Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat - Dtarihi
İslam tarihiMümin kul hastalındığında alacağı mükafat

Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat

-

Mü’min kul hastalandığında bu durumu, onu günahlardan, demirci körüğünün demir kirlerini temizlediği gibi temizler.

Mü’min kul hastalandığında, Allah (sağ ve sol taraftaki) iki katibe (meleğe) der ki: ”Bu kulum için hasta olduğu müddetçe sıhhatli iken yapmış olduğu amelin aynısını yazın. Şayet bu hastalandığında onu kabzedersem hayır ile kabzederim. Eğer o hastalığından iyileşirse ona eski etinden daha iyi bir et, eski kanından daha iyi bir kan ihsan ederek vücudunu (eskisinden) daha iyi yaparım.

Hz Muhammed (s.a.v) – Ramuz e Hadis

Son İçerikler

Atatürk’ün son sözleri – Atatürk’ün vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

Atatürk'ün son komaya girişini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'ın anlattığını ifade eden Güler, "Özel hekimi Prof. Dr. Neşet...

Kanuni Sultan Süleyman ve Dörtnala Gönderilen Cellatlar

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Prizren sancakbeyi buradaki bir takım fukaranın eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde olan oğullarını ana...

Süfyan-ı Sevri şöyle der: Cafer-i Sadık’ın yanına gittim ve ona şöyle dedim: Ey Allah Resulünün torunu, bana tavsiyede bulun!” O da şöyle söyledi:

Süfyan-ı Sevri şöyle der: Cafer-i Sadık'ın yanına gittim ve ona şöyle dedim: Ey Allah Resulünün torunu, bana tavsiyede bulun!'' O...

Fatih Camii avlusunda 25 yaşlarında bir delikanlı Baki’nin yolunu kesip yakasına yapışır ve şairin yalan söylediğini hakaretle anlatır. ”Sen bir beyitinde, eğer aşıklar...

Şairler Sultanı Baki bir gazelinde; ''Güzeller mihriban olmaz demek yanlıştır Baki Olur vallahi billahi hemen yalvari görsünler'' demektedir. Bu gazelin yazılmasından birkaç...

Lokman Hekim’in oğluna nasihatları

Lokman Hekim, tabiplerin pîridir. Hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasîhatler meşhurdur. Kurân-ı Kerîm’de meâlen; ”Bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek...

Timur, Toktamış Han’ı nasıl zeki bir taktikle yendi? – Timur, konak kurulur kurulmaz, orduya eşlik eden kadınların, erkeklerin tolgalarını giyip savaş aksamlarını kuşanarak…

Sahipkıran Timur ve en büyük rakibi Toktamış, 1395'in Nisan ayında Terek Nehri kıyısında karşı karşıya geldi. Toktamış daha elverişli...

Mutlaka Okumalısınız

Cengiz Han’ı öldürmeye çalışan oğlu Cuçi Han nasıl öldü?

Ötemiş Hacı, eserinde, pek çok karanlık noktaya aydınlatmıştır. Bilindiği...

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce…

Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle der: Lut kavminin ameli olan...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x