1. Göktürk Devleti'nin en güçlü hükümdarı kimdir? - Dtarihi
Göktürk Tarihi1. Göktürk Devleti'nin en güçlü hükümdarı kimdir?

1. Göktürk Devleti’nin en güçlü hükümdarı kimdir?

-

Kara Kağan’ın idaresi de fazla sürmedi. 553 yılında ölünce yerine kardeşi Mukan geçti. Her yönüyle 1. Gök Türk Devletinin en büyük hükümdarı olan Mukan tahtta kaldığı yaklaşık 20 yıl içinde devletini zamanının dünyasının en büyük ve devleti haline getirdi. Çin kaynaklarının başka hiçbir hükümdar için kullanmadığı ”Çin Seddinin dışındaki bütün kavimler ona itaat etmişti” ifadesi onun için yazılmıştır.

Gök Türklerin en büyük düşmanı olan Juan-juan’ların arta kalanlarını, Çin’in kuzeyindeki Batı Wei ve Ch’i devletlerinden geri alarak ortadan kaldırdı. Zaten daha önce kendi topraklarında onların son kalıntılarını temizlemişti. Gök Türk Devletinin sınırlarını artık Kore’den Karadeniz’e, Çin’in ortalarından kuzeyin ıssız derinliklerine kadar ulaşıyordu. Ona bağlanmayan bir Türk boyu bulunmadığı gibi, boyun eğmeyen yabancı bir kavim dahi kalmamıştı. Çin’de hüküm süren Batı Wei ve Ch’i devletleri Gök Türk Kağanlığı ile yakınlaşmak için birbirleriyle yarış ediyorlardı. Neticede her iki Çin devleti de adeta hazinelerini boşaltırcasına Mukan Kağan’a yıllık vergi ödemeye başladılar. Mukan Kağan ülkesi için en uygun siyaseti uygulayarak her iki devletten azami şekilde faydalanmasını bildi. Bunu yaparken de uluslararası politikayı çok iyi kullanmıştı.

Çin tarihi kayıtları adından korkuyla bahsettikleri Mukan’ın karakteri hakkında enterasan bilgi vermektedirler. Yüzünün genişliği 30cm., gözleri donuk cam gibi, askeri işlerde mücadeleci, savaş ve benzeri işlerde çok haşin, fakat, ayrıca zeki ve bilgili, yüzünün rengi kızıl idi. Olağanüstü cesurdu, askeri taktikleri çok iyi bildiği gibi ordusunu çok iyi kumanda ediyordu. Kerulen Irmağı’ndan Ural Dağlarına kadar geniş bir alana yayılmış olan Töles boylarının hepsi Mukan Kağan’ın idaresinde teşkilatlanmış bulunuyordu. Özellikle Maveraünnehir asıllı İrani Soğdluların himaye edilmesi neticesinde ülkede ticaret oldukça gelişmiş, zenginlik artmıştı.

Mukan, 572 yılında ölünce yerine kardeşi Taspar geçti.

Bilge Kağan’ın Vasiyeti

Son İçerikler

1967 Mısır-İsrail savaşında, Mısır askerlerinin, düşmanlarını beklerken İsrail ordusunun bir anda Süveyş’in öbür yakasına geçerek dünyayı şaşırtmıştır. Moşe Dayan bu başarısını: ”İsrail’in bu başarılı...

1967 Mısır-İsrail savaşında, Mısır askerlerinin, düşmanlarını beklerken İsrail ordusunun bir anda Süveyş'in öbür yakasına geçerek dünyayı şaşırtmıştır. Moşe Dayan'ın bu...

Mumyalar hakkında ilginç bilgiler…

*Kral Tutankamon'un cenazesinin ağırlığı, kullanılan ölüm maskı, mumyalanmış beden, üç tabut ve taş lahitler 1,36 ton ağaç, altın, değerli...

İsa (a.s) zamanında üç kimse yolculuk yapıyorlardı, yolda bir hazine buldular; hazineyi paylaşmadan önce:

İsa (a.s) zamanında üç kimse yolculuk yapıyorlardı, yolda bir hazine buldular; hazineyi paylaşmadan önce: ''Acıktık, aramızdan birisi gitsin de...

Hz Muhammed (sav) – ”Hüzün kuyusu veya hüzün vadisinden Allah’a sığınırım” oradakiler ”Hüzün kuyusu veya hüzün vadisi nedir, ey Allah’ın Resulü?” diye sorunca Efendimiz...

''Hüzün kuyusu veya hüzün vadisinden Allah'a sığınırım'' oradakiler ''Hüzün kuyusu veya hüzün vadisi nedir, ey Allah'ın Resulü?'' diye sorunca...

Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova’sında ileri gitmemekte ayak diremeleri üzerine Yavuz Sultan Selim askere hitaben:

Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova'sında ileri gitmemekte ayak diremeleri üzerine Yavuz Sultan Selim askere hitaben: ''Biz henüz kastettiğimiz yere...

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Hak Kur’an’da haber vermiştir. İşte o insanlar: 1) “Allah’a...

Mutlaka Okumalısınız

4 oğlunu şehid veren kadın sahabe

Kadın sahabilerden Hansa hatun güzel söz ve şiirde meşhurdu....

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor