Kuran’da geçen Ress kavmi nasıl helak oldu? Ress kavmi Hanzala bin Safvan ismindeki peygamberi nasıl şehid etti?

0
12178
ress kavmi
Paylaş

Loading

Yüce Allah Furkan suresinde konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Ad’ı, Semud’u, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok kavimleri helak ettik! Onların herbirine öğüt olarak meseller anlattık. (Öğüt almadıkları için de) hepsini kırıp geçirdik!” (el-Furkan 25/38-39)

”Ashab-ı Ress, (Yemen’de bir belde olan) Hadavvar/Hadur’da yaşıyorlardı. Yüce Allah onlara Hanzala bin Safvan adında bir peygamber gönderdi. Onlar, bu peygamberi yalanladılar ve onu öldürdüler. Bunun üzerine Ad bin Avs bin İrem bin Sam bin Nuh, çocuklarıyla Ress’den ayrıldı ve ”Ahkaf” (denilen yer)e yerleşti. Yüce Allah da Ress halkını helak etti. Onlar bütün Yemen’e dağıldılar. Bununla birlikte bütün yeryüzüne yayıldılar. Öyle ki Cebrun bin Said Ad bin Avs bin İrem bin Sam bin Nuh gidip Dımeşk/Şam şehrine yerleşti, oğulları da Dımeşk/Şam şehrini inşa ettiler ve ona ”Cebrun” adını verdiler. İşte direkleri yüksek İrem şehri burasıdır. Hiçbir yerde Dımeşk/Şam şehrinden daha fazla taş direkler yoktur. Bundan dolayı Yüce Allah Hz Hud peygamber olarak gönderdi. Onlar Hz Hud’u yalanladılar. Allah da onları helak etti.

Görüldüğü üzere bu, Ashab-ı Ress’in, Ad kavminden uzun asırlar önce (yaşadığını) gerektirmektedir.

İbn Ebi Hatim, İkrime yoluyla Abdullah bin Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

”Ress, Azerbaycan’da bulunan bir kuyudur.

İkrime’nin şöyle dediğini nakletmiştir:

”Ress, içerisine peygamberlerini atarak gömdükleri bir kuyudur.”

Süheyli dedi ki: ‘‘Adı Hanzala bin Safvan olan o peygambere uykudayken vahiy gelirdi. Halk ona saldırdı. Onu öldürüp kuyuya attılar. Kuyunun suyu çekildi. Önceleri bol bol su içerken susuz kaldılar, ağaçları kurudu, ürünsüz kaldılar. Yurtları harap oldu. Etrafları insanlarla şenlenmiş iken ortalarda kimseler görünmez oldu. Yanlızlığa itildiler. Son fertlerine kadar helak edildiler. Evlerinde, cinler ile vahşi hayvanlar yaşamaya başladı. Yaşadıkları yerde cinlerin fısıldaşmasından, aslanların kükremesinden ve sırtlanların ulumalarından başka bir ses duyulmaz oldu.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz