Timur tarihi

Timur – Pirim Ebu Bekir Taybadi (Horasanlı ünlü şeyhülislam, barış yanlısı ve raiyetsever insan) bana yazmıştır ki; ”Ey muzaffer Timur! Devlet işlerinde şu üç şeyi ihmal etme: Birincisi

Dünya tarihi

Kahinler cinlerle nasıl bir ilişki içindedir?

İslam tarihi

Hz Adem: ”Ya Rabbi, İblis’i bana musallat ettin ama ben ondan ancak senin yardımınla kurtulabilirim” der. Bunun üzerine Allah Teala: ”Doğan her çocuğa bir melek tayin ediyorum” der. Hz Adem: ”Fazlasını istiyorum” deyince

İslam tarihi

Hz İsa bin Meryem bebek iken konuştuğunu söyledikten sonra

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Muaz bin Cebel’e nasihati

İslam tarihi

İmam Gazali – İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir:

İslam tarihi

Resulullah (sav), (torunları) Hz Hasan ile Hz Hüseyin’in üzerinde koruyucu dualar okur ve  -‘Atanız (İbrahim) de, bu okuyacağım duaları, (iki oğlu) İsmail ve İshak’ın üzerinde okurdu:

Dini Hikayeler

Bersisa – İlimsiz amel edenin sonu – Bersisa isminde bir zat, inzivaya çekilmiş, gece-gündüz vakti Allah’a (c.c.) ibadetle geçer ve hiçbir kötülükte bulunmazdı. Bu zatı şeytan aleyhilla’ne kandırmak için türlü hilelere başvurdu.

İslam tarihi

‘Yüce Allah Hz Eyyub’ (afiyet verince ona) cennetten bir takım elbise giydirdi. Derken Hz Eyyub (bulunduğu yerden az) uzaklaşıp bir kenarda oturdu. Bu sırada hanımı geldi onu tanıyamadı. Hanımı: -‘Ey Allah’ın kulu!

Osmanlı tarihi

Timur başlagıçtan Yıldırım Bayezid’le çarpışmak üzere harekete geçinceye kadar daima taleplerde bulunmuş ve her mektubunda daima üst perdeden konuşmuştur. Bir taraftan da hazırlıklarını ikmal eden Yıldırım’a yardım edecek kaynakları kurutmaktan geri durmamıştı. Yıldırım da hazırlıklarda bulunmakla beraber gayretleri Timur’unki derecesinde dört başı mamur değildi. Yıldırım Bayezid, Timur’la anlaşılması cihetinde görüş bildiren devlet erkanına:

Türk tarihi

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

Dünya tarihi

Masonların kökeni nereye dayanıyor?

Türk tarihi

Enver Paşa’nın Mustafa Kemal hakkındaki sözleri

İslam tarihi

Allah’ı sevmenin alameti

İslam tarihi

Nefsine uyarak cehenneme giden adam

İslam tarihi

Hz Musa döneminde dağ İsrailoğullarının üzerine neden kaldırıldı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Sırat köprüsü hangi devlet başkanlarını cehenneme düşürecek? Kıyamet günü adil ve zalim idareciler getirilir;

Hun Tarihi

Attila’nın elinde efsanevi savaş tanrısı Ares’in kılıcı var mıydı?

Dünya tarihi

Yahudiler, Ahit Sandığı’nın bulunmasını neden bekliyor?

Türk tarihi

Atatürk’ün manevi mirası

x