Mitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü? - Dtarihi
Dünya tarihiMitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü?

Mitolojinin en büyük kahramanı Achilles nasıl öldürüldü?

-

Birkaç sene evvel sinemalarda gösterime giren ”Truva” filmini çoğunuz hatırlayacaksınız. Senaryosu Homeros’un İlyada’sından esinlenerek yazılan bu filmde, Greklerin zalim kralı Agamemnon, karşı sahilin hükümdarı Truva Kralı Priam’ın oğulları Hektor ve Paris’i ağırlamaktadır. Agamemnon’un güzeller güzeli karısı Helen bu ziyarette gönlünü Paris’e kaptıracak ve ikisi kaçarak Truva’ya sığınacaklardır. Agamemnon öcünü almak için büyük bir ordu toplayacak gemilere bindirdiği askerleri ile Yunanistan tarafından Çanakkale’ye gelerek Truva’ya saldıracaktır. Bu son derece muhkem şehir, devasa kale surları ile çevrilidir ve buraya girmek hiç de kolay değildir. Ayrıca Truva Kralı Priam’ın büyük oğlu Hektor önemli bir kahramandır. Bileğini bükmek, değil bir kişi, bir orduyla bile zor görünmektedir. Agamemnon, başarı elde edebilmek için Achilles’in yanlarında savaşa girmesi gerektiğini bilmektedir ve efsanevi kahraman Achilles’i savaşa sokmak için elinden gelen her yola başvuracaktır.

İşte sorumuzda adı geçen Achilles, bu kişidir. Homeros’un destanına göre annesi Thetis, su tanrıçasıdır. Thetis, gelecekte dünyaya getireceği çocuğun bütün tanrılardan daha güçlü olacağını öğrenen diğer tanrılar tarafından, bir ölümlü ile evlenmeye zorlanır ve Peleus ile evlenir. Bu izdivaçtan Achilles dünyaya gelir. Annesi oğluna kimsenin zarar vermemesi için onu kutsal ölümsüzlük nehri Styx’da yıkama kararı alır. Ancak bir ölümsüz olarak kendisinin bu suya dokunmaması gerekmektedir. Achilles’in topuklarından birinin arka kısmından tutarak küçük bebeği suya daldırır.

Böylece Achilles ölümsüz hale gelir. Yalnız tek bir zaafı vardır. Annesi onu suya daldırırken kendi eli değmesin diye ayak topuklarından birinin arkasından tutmuş ve böylece topuk bağı suyun dışında kalmıştır. Geleceğin bu büyük kahramanı ancak buradan alacağı bir darbe ile öldürülebilecektir.

Agamemnon araya soktuğu adamlar vasıtası ile Achilles’i kendi tarafında savaşmaya girmeye ikna eder. Çarpışmanın ilk döneminde Hektor’un başarıları Agamemnon’un bütün direncini kırar. Ancak Achilles’in araya girmesi ile her şey değişir. Hektor ile yaptıkları birebir mücadeleyi Achilles kazanır.

Homeros İlyada’da bu durumu anlatırken hadiselerin içine birçok efsane katmış ve tanrısal güçleri de Hektor ve Achilles taraftarı olarak anlatmıştır. Nihayetinde kadının fendi erkeği yendi mukabilinden bir durum olur ve Tanrıça Hera, kocası Zeus’u ikna ederek onun Hektor yerine Achilles’i desteklemesini sağlar. Homeros, Hektor’un öldürülmesini, ölümsüz güçlerin Achilles’un tarafına geçmesine bağlamaktadır. Achilles, öldürdüğü Hektor’un cesedini atlı arabasının arkasına bağlayarak ve defalarca Truva şehri surlarının etrafında dolandırarak Truvalıların gözünü korkutmaya çalışır. O gece Truva Kralı Priam gizlice şehirden çıkarak Achilles’in çadırına gelir ve af dileyerek Hektor’un cesedini ister.

Achilles cesedi teslim eder. Bu başarıya rağmen Grek orduları Truva’ya giremezler. Bunun üzerine bir oyun kurgulanır. Agamemnon birlikleri, sahte bir geri çekilme planı gerçekleştirirler. Fakat kıyıda tahta bir at heykeli bırakırlar. Truvalılar bu atın tanrılara adanmış bir hediye olduğunu, dışarıda bırakılmasının uygun olmayacağını düşünürler ve heykeli içeri alırlar. Aslında bu bir tuzaktır ve atın içerisine Agamemnon ‘un en seçme askerleri saklanmıştır. Bu askerler gece olduğunda at heykelinin içinden çıkarak sur kapılarını pusuda bekleyen kendi ordularına açarlar.

Agamemnon’un askerleri şehirde büyük bir yağmaya başlarlar. Paris, Helen ile kaçarken Achilles ile karşılaşır. Çok iyi ok atan Paris, Achilles’i tek zayıf yeri olan topuğunun üzerindeki bağ yerinden vurur. Büyük Kahraman Achilles orada ölür. Efsanede geçen bu zayıf noktaya, vücudunun en kalın ve en sağlam tendonu olan bu topuk bağına, geleceğin tıp dünyasında ”Achilles (Aşil) Tendonu” ismi verilir.

Tarih Tıbbı Konuşturdu – Talha Uğurluel

İslam tarihi

Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, otlamaya götürülen hayvanlar gibi, zakkum, dikenli ot yemeye ve kızgın taşa götürülen, önü arkası yamalı insanlar gördü. Cebrail’e ”Kim bunlar ey Cibril?’

Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, otlamaya götürülen hayvanlar gibi, zakkum, dikenli ot yemeye ve kızgın taşa götürülen, önü...
Osmanlı tarihi

Öküz Mehmet Paşa’nın çadırında çok sayıda insanın olduğu bir zamanda bir öküzün içeri bakıp böğürdüğü görülmüş. Orada bulunanlar bu tablo karşısında gülünce Paşa, şöyle demiş:

Osmanlı tarihinin en renkli simalarından biri de Mehmet Paşa'dır. Onu çekemeyenler tarafından ''Öküz'' lakabı yaygınlaştırılmıştır. Günün birinde Öküz Mehmet Paşa'nın...
Osmanlı tarihi

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir düşünce düştü. Bu düşünce içindeyken büyük oğlu Süleyman Paşa babasının eşiğini öperek geldi, izin isteyip içeri girdi. Babası gönlünde her ne varsa tekrarladı, Süleyman Paşa yeri öperek:

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir...
Osmanlı tarihi

Bizanslı genç kızlar padişaha çiçekler sunmak üzere yollara dökülürler. Fakat yanlışlıkla ellerindeki çiçek demetlerini, aksakallı bir ihtiyar olan Akşemseddin’e uzatırlar. Onun genç padişahı işaret etmesi üzerine Fatih;

İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinden sonra genç padişah zafer alayıyla İstanbul'a girer. Bu sırada hemen yanında Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi hocaları...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Izdırap Armudu (Vajina ve Rektum Armudu)

Adını armut şeklinden alan bu işkence aleti vida yardımıyla ikiye veya üçe ayrılırdı. Erkeklerde anüse, kadınlarda vajinaya uygulanan bu işkence...
İslam tarihi

Hz Harun nasıl vefat etti? Sonra Yüce Allah, Hz Musa’ya: ”Ben, Harun’u vefat ettireceğim. Onu, şu dağa götür” diye vahyetti. Bunun üzerine Hz Musa ile Hz Harun, o dağa doğru gitti. Bir de baktılar ki, benzeri görülmemiş

Abdullah İbn Me'sud'un ve bir grup sahabinin şöyle dediğini rivayet etmiştir: ''Sonra Yüce Allah, Hz Musa'ya: ''Ben, Harun'u vefat ettireceğim....
Türk tarihi

Gök Türk ülkesinde cari cezai hükümler şunlar idi:

''Kaynaklardan anlaşıldığına göre Gök Türk ülkesinde cari cezai hükümler şunlar idi: ● Zina yapan evlilerin cezası, idam. ● Adam öldürme,...
Dini Hikayeler

Kabus isminde birisi Mısır’a firavun olmuştu. Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır’a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk yaptı, çok yüksek olan köşküne atıyla çıkar inerdi. Çıkarken ön ayaklar kısalır, inerken uzanırdı. Bu durumu görünce şaşırarak haykırdı:

Tanrılık davası güdenlerin hallerini sana anlatayım: İran hükümdarlarına Kisra denildiği gibi Mısır hükümdarlarına da Firavun denilir. Kabus isminde birisi Mısır'a...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim – Bir devlet ne zaman yıkılır?

Silsileler hâlinde gelen büyük zaferler ile mukaddes ve mübârek emâ­net­le­re nâil olmanın hazzı ve şükür hissi içinde olan cihangir Sultan...
İslam tarihi

Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ”Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?” diye sorunca, Cenab-ı Hak ona vahy göndererek…

Meşhur haberde varid oldu; Hz İbrahim, ruhunu kabzetmek üzere gelen ölüm meleğine: ''Sen hiç dostunu öldüren bir dost gördün mü?''...
Dini Hikayeler

Hz İbrahim zamanında birkaç sene devam eden bir kıtlık oldu. Buğday ve arpa, değme yerlerde bulunmaz bir meta haline geldi. Kafirler, Hz İbrahim Peygambere aldırmazlardı. Onu her hayırlı işten menederlerdi. Hz İbrahim’in cemaati açlıktan bizar olmuşlardır. Hz İbrahim dedi ki:

Hz İbrahim zamanında birkaç sene devam eden bir kıtlık oldu. Buğday ve arpa, değme yerlerde bulunmaz bir meta haline geldi....
Osmanlı tarihi

Varna Savaşı’ndan sonra düşman kafir askerlerinin ölülerinin pek genç olmasından dolayı 2. Murad şöyle demiştir:

Varna Savaşı'ndan sonra (1444) İkinci Murad muharebe meydanını gezmeye çıktı. Haçlı ordusunun harp meydanına terk ettiği ölü ve yaralıların hepsinin...
İslam tarihi

Cinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan döktüler? Bazıları, meleklerin, Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler…

Yüce Allah meleklere hitap ederek onlara ''Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım'' (Bakara 30) buyurdu. Yüce Allah, birbirlerinin peşi sıra gelecek...
İslam tarihi

Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in Sadrazamı Piri Paşa, Yavuz Sultan Selim’e şöyle demiştir: Şu 3 şey Osmanlı’yı yıkar.

Yavuz İran'ı yere serdikten, Mısır ve Arabistan'ı Osmanlı Devletine katıp hazinesini altın ile ağzına kadar doldurduktan sonra bir gün Sadrazam...
Osmanlı tarihi

Bir gün Osman Gazi 70 kişiyle Ermeni Beli’nden, geceleyin İnegöl’ü ateşe vermek için geldi. Bu kafirlerin casusu vardı. Pusu kurdular. Osman Gazi’nin Aratun adında bir casusu vardı. Geldi, haber getirdi:

Bir gün Osman Gazi 70 kişiyle Ermeni Beli'nden, geceleyin İnegöl'ü ateşe vermek için geldi. Bu kafirlerin casusu vardı. Pusu kurdular....
Osmanlı tarihi

Dursun Fakih de: ‘‘ Han’ım! Bunlar için Selçuklu sultanından izin almak gerekir.” dedi. Bunun üzerine de Osman Gazi:

1288 yılında Karacahisar alınmasına rağmen halkın şehri terk etmesinden dolayı şehir bir süre gelişemedi. Fakat daha sonraki yıllarda çevre kasabalardan...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasının son günlerinde Bizans İmparatoru Kostantinos Paleologos,Osmanlılara tazminat ödeyerek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmeyi düşündü.Dukas Tarihinde bu konu şöyle aktarılmaktadır:

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasının son günlerinde Bizans İmparatoru Kostantinos Paleologos,Osmanlılara tazminat ödeyerek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmeyi düşündü.Dukas Tarihinde bu...
İslam tarihi

Hz Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmek için giderken, kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenince, onun evine koşmuş, kardeşini bir tokatla yere sermiş ve

Taha, bu şekilde başlayan 20. surenin adıdır. Hz Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmek için giderken, kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenince, onun...
Osmanlı tarihi

Selanik Alatini Köşkü’nde tutuklu bulunan Abdülhamit’in, Balkan Savaşı’nın tüm hızıyla devam ettiği bir zamanda, bir gece yarısı kapısı çalınır. Gelen muhafız komutanı Rasim Bey’dir. Mahzun ve perişan haldeki Rasim Bey:

Selanik Alatini Köşkü'nde tutuklu bulunan Abdülhamit'in, Balkan Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği bir zamanda, bir gece yarısı kapısı çalınır. Gelen...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x