Dünya tarihi

Sokrat demiştir ki: ”Beş şey insanı helake götürür:

Osmanlı tarihi

1453’de Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatması sırasında Katolik ve Ortadoks kiliselerinin birleştirilmesini isteyen Birlikçiler:

Haberler

İmam Gazali – Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır

Dini Hikayeler

Hz Musa zamanında bir adam tevbesinde durmaz, ne zaman tevbe etse çok geçmeden onu bozarmış. Yirmi yıl bu şekilde devam eder. Derken Allah Teala Hz Musa’ya vahyederek ”Falanca kuluma söyle, ona çok kızgınım!” der. Hz Musa mesajı ulaştırınca adam üzülür ve hemen bir çöle giderek Allah Teala’ya şöyle niyaz eder:

Dünya tarihi

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nin Orhaniye Koyu, eşsiz bir doğa oluşumuyla meşhurdur. Koyun ortasında batık bir patika gibi uzanan 600 metre boyundaki kıyı, Kızkumu adıyla anılır. Kızkumu’nun oluşumuna dair bir efsane anlatılır.

Türk tarihi

Haçlıların 70 bin müslümanı katlettiğini duyan Selehattin Eyyubi’nin söylediği söz:

Osmanlı tarihi

Kanuni’nin Fransa Kralı Francois’e yazdığı meşhur bir mektup var. Mektubun ve olayın aslı nedir?

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed’in şüpheli ölümü. Fatih Sultan Mehmed nasıl öldü?

Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin Cezayir Beylerbeyi Dayı Hasan Paşa ile ABD Cumhurbaşkanı George Washington arasında 1795’te yapılan bir anlaşmaya göre:

Dünya tarihi

Altın 20 yılda ne kadar kazandırdı?

Timur tarihi

Ankara Savaşı ile Osmanlı’ya Darbe Vuran Timur Nasıl Bir Liderdi?

İslam tarihi

Deccal’in ortaya çıkışı ve Kıyamet nasıl kopacak? İkinci bir sur üfürülecek. İnsanlar hemen dirilip ayağa fırlayacaklar. Sonra onlara şöyle denilecek:

Dini Hikayeler

4 oğlunu şehid veren kadın sahabe

Osmanlı tarihi

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.” III.Murat, bu isteği

Türk tarihi

Türklere neden bu ismin verildiğini güzel bir hikaye anlatır. Zülkarneyn ile Türkler arasında geçen bir mücadelede sayıları çok azalmış olan Türkler,

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Sözleri

Osmanlı tarihi

Bir gün Şeyh Merkez Efendi, seccadesini sermiş namaz kılmakta idi. Başını seccadeye koyduğu zaman yerin altından bir ses:

İslam tarihi

Lokman (as)’ın peygamber miydi?

İslam tarihi

Bir rivayete göre ise İblis bir hekim suretinde onun hanımına görünerek Hz Eyyub için bir ilacı niteledi.

İslam tarihi

Firavun’un yaptığı işkenceler – Firavun’u bu kötü ve çirkin işi yapmaya sevk eden sebep şu idi: İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı:

x