Bora olup esen, arslan olup kükreyen ve ufuklarda yarışan serhat beylerimizden biri de Mihal oğullarıdır. İkinci Bayezit devrinde Macaristan’ın altını üstüne getirmişlerdir.

Yine bir gün akın esnasında, Mihaloğlu Ali Bey düşmana esir düşer; idam edilmeden önce düşman komutanı sorar:

”-Senin ataların Hristiyan ve ünlü bir hisarın Tekfuru idi. Avrupa’da büyük bir şöhretin var. Eğer bize gelirsen, bizimle beraber olursan, sana bir sancak verir, ordularımızın birine de kumandan tayin ederiz. Hayatının sonuna kadar refah içinde yaşarsın.”

Mihaloğlu Ali Bey’in cevabı şamar gibidir:

”-Atalarım Hristiyan olabilir. Fakat biz birkaç yıl önce göbek Müslüman olduk. Türk olarak doğmadık, ama, Türk ve Müslüman olarak öleceğiz.”

Mihaloğlu Ali Bey, işkenceler içinde Türk ve Müslüman olarak ölür.

Tarihimizden Altın Sayfalar – Muammer Yılmaz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here