Dtarihi Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü de kabirden kalkarken çektirilir: - Dtarihi

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü de kabirden kalkarken çektirilir:

Paylaş

Loading

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü de kabirden kalkarken çektirilir:

Dünyadaki cezaları şunlardır:

1- Ömrü bereketsiz geçer,

2-Yüzünde salih kulların simasi kalmaz,

3- Allah Teala, işlediği amellere değer vermez,

4- Duaları semaya yükselmez,

5- Salihlerin dualarından nasibi olmaz,

Ölüm anındaki cezaları şunlardır:

1- Zelil olarak ölür,

2- Aç olarak ölür,

3- Dünyadaki tüm göllerin  suyunu içse bile susuz olarak ölür,

Kabirdeki cezaları şunlardır:

1-Kaburgaları birbirine  geçene kadar kabir onu sıkar,

2- Kabri ateşle dolar; gece gündüz ateş içinde yanar.

3- Adına ”Şucaul- Ekra adında,gözleri ateş ve tırnakları demirden bir yılan salınır. Her tırnağının uzunluğu bir günlük yol mesafesidir. Kulaklarını patlatan gök gürültüsü bir sesle dile gelir  ve ona şöyle der:

”Ben Şucaul- Ekra’yım! Sabah namazını güneşin doğuşuna kadar, öğleyi ikindiye kadar, ikindiyi akşama kadar, akşamı yatsıya kadar, yatsıyı tan yeri ağırana kadar zayi ettiğin için Rabbim beni göndererek; bunların her birine karşılık seni dövmemi emretti” yılanın her bir vuruşuyla adam yetmiş arşın boyu daha yere gömülür.Kıyamet gününe kadar kabir azabı çekmeye devam eder.

Kabirden mahşere kalkarken çekeceği cezalar şunlardır:

1- Hesabı çok çetin geçer,

2-Rabbinin öfkesiyle yüzleşir,

3-Cehenneme girer,

Başka bir rivayette şöyle geçer: ”Kıyamet günü,alnında şu  üç satır yazılı halde gelir”

Birinci satırda; ”Ey Allah’ın hakkını zayi eden!” yazar; ikinci satırda: ‘‘Ey Allah’ın gazabına uğrayan!” yazılıdır; üçüncü satırda: ”Dünyada gazabına uğradığın gibi…’‘ yazılıdır.

Rivayette sayılan maddeler on beşe ulaşmıyor; on dörtte kalıyor. Rivayeti aktaran  ravi son maddeyi söylemeyi unutmuş olması ihtimal dahilindedir.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x