Osmanlı'nın mareşal padişahları kimlerdir? - Dtarihi
Osmanlı tarihiOsmanlı'nın mareşal padişahları kimlerdir?

Osmanlı’nın mareşal padişahları kimlerdir?

-

Mareşallik nedir, bu unvanı almak için hangi meziyetlere sahip olmak icap eder?

Serdarlık, sonradan müşirlikle değişmişti. Osmanlı hükümdarları ta 2. Mustafa Zenta’da (1697) yenilene kadar başkomutan (mareşal) olarak ordunun başındaydı. Yani modern orduda zamanla profesyonel komutanlık ortaya çıktı (18. asır)

İmparatorluğun ilk sekiz padişahı çok önemli mareşallerdir ve bu devleti kuranlar çok kısa bir sürede uluslararası bir kabul görmüşlerdir. Hiç şüphesiz ki halifeden menşur almak gibi adetler dışında asıl önemlisi, Osmanlıların Doğu’da ve Batı’da imparatorluk niteliğine sahip olmalarıdır. Türklerin mareşalleri var. Mesela padişahların hepsi mareşaldir. Orhan Gazi, savaş teknikleriyle Murat Hudavendigar, Bayezid mareşaldir. Kendisi o kadar olmasa da Çelebi Mehmed’in adamları iyidir. Fakat taht kavgası yaptığı Emir Süleyman için aynı şey söylenemez. 2. Murad da Fatih de iyi askerlerdir.

Türklerin Altın Çağı – İlber Ortaylı

Son İçerikler

İhlasla Verilen Sadaka Hac Yerine Geçmiş

Abdullah bin Mübarek Hazretleri hacca gitmektedir. Küfe'den geçerken bir kadının, çöplükte bir kazın tüylerini yolduğunu görür. "Bu kaz kesilmiş...

Hz Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmek için giderken, kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenince, onun evine koşmuş, kardeşini bir tokatla yere sermiş ve

Taha, bu şekilde başlayan 20. surenin adıdır. Hz Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmek için giderken, kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenince,...

Sonra her tepeden akın edip gelen Ye’cuc-Me’cuc’u gönderecek. Onların ilk bölümü Taberiye gölüne gidip oradaki suyun hepsini içecek. Sonradan gelenler orada su bulamayarak şöyle...

Sonra Allah, İsa'ya: ''Ben bazı kullarımı çıkardım ki kimse onlarla savaşamaz. Haydi kullarımı Tur dağına götür!' diye vahyedecek. Sonra her...

Rivayet edildiğine göre İblis, İmam Şafii’ye gelerek: ”Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında...

Rivayet edildiğine göre Şeytan, İmam Şafii'ye gelerek: ''Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete...

İbrahim Bin Edhem padişahken birden Hz Hızır gelir. Devlet büyükleri ve askerleri gelip el bağladılar, ani olarak heybetli bir zat kapıdan girip tahtın yanına...

Önceden Belh şehrinin padişahıyken kırk altın kalkanlı asker, tantana ile önünde ve kırkı da ardından giderlerdi. Bir gece sarayında yatarken,...

Bağdat’ı İşgal eden Şah Abbas’ın işkenceleri

En ağır işkencelere ise Bekir Paşa maruz kalmıştı. Demirden bir kafes içine konulan Bekir Paşa, yedi gün yedi gece...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x