Münafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar | Dtarihi
İslam tarihiMünafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar

Münafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar

-

“(Münafıklar arasında) Bir de (mü’minlere) zarar vermek, (hakkı) inkar etmek, mü’minlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Rasul’üne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve (Bununla) iyilikten başka bir şey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.Ey Nebi! Bu mescitte asla namaza durma. Şüphesiz ki başlangıcından itibaren takva üzere kurulan mescitte namaz kılman daha hayırlıdır. O mescitte kendilerini maddi ve manevi kirlerden temizlemeyi seven adamlar vardır. Allah kendisini temizleyenleri sever. Binasının temelini Allah’tan korkma ve rızasını kazanma esası üzerine kuran mı, yoksa binasını bir uçurumun kenarına kurupta onunla Cehennemin ateşine göçen mi daha hayırlıdır! Allah zalimler güruhunu doğru yola sevketmez. Yürekleri paramparça oluncaya kadar yaptıkları o mescit daima bir şüphe kaynağı olarak kalblerinde kalacaktır. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir” (Tevbe 107-110)

Mutlaka Okumalısınız

Kuran ayetlerinin ulusu olan bir ayet

Bakara Suresi'nde Kuran ayetlerinin ulusu olan bir ayet vardır....
x