Kuran'da geçen Ress kavmi nasıl helak oldu? Ress kavmi Hanzala bin Safvan ismindeki peygamberi... - Dtarihi
İslam tarihiKuran'da geçen Ress kavmi nasıl helak oldu? Ress kavmi...

Kuran’da geçen Ress kavmi nasıl helak oldu? Ress kavmi Hanzala bin Safvan ismindeki peygamberi…

-

Yüce Allah Furkan suresinde konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Ad’ı, Semud’u, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok kavimleri helak ettik! Onların herbirine öğüt olarak meseller anlattık. (Öğüt almadıkları için de) hepsini kırıp geçirdik!” (el-Furkan 25/38-39)

”Ashab-ı Ress, (Yemen’de bir belde olan) Hadavvar/Hadur’da yaşıyorlardı. Yüce Allah onlara Hanzala bin Safvan adında bir peygamber gönderdi. Onlar, bu peygamberi yalanladılar ve onu öldürdüler. Bunun üzerine Ad bin Avs bin İrem bin Sam bin Nuh, çocuklarıyla Ress’den ayrıldı ve ”Ahkaf” (denilen yer)e yerleşti. Yüce Allah da Ress halkını helak etti. Onlar bütün Yemen’e dağıldılar. Bununla birlikte bütün yeryüzüne yayıldılar. Öyle ki Cebrun bin Said Ad bin Avs bin İrem bin Sam bin Nuh gidip Dımeşk/Şam şehrine yerleşti, oğulları da Dımeşk/Şam şehrini inşa ettiler ve ona ”Cebrun” adını verdiler. İşte direkleri yüksek İrem şehri burasıdır. Hiçbir yerde Dımeşk/Şam şehrinden daha fazla taş direkler yoktur. Bundan dolayı Yüce Allah Hz Hud peygamber olarak gönderdi. Onlar Hz Hud’u yalanladılar. Allah da onları helak etti.

Görüldüğü üzere bu, Ashab-ı Ress’in, Ad kavminden uzun asırlar önce (yaşadığını) gerektirmektedir.

İbn Ebi Hatim, İkrime yoluyla Abdullah bin Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

”Ress, Azerbaycan’da bulunan bir kuyudur.

İkrime’nin şöyle dediğini nakletmiştir:

”Ress, içerisine peygamberlerini atarak gömdükleri bir kuyudur.”

Süheyli dedi ki: ‘‘Adı Hanzala bin Safvan olan o peygambere uykudayken vahiy gelirdi. Halk ona saldırdı. Onu öldürüp kuyuya attılar. Kuyunun suyu çekildi. Önceleri bol bol su içerken susuz kaldılar, ağaçları kurudu, ürünsüz kaldılar. Yurtları harap oldu. Etrafları insanlarla şenlenmiş iken ortalarda kimseler görünmez oldu. Yanlızlığa itildiler. Son fertlerine kadar helak edildiler. Evlerinde, cinler ile vahşi hayvanlar yaşamaya başladı. Yaşadıkları yerde cinlerin fısıldaşmasından, aslanların kükremesinden ve sırtlanların ulumalarından başka bir ses duyulmaz oldu.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Dini Hikayeler

Huzur ve saadetini Allah aşkında bulan mübarek bir zat, dört yüz yıl ibadet etmişti. Dünyadan elini eteğini çekmiş,

Huzur ve saadetini Allah aşkında bulan mübarek bir zat, dört yüz yıl ibadet etmişti. Dünyadan elini eteğini çekmiş, perde arkasından...
Osmanlı tarihi

1453’de Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatması sırasında Katolik ve Ortadoks kiliselerinin birleştirilmesini isteyen Birlikçiler:

1453’de Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatması sırasında Katolik ve Ortadoks kiliselerinin birleştirilmesini isteyen Birlikçiler:”Şehri Latinlere verip Hazreti İsa ve Meryem...
Dünya tarihi

1096 yılında Haçlılar Kudüs’e girip 40.000 Müslümanı nasıl öldürdü?

1096 yılında Haçlıların Kudüs'e girerek 40.000 Müslümanı kılıçtan geçirdikten sonra Gödofroi dö Buygom'un Papa 2. Urban'a yazdığı mektupta: ''Kudüs'te bulunan...
Osmanlı tarihi

Avustralya’ da yaşayan 2 Osmanlı askeri Avustralya’ ya nasıl savaş açtı? – İngilizler Hindistan’ı işgal eder, Hindistan Kralı Osmanlı’dan yardım ister. Yıllardır savaş içinde olan

İngilizler Hindistan'ı işgal eder, Hindistan Kralı Osmanlı'dan yardım ister. Yıllardır savaş içinde olan Osmanlı bu yardımı karşılıksız bırakmamakla birlikte 350...
Göktürk Tarihi

Göktürkler neden soylarının A-shih-na (Aşina) kurdundan geldiğini iddia etmişlerdir?

Türk adını ilk defa resmi devlet şeklinde kullanarak milletimize ad verme şerefi kazanan Gök Türklerin tarihimizde hiç şüphesiz seçkin bir...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah’ın büyük nuru ve tecelliyatı içinde olur:

Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah'ın büyük nuru ve...
İslam tarihi

Resulullah (sav) Bedir günü, sahabelerin yapmış olduğu bir gölgelikte oturuyordu. O sırada Cibril-i Emin geldi ve:

Resulullah (sav) Bedir günü, sahabelerin yapmış olduğu bir gölgelikte oturuyordu. O sırada Cibril-i Emin geldi ve: ''Ey Muhammed! Ashabın güneşin...
Dünya tarihi

Yahudiler, Ahit Sandığı’nın bulunmasını neden bekliyor?

Yahudiler, Kutsal Ahit Sandığı'nın yeniden bulduklarında Rabb'in onlarla tekrar konuşacağına mı inanıyor? Evet. İsrailoğullarının kutsal kitabı böyle diyor. Ayrıca dini...
Dini Hikayeler

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. O esnada taht birden sallanmaya, ters dönmeye başladı. Hz Süleyman tahta: ”Düzgün olsana!” deyince, taht dile gelerek:

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. Ülkesinin üzerinden geçerken insanların ve cinlerin kendisine yaptığı itaate ve boyun...
Dünya tarihi

Sokrates’i son sözleri – Sokrates’in ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

En ünlü sözü ''Benim tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimi bilmektir'' olan Sokrat'ın ölümü kişiliğine yaraşır şeklinde oldu. Zehri içmeden önce...
Timur tarihi

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına topladıktan sonra Allah’a şöyle dua etti:

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına...
İslam tarihi

Cennet ehlinin en az rütbesinin mükafatı

Cennet ehlinin en az rütbe ve derecelisi, seksen bin hizmetçisi ve yetmiş iki bin zevcesi olan kimsedir ki, ona Cabiye...
Hun Tarihi

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı:

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma...
Osmanlı tarihi

Yine bir gün akın esnasında, Mihaloğlu Ali Bey düşmana esir düşer; idam edilmeden önce düşman komutanı sorar: ”-Senin ataların Hristiyan ve ünlü bir hisarın Tekfuru idi. Avrupa’da büyük bir şöhretin var. Eğer bize gelirsen…

Bora olup esen, arslan olup kükreyen ve ufuklarda yarışan serhat beylerimizden biri de Mihal oğullarıdır. İkinci Bayezit devrinde Macaristan'ın altını...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – (Ahirette) mü’minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar ve

(Ahirette) mü'minler ateşten kurtuldukları zaman, cennetle cehennem arasında bir köprüde durdurulurlar ve aralarında dünyadaki haklarını birbirlerinden alırlar. Tertemiz olduktan sonra...
Dini Hikayeler

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir söz ile kendi kendine geldi. Tövbe etti. Bu dünyanın geçici olan padişahlığını bırakıp ahiretin baki ve devamlı olan padişahlığına sarıldı. O devamlı olan mülkte padişah oldu. İntibaha gelişinin sebebi şu hadisedir:

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir...
Osmanlı tarihi

İleride Avrupalı kralların üzengi öpmek için sıraya geçecekleri büyük bir devlet adamı olan Kanuni’nin doğum haberi Yavuz Sultan Selim’e ulaştırıldığında, huşu içinde Kur’an okumakta olan baba Yavuz’un…

İleride Avrupalı kralların üzengi öpmek için sıraya geçecekleri büyük bir devlet adamı olan Kanuni'nin doğum haberi Yavuz Sultan Selim'e ulaştırıldığında,...
İslam tarihi

Kopacak 3 Kıyamet

1- Küçük kıyamet 2- Orta kıyamet 3- Ulu Kıyamet Azrail canını almaya geldiğinde gönül yüzü dönmüş olur. Mesala köpek suretine,...
İslam tarihi

Hz İbrahim Kabe’yi nasıl inşa etti?

Sonra Hz İbrahim, Allah'ın dilediği kadar onlardan uzakta kaldı ve (bir müddet sonra) tekrar (oraya) geldi. Bu sırada Hz İsmail,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav): ”Allah Teala, içinde peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir” oradakiler bu nasıl olabilir? diye sordular” Hz Muhammed (sav):

”Allah Teala, içinde peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir” oradakiler  ”Ya Resulullah, bu...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Abdülkadir Geylani Hazretleri – Kadere nasıl teslim olunur?

Ey cemaat! Kadere karşı gelmeyin, gelin karşı gelmemek için...

Hz Muhammed (s.a.v) ”6 özellik hayırdandır”

1-) Allah düşmanlarına cihat etmek, 2-) Yaz günü oruç tutmak, 3-)...
x