Rüyasında Hz Muhammed (sav)'i gören Genç Osman'a Hz Muhammed (sav) ne yaptı? - Dtarihi
Osmanlı tarihiRüyasında Hz Muhammed (sav)'i gören Genç Osman'a Hz Muhammed...

Rüyasında Hz Muhammed (sav)’i gören Genç Osman’a Hz Muhammed (sav) ne yaptı?

-

Genç Osman, yoğun bir şekilde gece-gündüz çalışıyor, yapacağı işleri planlıyordu. O günlerde bir rüyâ gördü Genç Osman. Korkunç bir rüyâ. Rüyasında bir taht üzerinde oturuyor ve Kur’ân-ı Kerim okuyordu. Ansızın, Hz. Peygamber karşısında belirdi. Padişahın elinden Kur’ânı sırtından da cübbesini aldı. Sonra bir tokat vurup kendisini yere düşürdü. Padişah, Peygamber Efendimiz’in ayağına kapanıp yalvarmak istemiş, fakat bunu başaramayarak, kan ter içinde uyanmıştı. Dehşete kapılarak, Hocası Ömer Efendiye bu rüyânın tâbirini sordu. Ömer Efendi: Tokat, hacca gitmekte tereddüt etmenizden dolayı bir ihtardır. Rüyânızda Peygamber Efendimiz’in ayağına yüz süremediğiniz için üzülmeyin. İnşaallah, mübârek kabirlerine yüz sürmeniz nasip olur. Padişah, bu tâbirden tatmin olmamıştı. İmamını çağırtarak, Üsküdar’a gönderdi. Aziz Mahmud Hüdâyi Hz. nin fikrini sordurdu.

Aziz Mahmut Hüdâyi Hz. bir mektupla, şu tâbiri yazarak gönderdi genç pâdişâha: Okuduğunuz Kur’ân, Allah’ın hükmünü işâret eder ki, ona uymanız lâzımdır. Oturduğunuz taht ise, bedeninizin kaftanıdır. Bu rüyâ, oldukça tehlikeli görünüyor. Allahu â’lem korkunç hâdise yakında vukû bulur. Hemen tevbe ve istiğfâr ile talep buyurun, sıkıntılar def olsun.

Az zaman sonra Aziz Mahmud Hüdâyi Hz. nin tâbiri doğru çıkacak, genç padişah isyancıların elinden kurtulamayarak katledilen ilk Osmanlı sultanı olacaktır.

Son İçerikler

Hz Üzeyr ‘den nakledilen sözler

''Yüz defa ölmek, bir saat zilletten daha değersizdir.'' İbn Kesir - Peygamberler Tarihi

Cinler, Hz Adem yaratılmadan önce nasıl cinayetler işleyip kan döktüler? Bazıları, meleklerin, Ademoğlunun yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını; Adem’den önce cinler ve binler…

Yüce Allah meleklere hitap ederek onlara ''Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım'' (Bakara 30) buyurdu. Yüce Allah, birbirlerinin peşi sıra...

Kimler cehennemden çıkartılıp cennet nimetlerini görüp; tekrar cehenneme gidecek?

Ey şu kimselerin pişmanlığı! Artık fırsatlar kaçmış ve türlü türlü belalar, dünya nimet ve lezzetlerinden hiçbirşey kalmamıştır. Onlar kendilerine...

Yahudilerin beklediği Kutsal Kan’ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih’in özellikleri Tevrat’ta nasıl anlatılıyor?

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım: Şövalyeler Eski Ahit'e inanırlar ancak Yeni Ahit'te sadece Yuhanna'ya göre İncil'i ve Vahiy bölümünü...

Hz Musa’nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa’ya: ”Ya Musa, Allah’ı hakkıyla tanımam için O’na dua et” dedi. Duası kabul edildi....

Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine göre, Hz Musa'nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa'ya: ''Ya Musa,...

Türk olarak bilinen ilk kişi kimdir?

Türk olarak bilinen ilk kişi kimdir? Yani bir bakıma Türklerin atası... Tarihi kaynaklara göre söylersek Mete dediğimiz hükümdarın babasıdır; Toman...

Mutlaka Okumalısınız

Hz Musa – Allah kimin namazını kabul eder?

Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Ben, sadece benim azametim...

Hz Muhammed – Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey

İlimden bir bölüm öğrenirsen bu senin için kabul edilmiş...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x