihi

Sahabe’den bazıları şöyle der: ”Zinadan sakının! Çünkü o, üçü dünyada üçü de ahirette olmak üzere insanı altı şeye düçar eder.

Osmanlı tarihi

Yıldırım Beyazıt Han’ın en sevdiği oğlu Ertuğrul, Sivas’ta vali olarak bulunuyordu. Timur, hızla Sivas’ı kuşattı ve teslim olmasını istedi. Fakat şehrin kumandanı olan Ertuğrul bunu reddedince

x