Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han'ın onlara: - Dtarihi
Osmanlı tarihiOkkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir...

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han’ın onlara:

-

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han’ın onlara:

”Siz yine ekmeği 30 paraya satmaya devam edin. Sattığınız her ekmek için istediğiniz 10 parayı ben vereceğim.

Çünkü bir memlekette ekmek fiyatına zam yapılırsa, bunu bütün zaruri ihtiyaçların pahalılaşması gibi bir hareket ortaya çıkar ki, halkımız bundan büyük ızdırap çeker.”

diyerek, halkını gerçek manada düşünen bir devlet adamlığı örneği sergilemiştir.

Osmanlı’dan Hikayeler

Son İçerikler

Papa, Fatih Sultan Mehmed’den korkup hangi ülkeye kaçmaya çalıştı?

Osmanlı kuvvetleri 1480'de İtalya Yarımadası'na çıkıp Otranto'yu aldılar. İslami bir saldırıyla karşı karşıya kalan papa, Fransa'ya kaçmaya hazırlandı. Ancak Osmanlıların...

Hz İsa bedenleri zaif düşmüş, benzi beti uçmuş üç kişinin yanından geçerek kendilerinden sordu: ”Sizi bu hale getiren nedir?” Onlar:

Rivayet ediliyor ki, Hz İsa bedenleri zaif düşmüş, benzi beti uçmuş üç kişinin yanından geçerek kendilerinden sordu: ''Sizi bu hale...

Bağdat’ın kapısındaki Genç Osman, Padişah Genç Osman mıdır?

Bağdat'ın kapısındaki Genç Osman kimdir? Padişah Genç Osman olmadığı kesin... Dediğiniz gibi. Burada bir şeyi mutlaka söylemem lazım. Sultan 2....

Dâbbetü’l-Arz, beraberinde Süleyman’ın -aleyhisselâm- mührü ve Mûsâ’nın -aleyhisselâm- asâsı olduğu hâlde çıkar. Mü’minin yüzünü asâ ile

“Dâbbe”, yeme ve içmeye muhtaç olan varlıklara denir. Dâbbetü’l-arz, “yerden çıkacak canlı” demektir. Kıyâmetin büyük alâmetlerinden olan “Dâbbetü’l-Arz” hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de...

Türklerin toplu olarak İslam’a geçişleri ne zaman başladı?

Türklerin toplu olarak İslam'a geçişleri 900'lü yıllarda yoğunluk kazanıyor. Tabii kitlesel değil, ama öncesinde Abbasi ordusunda İslam'ı seçen çok...

Hz Muhammed (sav) – Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi...

Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ''Ol'' dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem'i, Adem'i, Firdevs'i...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor