Münafık kelimesi ne demektir? – >
Menü Kapat

Münafık kelimesi ne demektir?

Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. (Nisa 145)

Münafık kelimesi ‘‘nafikaul-yerbü’‘ deyiminden türetilmiştir. Söylendiğine göre Arap tavşanının yuvasında iki delik bulunur. Birine ”nafika” diğerine ”kasıa” denir. Arap tavşanı bu deliklerin birinden kendini gösterir, diğerinden kaçar. İşte bu sebeple münafığa da bu isim takılmıştır. Çünkü münafık kendini Müslüman gösterir ama gerçekte Müslümanlıktan çıkıp kafirliğe girer.

Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

”Münafık, iki sürü arasında kalmış bir koyun gibidir, bazen birine gider bazen diğerine ama iki sürüde de barınamaz. Çünkü o sürülere ait olmadığından onlara yabancıdır.” (Müslim)

Münafık ta böyledir, ne Müslümanların arasında tamamen kalabilir ne de kafirlerin yanına yerleşebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x