İbn Abbas şöyle der: ''Kıyamet günü nice tevbe edenler gelir, bu kişilerin tevbe ettiği sanılır fakat gerçekte onlar tevbe etmemişlerdir'' çünkü bu kişiler... - Dtarihi
İslam tarihiİbn Abbas şöyle der: ''Kıyamet günü nice tevbe edenler...

İbn Abbas şöyle der: ”Kıyamet günü nice tevbe edenler gelir, bu kişilerin tevbe ettiği sanılır fakat gerçekte onlar tevbe etmemişlerdir” çünkü bu kişiler…

-

Nasuh tevbe ise; kulun hem içten/kalpten hem de dıştan/görünüşten bir daha dönmemek üzere tevbe etmesidir. Sadece görünüşte tevbe eden kimse üzerine ipek örtü serilmiş çöplüğe benzer; insanlar ona hayretle bakarlar. Üzerindeki örtü kalktığında gerçeği görüp yüz çevirirler.

Mahlukat da böyledir; zahiren itaat ehli görünen kişilere hayretle bakarlar. Gizlenenler ortaya döküldüğü (Tarık Suresi 86/9) Kıyamet günü perdeler ortadan kalkıp da Melekler o itaat ehlinden yüz çevirdiklerinde insanlar da yüz çevirir. Bu sebeple Efendimiz şu hikmetli sözlerini söylemişlerdir:

”Allah sizin dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar!”

İbn Abbas şöyle der: ”Kıyamet günü nice tevbe edenler gelir, bu kişilerin tevbe ettiği sanılır fakat gerçekte onlar tevbe etmemişlerdir’‘ çünkü bu kişiler.

-İşlediği günahtan pişmanlık duymak,

-Bir daha o günaha dönmemeye karar vermek,

-İmkanı varsa hak sahibine hakkını geri vermek,

-Hak sahibinden helallik istemek,

-Helallik istemek mümkün değilse hak sahibi ve kendisi için istiğfar etmek…

gibi tevbenin şartlarını yerine getirmemişlerdir. Bunlara riayet edildiğinde Allah Teala’nın o kişiden razı olup tevbesini kabul etmesi umulur.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Kalbe altı çeşit düşünce gelir:

1- Nefs kaynaklı düşünce 2- Şeytan kaynaklı düşünce 3- Ruh kaynaklı...

Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son idrak ettikleri şey

Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son idrak ettikleri şey...