İbn Cerir et-Taberi ile birçok kimse, tufanın Kıpti hesabına göre Ağustos ayının 13’ünde meydana geldiğini belirtmişlerdir.

Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

”Şüphesiz, (Nuh tufanında) sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Onu size ibret yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.” (Hakka 11-12)

Müfessirlerden bazıları demişlerdir ki: ”Tufan suyu, yeryüzündeki en yüksek dağın tepesini 15 arşın (yaklaşık 10,2 m.) kadar aştı. 80 arşın (yaklaşık 54,4 m.)  kadar aştığını söyleyenler de olmuştur. O zaman enine boyuna, ovasıyla,  çölüyle, yamacıyla, dağıyla, kumsalıyla  yeryüzünün her tarafı sular altında kalmış. Yeryüzünde gözünü açıp kapayabilecek, ne büyük, ne de küçük bir canlı kalmamıştır.”

OKU
Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: ''Ölüm meleği, (önceleri) insanlara açıkça gelirdi. Hz Musa'yada (aynı şekilde) geldi. Hz Musa da (onun ölüm meleği olduğunu anlamayınca) ona tokat vurup onun gözünü çıkardı. Bunun üzerine ölüm meleği, Rabbinin huzuruna gelip:

İmam Malik, Zeyd bin Eslem’in şöyle dediğini nakleder: ”Tufandan önce insanlar, yeryüzünün bütün dağlarını ve ovalarını doldurmuşlardı.”’

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code