Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah döneminde Kırkpınar güreşleri nasıl doğdu? Orhan Gazi’nin veliahtı Süleyman Paşa, bir av sırasında atından düşerek... - Dtarihi
Osmanlı tarihiOrhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah döneminde Kırkpınar güreşleri nasıl...

Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Şah döneminde Kırkpınar güreşleri nasıl doğdu? Orhan Gazi’nin veliahtı Süleyman Paşa, bir av sırasında atından düşerek…

-

Orhan Gazi’nin yiğit oğlu Alperen Süleyman Şah ve arkadaşları 1353 yılının esrarlı bir gecesinde Çanakkale Boğazı’ndan karşıya, Rumeli’ne, Avrupa’ya geçti. Bu ilk geçiş Türk tarihinin seyrini değiştirecek, Balkan yolu Osmanlılara açılacaktır.

Süleyman Paşa Çimpe, Ayalsilün ve Gelibolu kalelerini fethederek kuzeydoğuya ilerledi. Bolayır, Şarköy, Keşan, Malkara ve Tekirdağ’ı ele geçirdi.

Orhan Gazi’nin veliahtı Süleyman Paşa, bir av sırasında atından düşerek ağır yaralanıp şehit olunca, Gelibolu’nun Bolayır köyünde toprağa verildi. Alplik geleneğine uyularak atı da yanına gömüldü.

Süleyman Şah’ın 40 yiğidi, Alpereni, Trakya içlerinde Edirne’ye doğru yola devam ettiler. Engel, dur-durak bilmiyorlardı. Gönüllerindeki hak aşkı, güzellikleri uzağa, daha uzağa ulaştırma sevdası yanıyordu.

Bu kırk yiğit, cenge ara verdikçe, devamlı savaşa hazır olmak için, birbirleriyle güreş tutuyorlardı. Çünkü güreşi, hem harbe hazırlık hem de bir ibadet olarak kabul ediyorlardı.

Kırk Alperen Edirne yakınlarına gelmişlerdi. Yine güreşe tutuşmuşlardı. Otuz sekizi güreşini ayırmıştı. Ama iki yiğit hala güreşmeye devam ediyorlardı. Pes etmeyi harpten harpten kaçmak gibi gördüklerinden güreşe devam ettiler. Ama ikisi de bu yükü daha fazla kaldıramadı. Ruhları şimşek çakar gibi bedenlerini terk etti. Şehit olmuşlardı.

İki Alperen’i kara toprağın bağrına saklayan yiğitler, yollarına, cenklerine devam ettiler. Aylar sonra kırktan geri kalanlar, iki şehirde mekan olan toprağa geldiklerinde şehitliklerin hemen ucunda kırk pınarın fışkırdığı, çağlaya çağlaya aktığını gördüler. Buraya ”Kırklar Pınarı” dediler. Zaman içinde söylene söylene ”Kırkpınar” oldu.

1361 yılında Edirne fethedildikten sonra iki şehidin hatırına güreşler yapılmaya başlandı. Böylece ”Kırk Pınar Güreşleri” doğmuş oldu.

Türk İslam geleneğinde kutsal sayılar vardır. ”Kırk” sayısı da, kıyamete kadar her zaman mevcut bulunacak, iyiliklerin, güzelliklerin insanlarına ulaşmasına vesile olan Kırklar diye anılan evliya topluluğuna işaret etmektedir. Evliya, nefsin azgınlığından kurtulmuş, Yüce Yaratan’a yakın insan demektir.

Tarihi Efsaneler ve Sırlar

Dini Hikayeler

Hz Ömer bir gece Medine-i Münevvere sokaklarında kontrol gezisine çıkmıştı. Bir kadın kızına evin içinde: Biraz su getir, sütün içine dök, dedi. Kızı:

Hz Ömer bir gece Medine-i Münevvere sokaklarında kontrol gezisine çıkmıştı. Bir kadın kızına evin içinde: -Biraz su getir, sütün içine...
Moğol tarihi

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür? Moğollarla ilgili Protomoğol diyebileceğimiz bütün kaynakları okudum. Orjinallerini de okudum. O dönemde Protomoğol diyebileceğimiz...
İslam tarihi

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd’e -‘Taun/veba hakkında Resulullah’dan ne işittin?’ diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle dedi: Resulullah:

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd'e -'Taun/veba hakkında Resulullah'dan ne işittin?' diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle...
İslam tarihi

Abdulkadir Geylani Hz. – Lanet olasıca iblis, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Bu olaylar şunlardır:

Denilmiştir ki: ''Lanet olasıca şeytan, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Allah'ın lanetine uğrayıp huzur-i ilahiden kovulduğunda; Hz...
İslam tarihi

Hz Musa, Firavun’a: ”İman et, saltanatın sende kalacak” dedi. Firavun: ”Haman’a danışayım” diye cevap verdi. Haman ona şöyle dedi:

Vehb bin Münebbih şöyle der: Hz Musa, Firavun'a: ''İman et, saltanatın sende kalacak'' dedi. Firavun: ''Haman'a danışayım'' diye cevap verdi....
İslam tarihi

Hızır (as) diyor ki ben ve beni İsrail peygamberlerinden İlyas bin Sam Nebi ile beraber idik. Nebi, o sırada bir deniz kenarında düşmanlarıyla karşı karşıya idi. Arkadaşlarına:

Hızır (as) diyor ki ben ve beni İsrail peygamberlerinden İlyas bin Sam Nebi ile beraber idik. Nebi, o sırada bir...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi’nin Orhan Bey’e Vasiyeti. Osman Gazi vefat etmeden oğlu Orhan Bey’e yaptığı vasiyet tam bir siyaset name niteliğindedir…

''Oğul! Din işlerini herşeyden evvel ele alıp; yürütmek gayret ve esasını daima gözönünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma....
Selçuklu tarihi

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, – Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikşah’la görüşeceğim.” diye cevap verdi. Nizâmü’l Mülk “bu sözün izâhını” istedi…

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, - Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.)...
Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

1543'teki Nice seferinden sonra Barbaros Hayreddin Paşa bir daha sefere çıkmadı. Tersanelere çeki düzen vermekle uğraştı. Hastalandıktan kısa bir süre...
İslam tarihi

Kuran’da geçen ”Makam-ı İbrahim” ne demektir? ”Onda apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 3/97).

''Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır.'' (Al-i İmran, 3/97). Yani kendisinden sonraki peygamberlerin babası ve zürriyetinden haniflerin imamı Hz İbrahim'in...
İslam tarihi

İsrailoğullarından bir kadın Hz Musa’ya gelerek şöyle der: ”Ey Allah’ın nebisi! Zina ettim ve bundan doğan çocuğumu da öldürdüm”  yerinden dehşetle sıçrayan Hz Musa, kadına:

Yine şöyle bir rivayet vardır: İsrailoğullarından bir kadın Hz Musa'ya gelerek şöyle der: ''Ey Allah'ın nebisi! Ben çok büyük bir...
Moğol tarihi

Bunun üzerine kurultayda bulunan bir kahin öne çıkarak Timuçin’in yeni isminin ”Cengiz Han”, yani

Fatihin şahsı etrafında Asya'nın en kızgın ve vahşi zihniyetleri toplanmış bulunuyordu. Denizden, Küşlüg'ün kısa bir süre sonra hakim olacağı Karahıtayların...
Osmanlı tarihi

İran Şahı Şah Tahmasb, Kanuni Sultan Süleyman’la alay etmek için içi mücevher dolu sandık gönderir. Kanuni bu mücevherleri…

İnşaat sırasında özellikle temel hazırlığı gibi teknik sebeplerden dolayı, uzun bir süre, bir türlü göze görünür ve herkesin anlayacağı duruma...
Moğol tarihi

Camuka’yı Cengiz Han’a teslim eden, Camuka’nın 5 adamını Cengiz Han neden öldürdü?

Kötü durumda, tüm umudunu yitirmiş bu son beş adamla Tanglu tepelerine sığınan Camuka ise yaşamını yalnızca çalıp çırparak sürdürüyordu. Yabani...
İslam tarihi

Kıyamet günü mevki bakımından insanların en kötüsü

Kıyamet günü mevki bakımından insanların en kötüsü, dilinden ve şerrinden korkulan kişidir. Hz Muhammed – Ramuz e Hadis
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Hangi namaz daha üstündür?

Kişi bazen camiye gidip namaz kılar (fakat ne yazık ki) namazı, Allah katında bir sivrisinek kanadına dahi denk olmaz. Kişi...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve

Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve abras hastasını iyileştirecek, ölüyü de diriltecek ve insanlara:...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ‘in Necran hristiyanlarıyla yaptığı tartışma -Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine’de ziyaret etmektedir. Hz İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu iddialarını tekrarlayıp, bunu Hz Muhammed (sav)’in de onaylamasını isterler. O ise onları mantık ve sağduyuya davet eder.

Necran hristiyanlarını temsil eden bir heyet kendisini Medine'de ziyaret etmektedir. Hz İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddialarını tekrarlayıp, bunu Hz Muhammed...
Selçuklu tarihi

Alparslan Hana kalesini muhasara etti. Hain Yusuf, Alparslan’ın huzuruna çıkarıldığı sırada Alparslan’ı hançerledi. Hemen Yusuf’u…

Sultan Alparslan, Malazgirt zaferinden sonra 1072 senesinde çok sayıda atlı ile Maveraünnehr'e doğru sefere çıktı. Türkleri bir bayrak altında toplamak...
Ünlülerden sözler

Abdulkadir Geylani Sözleri

”… Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok. O halde her an yapacağınız tövbeleriniz de günahlarınıza denk olsun.” Dua ipini...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Abdulkadir Geylani Hz. – Dininiz 4 şey yüzünden gider, bunlar şunlardır:

Dininiz dört şey yüzünden gider: 1- Bildiklerinizi hayata geçirmezseniz. 2- Hakkında...

Şeytanın korktuğu şey

İblis'in korkup sakındığı şey, kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak,...
x