Dini Hikayeler

Hazreti Ali (r.a.) Efendimiz bir rüya görüyor. Rüyasında Peygamber Aleyhisselam’ın arkasında namaz kılıyormuş. Namazdan sonra

Timur tarihi

Timur’un sorduğu ”İki müslüman savaşırsa hangisi şehittir?” sorusunun cevabı

Selçuklu tarihi

Nizamülmülk’ün öldürülmesinde de Melikşah’ın eşi Terken Hatun’un parmağı var mıydı?

Moğol tarihi

Moğol orduları dünya nüfusundan kaç milyon insan öldürdü?

Selçuklu tarihi

Mevlana’nın son sözleri

İslam tarihi

Rivayete göre Hz İsa bir gün bahçesini sulayan bir gencin yanından geçiyordu. Genç Hz İsa’ya: ”Rabbinden, sevgisinin zerre ağırlığı kadarını bana bahşetmesini iste” dedi. Hz İsa:

Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid kendini zehirleyerek mi vefat etti?

Moğol tarihi

Cengiz Han Buhara’daki Büyük Cami’ye girdiğinde ne yaptı?

Dini Hikayeler

Hz Musa’nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa’ya: ”Ya Musa, Allah’ı hakkıyla tanımam için O’na dua et” dedi. Duası kabul edildi. İnsanlardan uzaklaşıp dağdaki vahşi hayvanların arasına karıştı. Bir gün Hz Musa onu aradı ama bulamadı. Elini açıp:

İslam tarihi

Anlatıldığına göre Cebrail Hz Nuh’a şöyle sorar: ”Ey en uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?”

İslam tarihi

Hz Ömer bir gün Medine sokaklarında dolaşırken elbisesi altında bir şey gizleyen bir genç gördü. Genç, içki şişesini taşıyordu. Hz Ömer gence yaklaşarak ”Elbisenin altında ne var?” diye sordu. Genç içki taşıdığını söyleyecekken bir anda vaz geçti ve içinden Allah’a yalvardı:

İslam tarihi

Hz. Peygamber (sav) Cebrail (as)’a ”Allah seni yarattığı zaman ne gördün?” diye sorunca, Cebrail

Dini Hikayeler

Osmanlı’ya yardıma gelen melek ordusu – Aşağıdaki hadiseyi tarihçi Ahmet Mithat Efendi anlatıyor. Ruslar Oltaniçe’de 150.000 kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan’a girmişler, buradan da 25.000 kişilik bir kuvveti Bükreş üzerine salmışlardı. Onları sadece 3.000 kişilik

Osmanlı tarihi

Büyük Cihangir Yavuz Sultan Selim’in günde

Dini Hikayeler

Hz Musa ve tevbesini bozan adam

Osmanlı tarihi

1453’de Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatması sırasında Katolik ve Ortadoks kiliselerinin birleştirilmesini isteyen Birlikçiler:

Moğol tarihi

Cengiz Yasalarında hırsızlık, eşcinsellik, zina vb. suçların cezası neydi? Cengiz Han’ın 21 adet Büyük Yasa’sı

İslam tarihi

Kıyamette Hz Muhammed’in (s.a.v) şikayeti

İslam tarihi

Mekke’de ilk puta tapma olayı Amr b. Luhayy liderliğinde nasıl gerçekleşti?

Türk tarihi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’ndan aldığı parayı ne yaptı? – Mehmed Akif, müsabaka birincisine verilecek olan 500 lirayı almış ve

x