Mevlana'nın ölümü nasıl oldu? Mevlana'nın ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir: - Dtarihi
Selçuklu tarihiMevlana'nın ölümü nasıl oldu? Mevlana'nın ölmeden önce söylediği sözler...

Mevlana’nın ölümü nasıl oldu? Mevlana’nın ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

-

Kaynakların rivayetine göre, Aşıklar Sultanı’nın rahatsızlığı büyük üşütmeden ileri gelmişti. Aynı zamanda dayanılmaz bir harareti vardı. Hararetini gidermek için elini su dolu kazana batırıp yüzüne, göğsüne sürdüğü belirtilir.

   

Hastalığı duyulduğu ve hasta yattığı sürece, Konya’nın bilginleri, kumandanları, ileri gelenleri her gün kendisini yokluyor, teselli edecek sözler söylüyorlardı. Bunlardan en ilginci Sadreddin Konevi ile görüşmeleri idi. Bu görüşmeyi ve ikili arasındaki konuşmaları, Ahmet Eflaki şöyle anlatır:

”Bir gün Şeyh Sadreddin, dervişleriyle birlikte Mevlana’nın iyadetine (hasta yoklaması) gelmişti. Son derece ilgi gösterdi, çok üzgündü. Hüdavendiğar Hazretlerine:

”-Tanrı, yakın zamanda şifa versin, dedi. Hastalık hali, ahiretteki mertebenin yükselmesine sebep olur. İnşallah az zamanda tam bir sıhhat elde etmiş olursunuz. Sağlık ve sıhhat size layıktır.”

   

Bunun üzerine Mevlana:

”-Bundan sonra Tanrı, sizlere şifa ve ömürler versin. Aşıkla maşuk arasında bir kıl gömlekten başka bir şey kalmadı. Bunu da soyup çıkarmalarını istemiyor musunuz? Nur, nura kavuşmak üzeredir.”

Mevlana’nın dünya işlerine dair vasiyeti kısa oldu. Önce, Konya zenginlerinden birine elli iki dirhem borcu olduğunu ve bunun hemen ödenmesini vasiyet etti. Borcun ödendiğini haber alınca da:

   

”Alemlerin Rabbine şükürler olsun, dedi. Bu ağır yükten kurtuldum.” 

Hanımı Kerra Hatun şöyle dedi:

”Hüdavendigar Hz, gerçeklerin nuruyla doldurması için, hiç değilse, üç-dört yüzyıl yaşamalıydı” Eşinin bu duasına Mevlana’nın tepkisi sert oldu:

   

”-Niçin, niçin? Biz, ne Firavun, ne de Nemrutuz. Bu toprak alemiyle bizim ne işimiz var? Biz, birkaç mahpusun kurtulması için bu dünya zindanına gelmişiz. Sonunda geldiğimiz yere döneceğiz. Ortada zavallıların faydaları olmasaydı, bu toprak evde bir an bile durmazdık.”

Mevlana, 17 Aralık 1273 Pazar günü, güneş batarken, bu mülk aleminden melekut alemine göçtü ve son sözleri de şu oldu:

”Sevgilimden içi zehir (ecel) dolu bir kadeh geldi. Ondan gelen her şeyi sevinçle, zevkle karşılayacağız. Bu gün, aynanın üzerini kaplayan toz silinecek ve hayal gerçeğe dönecektir. Ruh olarak göklerin üzerine çıkacağız, cisim olarak yerin altına gireceğiz.”

   

Son İçerikler

Hz Muhammed (sav) – İntihar edeni cehennemde bekleyen azaplar

''Dağdan atlayarak intihar eden kimse, cehennemde kendini dağdan atar bir şekilde ebedi olarak azab olunacaktır. Zehir içerek intihar eden...

Mitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü?

Birkaç sene evvel sinemalarda gösterime giren ''Truva'' filmini çoğunuz hatırlayacaksınız. Senaryosu Homeros'un İlyada'sından esinlenerek yazılan bu filmde, Greklerin zalim...

Cenab-ı Allah İsa aleyhisselâm’ı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselâm’ın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah’a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa...

Cenab-ı Allah İsa aleyhisselâm’ı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselâm’ın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah’a ibadet edemediğini...

Hz İsa ile Hz Yahya, teyze çocuklarıydılar. Hz İsa, yün elbise giyerdi. Hz Yahya da, deve yününden yapılma elbise giyerdi. İkisinin de (altın) bir...

Hz İsa ile Hz Yahya, teyze çocuklarıydılar. Hz İsa, yün elbise giyerdi. Hz Yahya da, deve yününden yapılma elbise...

Uzun Hasan’ın validesi Sare Hatun da Trabzon seferi sırasında Fatih Sultan Mehmed’in yanında bulunuyordu. Fatih çok sarp ve dağlık olan bölgeden geçerken Sare Hatun:...

Uzun Hasan'ın validesi Sare Hatun da Trabzon seferi sırasında Fatih Sultan Mehmed'in yanında bulunuyordu. Fatih çok sarp ve dağlık...

Bumin Kağan, Juan Juan kağanı A-na-ku-i’nın, kızını isteyince A-na-ku-i çıldırdı adeta. Usunu yitirdi. Bu hadsizlikti ve yanıtı verilmeliydi. Bir elçi gönderdi ve şunu...

İşin kötü yanı Juan Juanlara hala bağlıydılar. Onlara demircilik yapıyorlardı. Savaşlarda er veriyorlardı. Canlarını sıkan buyruklara bile ses etmiyorlardı. Çağı...

Mutlaka Okumalısınız

Mekke’liler putlara tapmaya nasıl başladılar?

Huzaalılar, Kabe'nin yönetimini üç yıl veya beş yüz yıl...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor