Osmanlı tarihi

Kanuni İstanbul’daki elçileri törenle kabul etmişti. Bu arada Alman İmparatoru Şarlken’in sefiri de merasim salonuna girdi, fakat her ülkenin elçisinin oturması için yer ayrıldığı halde kendisinin yeri olmadığını gördü.

Ateistlere Cevap Dini Hikayeler

Hanefi mezhebinin imamı, imamı Azam HazretIeri dinsiz bir alimle münazara yapacaktı. Dinsiz adam müslümanlara meydan okuyordu. Karşılaşma

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Tevbe kapısı ne zaman kapanır?

İslam tarihi

Hz Ali’nin ism-i azam duası hakkında sözü

Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin biat merasimi 1299’da Bilecik’te Oğuz Han töresine göre yapılmıştır. Osman Gazi’nin hükümdarlığını kabul edenler onun karşısında üçer kez

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’i öldürmeye giden 100 müşriğe ne oldu?

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in ölümünden sonra Hazinenin kapısı neden O’nun mührüyle devamlı mühürlenmiştir?

İslam tarihi

Hz Davud Cenab-ı Haktan: ”Ya Rabbi bu insanları niçin yarattın?” diye sordu. Allah da cevaben:

Mısır tarihi

Eski Mısır’ın Yedi Harikası

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in ölümü nasıl oldu? Ölmeseydi nereyi fethedecekti?

Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey kimleri fillere çiğnetti? Diğer taraftan yeri geldiğinde sertlik göstermekten de kaçmamıştır. Nitekim 1058 senesinde Selçukluların eski Bağdat Şahnesi Arslan Besasiri ile birlik olup Selçuklu askerlerine

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, devlet işlerinde hata edenleri hiç affetmezdi ve bu sebeple de bir çok vezirinin boynunu vurdurmuştu. Kendisinin şiddet ve gazabından korkan, her an ölüm tehlikesi geçiren Piri Paşa bir gün: Padişahım, eninde sonunda beni bir bahane ile  idam ettireceksin . Hemen,

Ünlülerden sözler

Abdulkadir Geylani Sözleri

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed’in şüpheli ölümü. Fatih Sultan Mehmed nasıl öldü?

İslam tarihi

Hz Ömer Halife olduğu zaman, etraftan insanlar gelip, ”Halife kimdir?” diye sorarlar, ”Koyunlar kurtlarla birlikte

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

Ünlülerden sözler

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

İslam tarihi

Selahattin Eyyubi’nin son nefesini vermeden son sözleri ve emri şu oldu:

Dini Hikayeler

Kabus isminde birisi Mısır’a firavun olmuştu. Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır’a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk yaptı, çok yüksek olan köşküne atıyla çıkar inerdi. Çıkarken ön ayaklar kısalır, inerken uzanırdı. Bu durumu görünce şaşırarak haykırdı:

Hun Tarihi

Attila’nın elinde efsanevi savaş tanrısı Ares’in kılıcı var mıydı?

x