> | TARİH HAKKINDA HERŞEY | Sayfa 133
Ana Sayfa Blog Sayfa 133

Kalbe altı çeşit düşünce gelir:

0

1- Nefs kaynaklı düşünce

2- Şeytan kaynaklı düşünce

3- Ruh kaynaklı düşünce

4- Melek kaynaklı düşünce

5- Akıl kaynaklı düşünce

6- Yakin kaynaklı düşünce

Nefs kaynaklı düşünce, nefsin arzularını yerine getirmeye; ister mubah, ister günah olsun onun her türlü isteğine uymaya teşvik eder.

Şeytan kaynaklı düşünce, inkar etmeyi, Allah’a ortak koşmayı, şikayet etmeyi Allah’ı vaadlerinde töhmet altında bırakmayı içerir. Ayrıca günah işlemeye, tövbeyi geciktirmeye ve insanları dünyada ve ahirette helake sevk eden her türlü şeye teşvik eder.

Bunların her ikisi de kötü olup olumlu hiçbir yanları yoktur ve bütün müminleri kapsar.

Ruh ve melek kaynaklı düşünceler, hakikati ve Allah’a itaat etmeyi sağlayan, dünyada ve ahirette kurtuluşa vesile olan ve sağlıklı bilgi ile örtüşen şeylere yönlendirir. Bu ikisi övgüye değer olup belirli evsafı haiz kişiler için geçerlidir.

Akıl kaynaklı düşünce, bazen nefs ve şeytan kaynaklı düşünce gibi tasvip edilmeyen şeyleri; bazen de ruh ve melek kaynklı gibi tasvip edilen şeyleri içerir. Bu, Allah’ın hikmetinin ve işini sapasağlam yapmasının bir gereğidir.

Yakin kaynaklı düşünce ise, imanın özü ve ilmin kaynağı olup Allah’tan gelir. Bu düşünce çok özel kullara (havas); yani yakin ehli, özü sözü bir, şehid ve abdal olan velilere özgü olup özbeöz hakikati içerir.

Abdulkadir Geylani – Kuran ve Hadislerden Öğütler – Sayfa 31

Hz Peygamber birinin ”şeytan helak olsun” dediğini duymuştu. Ona,

0

”Deme böyle; çünkü senin bu sözün şeytana kibir verir, ” Adımın büyüklüğü ile seni nasıl dize getirdim” diye övünür. Böyle söyleyeceğine ”Bismillah” deyiver. O zaman şeytan ufala ufala küçücük toz zerresi haline gelir.”

Abdulkadir Geylani – Kuran ve Hadislerden Öğütler – Sayfa 25

Şeytana karşı korunma yolları

0

Şeytanla mücadele ve kendini müdafaa etmede en etkili şey, kelime-i tevhid ve Allah düşüncesini sürekli canlı tutmaktır.

Bir hadis-i kutside şöyle buyrulmuştur:

”Benim kalem, ”la ilahe illallah” sözüdür ve kaleme giren kişi azabımdan güvende olur”

Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

”La ilahe illallah” diyen kişi cennete girer.

Şeytan, kişinin azabı hak edecek işler yapmasına sebebtir; ama kul, kelime-i tevhidi söyleyip gereğince hareket edince; yani Allah’ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma zırhını kuşanınca ve şeytan onun bu zırhı kuşandığını görünce ondan uzaklaşır ve bundan böyle ona doğru, tek bir adım bile atmaz. Böylece savaşçının, kalkanıyla düşman saldırılarından kurtulduğu gibi, kul da şeytanın aldatmacalarından kurtulur.

Kuran ve Hadislerden Öğütler – Abdulkadir Geylani

Şeytan kelimesi ne demektir?

0

”Şeytan” kelimesi, ”dolaşık uzun ip” demek olan şatan ile ”uzaklık” demek olan şatn kökünden türemiştir. Şeytan, iyilikten uzaklaşıp kötülükte kök saldığı için bu adı almıştır. İnsana ”şeytan gibi” anlamı kastedilerek ”şeytan” denir. Ayrıca çirkin görülen her şey, şeytana benzetilerek ”yüzü şeytanı andırıyor”: ”Şeytan başı gibi denir. Şu ayette de ”şeytan” kelimesi bu olumsuz anlamı ile kullanılmıştır:

”Tomurcukları tıpkı şeytanların başı gibi çok çirkin ve ürkütücüdür.” Saffat 65

Kuran ve Hadislerden Öğütler – Abdulkadir Geylani

 

Ebu Hureyre’nin yaşlılık döneminde ettiği dua

0

Nakledildiğine göre Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ”Allah’ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum” diye dua ederdi.

”Yahu! yaşını başını almış adamsın. Hala bu günahlara düşerim diye mi endişe ediyorsun? diye sordular.

”Şeytan, henüz hayatım sona ermemişken bunlardan nasıl korkmayayım” dedi.

Kuran ve Hadislerden Öğütler – Abdulkadir Geylani

Şeytanın korktuğu şey

0

İblis’in korkup sakındığı şey, kulun Allah’a sığınmasıdır. Allah’a sığınmak, ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınlığıdır. Sen şayet ariflerden değilsen, Allah’a O’ ndan korkan kulların sığındığı gibi sığın ki sen de onların derecesine yükselesin. İşte  o zaman kalp nurunun aydınlığı İblis’in direncini kırar, ordularını yener, fitne tohumlarını yeşertmesine imkan vermez ve sende açtığı yaralarının izlerini silip atar. Böylece sen, kardeşlerin ve bağlıların için şeytanın zindanı olursun. (Kuran ve Hadislerden Öğütler – Abdulkadir Geylani)

E’üzü Besmele çekmenin 5 faydası

0

Kul, Allah’a sığınmakla beş fayda eder:

1- Dini yaşantısında bir süreklilik sağlar.

2- Şeytanın şerrinden ve vesvesesinden kurtulur.

3- Korunaklı bir hisara girmiş ve Allah’a yaklaşmış olur.

4- Peygamberler, özü-sözü bir olanlar, şehidler ve imanına yaraşır bir hayat sürenlerle birlikte güven ve huzur içinde Allah’a kavuşur.

5- Yerin ve göğün Rabbi ona yardım eder.

Kaynak: Kuran ve Hadislerden öğütler Abdulkadir Geylani

x