İslam tarihi

Hz Muhammed ”Dini ilmi, dünyalık elde etmek için kullananlar”

Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

İslam tarihi

Şu dört şeyi yapmadığı halde Allah Teala’yı sevdiğini söyleyen yalancıdır – İmam Gazali

Hun Tarihi

Attila’nın mezarı neden bilinmiyor? – Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır:

Timur tarihi

Emir Timur’un ermeni çetecilere yaptığı şey

Osmanlı tarihi

İleride Avrupalı kralların üzengi öpmek için sıraya geçecekleri büyük bir devlet adamı olan Kanuni’nin doğum haberi Yavuz Sultan Selim’e ulaştırıldığında, huşu içinde Kur’an okumakta olan baba Yavuz’un okumakta olduğu Kur’an-ı Kerim’den başını kaldırarak:

İslam tarihi

İbrahim bin Edhem’in duası

İslam tarihi

Hafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der? Canı çıkmakta olan herkese hafaza melekleri gösterilir. O, Allah’a itaat eden bir kul ise, ona:

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Otranto’yu aldığında Papa hangi ülkeye kaçmaya çalıştı?

İslam tarihi

Şeytanın korktuğu şey

Dini Hikayeler

Hz İsa bir dağın tepesinde namaz kılıyordu. Derken İblis, ona gelip: -Her şeyin (Allah’ın) kaza ve kaderiyle meydana geldiğini iddia eden sen misin? dedi. Hz İsa: -‘Evet!’ dedi. İblis: -Kendini şu dağdan aşağı at ve: (Bu) bana (daha önce Allah tarafından) takdir kılındı!’ de’ dedi. Bunun üzerine Hz İsa:

Osmanlı tarihi

Osman Gazi’nin Orhan Bey’e Vasiyeti. Osman Gazi vefat etmeden oğlu Orhan Bey’e yaptığı vasiyet tam bir siyaset name niteliğindedir.

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah bir kula aile veya mal ya da çocuk (gibi) bir nimet bahşederse o kul:”

Dini Hikayeler

Cenab-ı Allah İsa aleyhisselâm’ı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselâm’ın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah’a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa aleyhisselâm, bir gün

Selçuklu tarihi

Sultan Kılıçarslan nasıl öldü? – Sultan Kılıçarslan, ordusunun mağlup olduğuna kesin olarak kanaat getirdikten sonra en azından canını kurtarabilmek amacıyla bineğini

Selçuklu tarihi

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, – Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikşah’la görüşeceğim.” diye cevap verdi. Nizâmü’l Mülk “bu sözün izâhını” istedi.

Moğol tarihi

1246 yılında yapılan büyük kurultayda Güyük, kurultaya katılmayan Batu’nun muhalefetine rağmen büyük han olarak seçildi. Bu sırada Papa’nın elçisi Plano Carpini de Karakurum’da bulunuyordu. Nitekim o Güyük’ün Papa’ya hitaben yazdığı ve

Türk tarihi

Türkler anayurtlarından neden ayrıldılar? – Proto-Moğollar’dan, Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine

Dünya tarihi

Masonlukta sembollerin 20 sırrı

Osmanlı tarihi

4. Murad devrinde ünlü hiciv şairi Nef’i neden öldürüldü?

x