Dtarihi Pers İmparatoru Kyros'un hilesine rağmen Tomris savaşı nasıl kazandı? Kroises'un önceden kendisine verdiği öğüdü tutarak İskitleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle - Dtarihi

Pers İmparatoru Kyros’un hilesine rağmen Tomris savaşı nasıl kazandı? Kroises’un önceden kendisine verdiği öğüdü tutarak İskitleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle

Paylaş

Loading

Kyros, Pers ileri gelenleriyle durumu görüşür ve Lidyalı Kroisos’un önerisi üzerine İskitlerin ülkesine girmeye karar verir. Tomris kendi yaptığı uygun şekilde geri çekilir ve Kyros yönetimi oğlu Kambyses’e bırakıp Arakses Irmağına geçer. Bir süre sonra da Kroises’un önceden kendisine verdiği öğüdü tutarak İskitleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle geri çekilir. İskitler bu hileye aldanarak saldırırlar ve bu az sayıdaki askeri yendikten sonra buldukları yiyecek-içeceklerle kendilerine bir şölen tertiplerler. İyice doyup yerlerinden bile kalkamaz hale gelince de Persler saldırıya geçer ve pek çoğunu öldürürler.

Tomris’in ifadesine göre İskit ordusunun yaklaşık üçte biri yok edilmiştir. Bu arada Tomris’in oğlu Spargapises’i de esir alırlar. Bunun üzerine Tomris, Kyros’a yeniden bir haberci gönderir. Haberci de onun bu zaferi İskitlerin bolca içtiği şarap sayesinde yani hileli bir şekilde kazandığını söyleyip, Tomris’in oğlunu geri vermesini ve ülkesinden çıkıp gitmesini, yoksa, onu kana doyuracağını bildirir, fakat Kyros bu sözlere aldırmaz. Tam bu esnada Tomris’in esir tutulan oğlu da bir fırsatını bulup kendini öldürür.

Bunun ardından Tomris bütün kuvvetleriyle Kyros’un üzerine yürür. Uzun ve kanlı bir çarpışmanın ardından İskitler galip gelir, Kyros da bu savaşta ölür. Tomris savaş meydanında elinde kanla dolu bir tulumla Kyros’un cesedini arar ve bulunca da kesik kafasını bunun içine daldırır.

Türk Savaş Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x