Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat - Dtarihi
İslam tarihiMümin kul hastalındığında alacağı mükafat

Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat

-

Mü’min kul hastalandığında bu durumu, onu günahlardan, demirci körüğünün demir kirlerini temizlediği gibi temizler.

Mü’min kul hastalandığında, Allah (sağ ve sol taraftaki) iki katibe (meleğe) der ki: ”Bu kulum için hasta olduğu müddetçe sıhhatli iken yapmış olduğu amelin aynısını yazın. Şayet bu hastalandığında onu kabzedersem hayır ile kabzederim. Eğer o hastalığından iyileşirse ona eski etinden daha iyi bir et, eski kanından daha iyi bir kan ihsan ederek vücudunu (eskisinden) daha iyi yaparım.

Hz Muhammed (s.a.v) – Ramuz e Hadis

Mutlaka Okumalısınız

x