Dtarihi Osman Gazi'nin Orhan Bey'e Vasiyeti. Osman Gazi vefat etmeden oğlu Orhan Bey'e yaptığı vasiyet tam bir siyaset name niteliğindedir... - Dtarihi

Osman Gazi’nin Orhan Bey’e Vasiyeti. Osman Gazi vefat etmeden oğlu Orhan Bey’e yaptığı vasiyet tam bir siyaset name niteliğindedir…

Paylaş

Loading

”Oğul! Din işlerini herşeyden evvel ele alıp; yürütmek gayret ve esasını daima gözönünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, din ve devletin kuvvetlenmesine sebep olur.

 
 

Her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslam’ın yüceliğini yaşatınız.

Cihadın kemaline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz.

 
 

Her zaman İslam’a hizmet ediniz. Zira Cenab-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti.

Gaza ve cihadlarınızla Kelime-i Tevhid’i çok uzaklara götürünüz.

 
 

Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Rasülü Azam’ın şefaatinden mahrum kalsın.

Din gayretine sahip olmayan, sefahate düşkün olan ve denenmemiş kimselere devlet işlerini verme!

 
 

Zira yaradandan korkmayan kimse, O’nun yarattıklarından da çekinmez.

Allah’ın rızası için devlet hizmetinde gayret gösterenleri daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin vefatından sonra aile fertlerini koru, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşıla.

 
 

Tebeandan hiç kimsenin malına-mülküne dokunma. Hak sahiplerine haklarını ver, layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun, onların ailelerini gözet. 

Alimleri, fazilet sahiplerini, edipleri, yazarları ve sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve ihsanda bulun.

 
 

Başka bir memlekette olgun bir alimin, bir arifin, bir velinin bulunduğunu duyarsan; onlara layık bir usul ve ifade ile memlekete getirt. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir ki memleketinde çoğalsınlar; din ve devlet işleri nizaman girip ilerlesin.

Sakın, ordun ve zenginliğinle mağrur olma. Benden ibret al ki; zayıf, güçsüz bir karınca misali, hiç layık olmadığım halde buraya geldim ve Allah-u Teala’nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizamı uygula.

 
 

Dinimizin tayin ettiği beytü’l maldaki gelirin ile kanaat eyle.

Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tenbih eyle.

 
 

Daima adalet ve insaf üzerinde bulun, zulme meydan verme.

Herhangi bir işe başladığın zmana Cenabı Allah’ın yardımına sığın.

 
 

Tebeanı düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru.

Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da Allah’ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevla’ya emanet ettim. Her işinde adaleti üstün tut.”

 
 

Osmanlı Padişahlarının Kerametleri – Ömer Altıntop


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x