Osmanlı'da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır? - Dtarihi
Osmanlı tarihiOsmanlı'da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

Osmanlı’da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

-

Osmanlı’da ilk kardeş katlini, 1. Murad’ın şehit edildiği Kosova savaşı’nda hatta savaş  meydanında görüyoruz. Biliyorsunuz, bir Haçlı seferi organize ediliyor. 1. Murad da  bu sefere karşı Kosova’da konuşlanıyor ve Kosova Savaşı kazanılıyor ama savaşın kazanılması sonrası savaş meydanında gezerken 1. Murad orada bir Sırp askeri tarafından öldürülüyor. Hemen ölmüyor aslında, onun çok güzel bir görseli var. Ağacın altına 1 Murad’ı yatırmışlar ve herkes başında bekliyor. Hemen ölmüyor 1. Murad, bir süre sonra ölüyor. Tabi 1.Murad öldüğü anda; biliyorsunuz her an fitne çıkabilir, bunu önlemek  için  o boşluğun derhal doldurulması lazım. Yani biri acilen biri padişah olarak ilan edilmeli ve herkes de yeni sultana biat etmeli .

Murad’ın halihazırda iki oğlu var ikisi de Kosova’da ,savaşta birlikteler. Yıldırım Bayezid ve Yakup Çelebi. Yakup Çelebi o sırada kendi birlikleriyle düşmanı kovalamaya gitmiş, Yıldırım da orada, merkezde. Baba  ölünce hemen devlet adamları toplanıyor, Şehzade Bayezid ‘i aniden padişah ilan edip ona biat ediyorlar.

Yakup  Çelebi düşmanı kovalamış birlikleriyle geri dönüyor, hemen orada yakalanıyor. Yakup Çelebi oracıkta boğuluyor yay girişi ile. Saltanat ailesinin kanı kutsaldır ve akıtılamaz, dolaysıyla Yakup Çelebi bu şekilde idam ediliyor.

Neticede Osmanlı tarihine gecen ilk kardeş katli meselesi böyle cereyan ediyor.

KAYNAK:OSMANLI’NIN ŞİFRELERİ

İslam tarihi

Kuran’a göre Kıyamette kimler tartıya giremiyecek?

Bunlar, işte o kimselerdir ki, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar etmişlerdir de hayır adına yaptıkları bütün işleri boşa gitmiştir....
İslam tarihi

Hz Nuh’un gemisinin teknolojik üstünlüğü…

İşte tam o sırada  Yüce Allah, Hz Nuh'a gemi yapmasını emretti. O, o zamana kadar büyüklükte eşi görülmemiş ve daha...
İslam tarihi

Kuran’da geçen Sebe’ kavmi, Arim seline neden maruz kaldı? – Sebe’ halkının imrenilecek bir halde bol rızıkları, çok meyveleri ve bereketli ekinleri vardı. Bununla beraber onlar,

Yüce Allah (bu konuyla ilgili olarak) şöyle buyurmaktadır: ''Doğrusu Sebe' kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. (Onların,) biri...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezit Han’ın bir mahkemede şahitlik etmesi gerekiyordu. Padişah mahkemeye geldi ve herkes gibi o da ellerini önüne bağlayıp ayakta bekledi. Devrin Bursa Kadısı Molla Fenari, padişahı süzdükten sonra; ”Senin şahitliğin kabul değildir. Zira sen…

Yıldırım Bayezit Han'ın bir mahkemede şahitlik etmesi gerekiyordu. Padişah mahkemeye geldi ve herkes gibi o da ellerini önüne bağlayıp ayakta...
İslam tarihi

Cehennemdekilerin içeceği Ğassak nedir? – Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak şu Ayet-i Kerimelerde vurgulanır:

Cehennemdekilerin içeceği olan Ğassak şu Ayet-i Kerimelerde vurgulanır: ''İşte bu; kaynar su ve  irindir. Onu tatsınlar.'' (Sad Suresi 57) ''Orada...
İslam tarihi

Hz Süleyman güç yüzüğü ile neler yapıyordu?

Hiçbir değerli taş, Hz Süleyman'ın yüzüğündeki kadar kıymetli olamaz! Onun bütün itibarı ve şanı da, o yüzükten geliyordu, çünkü kaştaki...
İslam tarihi

Hz Ömer Kadisiye savaşında İran’ı fethetmek için büyük bir ordu toplamıştı… İran Hükümdarı Kisra nereye kaçtı?

Peygamberimiz'in sağlığında Arap yarımadası Müslümanların hakimiyetine girmiş ve insanlar bölük bölük İslam'a girmişlerdi. Peygamberimiz İslam'ın yayılmasını engellemek isteyen Bizans İmparatorluğuna...
İslam tarihi

”Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. Kahinleri, yorumcuları ve sihirbazları toplayıp onlara bu rüyasını sordu. Onlar da:

''Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. (Bu rüyasında) sanki Beytü'l-Makdis tarafından bir ateş gelip Mısır'ın bütün evlerini ve Kıptileri yakmış, İsrailoğulları'na...
İslam tarihi

Ebu Cehil nasıl öldürüldü ve kellesine ne yapıldı? İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu:

İbn Hişam der ki: Ebu Cehil, Bedir Savaşı günü şu şiiri söyleyerek çarpışıyordu: ''Avan Savaşı benden intikam almaz.  İki senelik...
İslam tarihi

Hz Nuh’un gemiyi yapması ve geminin ebatı

Bazı selef alimleri der ki: ''Yüce Allah, Hz Nuh'un duasını kabul buyurunca, gemi yapımında kullanılması amacıyla ona bir ağaç dikmesini...
İslam tarihi

Sadi Şirazi – İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet’te, fakat dindar adam Cehennem’de. Merakını mucip olarak akıllı bir adama sormuş ve demiş ki:

İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet'te, fakat dindar adam Cehennem'de. Merakını mucip...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar, hain ve zalim olan kimse için kıyamet günü bir sancak dikilir. Ve

Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar, hain ve zalim olan kimse için kıyamet günü bir sancak dikilir. Ve ''Dikkat olunsun, bu...
İslam tarihi

Hz Yakub: ”Ecelim yaklaşıp, ruhumu almak istediğinde bana bildirmeni istiyorum” der. Gün gelir, Hz Yakub’un vakti tamamlanır, Ölüm meleği yanına gelir. Hz Yakub…

Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine göre, Hz Yakub ölüm meleğiyle sürekli görüşürdü. Bir gün ölüm meleği Hz Yakub'un yanına gelir....
Osmanlı tarihi

Birinci Murat, son nefesini vermeden önce başı ucunda diz çökmüş olarak duran oğlu Yıldırım Bayezit’e bir vasiyet niteliğinde şu sözleri söylemişti:

Birinci Murat, son nefesini vermeden önce başı ucunda diz çökmüş olarak duran oğlu Yıldırım Bayezit'e bir vasiyet niteliğinde şu sözleri...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve

Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve abras hastasını iyileştirecek, ölüyü de diriltecek ve insanlara:...
İslam tarihi

Hz Ömer’in büyük kerameti – Mısır halkı Amr bin As’ın huzuruna çıkarak: -Bu Nil nehrinin bir adeti vardır ki, o adet yerine getirilmedikçe nehir taşmaz, suyu çoğalmaz, suyu kesilir. Amr bin As: -Adeti nedir? dedi. Halk:

''Şevahiddü'n-Nübüvve'' adındaki kitapta nakledilmiştir: Hz Ömer, Amr bin As'ı Mısır'ı fethetmek için gönderdi. Amr bin As, Mısır'ı fethedince, O'nu oraya...
İslam tarihi

Lanet olasıca iblis, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Bu olaylar şunlardır:

Denilmiştir ki: ”Lanet olasıca şeytan, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Allah’ın lanetine uğrayıp huzur-i ilahiden kovulduğunda; Hz...
Dini Hikayeler

Hz Ömer bir gece Medine-i Münevvere sokaklarında kontrol gezisine çıkmıştı. Bir kadın kızına evin içinde: Biraz su getir, sütün içine dök, dedi. Kızı:

Hz Ömer bir gece Medine-i Münevvere sokaklarında kontrol gezisine çıkmıştı. Bir kadın kızına evin içinde: -Biraz su getir, sütün içine...
Moğol tarihi

Dünya nüfusunu kırıma uğratan Moğol orduları dünya nüfusundan kaç milyon insan öldürdü?

Cengiz Han'ın ordularının, o zamanki dünya nüfusunun %11'ini, yani 40 milyon insanı öldürdüğü kabul edilmektedir. Cengiz Han - Elif Eda...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah’ın (Arşının) gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gün(ün) de Allah, şu yedi kimseyi gölgelendirecektir. (Bu yedi kişi şunlardır):

1- Adaletli imam. 2- Tenhada Allah'ı anıp gözleri yaşaran kimse. 3- Gönlü mescidlere bağlı adam. (Bu kişi) mescidden çıktığında, oraya...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (s.a.v), Tebük Gazvesi dönüşünde şöyle buyurmuştur:

''Cihadın küçük olanın sayfasını kapattık; şimdi sırada büyük olanı...

Sultan 2. Abdülhamid, Balkan devletlerini nasıl birbirine düşürüyordu?

Sultan 2. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra arzusuna muhalif bir...
x