Dini Hikayeler

Allah (C.C.) Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa sana acaibattan bir sır bildireyim mi? buyurdu. Musa Kelimullah: — Göster ya Rabbi! diye iltica etti. Allah tarafından: — Ya Musa! Git filân yerdeki çeşmenin başına, kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle!, emri geldi. Musa Aleyhisselâm gitti, tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı.

Timur tarihi

Timur’un hazinesi Kurtuluş Savaşına nasıl yaradı?

Moğol tarihi

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?

İslam tarihi

Lokman Hekim’den nasîhat istediler, o da şöyle nasîhat etti:

Türk tarihi

Türkler anayurtlarından neden ayrıldılar? – Proto-Moğollar’dan, Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine

İslam tarihi

Allah Teala, Hz İsmail’e şöyle vahyetti: ”Beni kalbi kırık kullarımın yanında ara!” Hz. İsmail ”Ya Rabbi, onlar kim? diye sorunca Allah Teala:

Dini Hikayeler

Anasının Dilini Koparan Evlat – Üç beş yaşına gelen bir çocuk komşunun yumurtasını çalıp annesine getirir. Haram, helal bilmeyen cahil ana, yumurtayı çocuğun elinden alır ve çocuğuna bir aferin çeker ve:

İslam tarihi

Firavun’un son sözleri – Firavun’un ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

İslam tarihi

Feridüddin Attar – 4 şey bedbahtlığa sebep olur

İslam tarihi

Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan bazıları şöyledir: İmam-ı A’zam hazretleri buyurdu ki:

İslam tarihi

Hz Adem: ”Ya Rabbi, İblis’i bana musallat ettin ama ben ondan ancak senin yardımınla kurtulabilirim” der. Bunun üzerine Allah Teala: ”Doğan her çocuğa bir melek tayin ediyorum” der. Hz Adem: ”Fazlasını istiyorum” deyince

İslam tarihi

Cinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan döktüler? Bazıları, meleklerin, Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler

Dünya tarihi

Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı

İslam tarihi

”Allah yolunda cihat edenlere eziyet etmekten çekinin” Hz Muhammed

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şey cennet hazinesindendir:

İslam tarihi

Cennetle cehennem tartıştılar. Cennet ”Bana zayıflar ve

İslam tarihi

Deccali kim öldürecek?

İslam tarihi

Kuran’da bahsedilen Hz Musa ile Hz Hızır kıssasında geçen Hz Musa’nın ”Genç Arkadaşı” hangi peygamberdir?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Dine zararlı 3 kimse”

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet devrinde bir Müslümanın günlerce dolaşıp yıllık zekatını verebileceği fakir birini arayıp bulamadığını, Bunun üzerine zekatının tutarı olan parayı bir keseye koyarak Cağaloğlu’ndaki bir ağaca asıp, üzerine de:

x