Hz Musa – Allah nasıl zikredilir? | Dtarihi
İslam tarihiHz Musa - Allah nasıl zikredilir?

Hz Musa – Allah nasıl zikredilir?

-

Rivayet edildiğine göre, Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyeder:

”Ey Musa! Beni zikrederken vücudun titresin. Beni sükunet halinde zikret ki, kalbinin derinliklerinden gelsin. Huzuruma çıktığında kimsesiz aciz bir köle gibi dur. Benden bir şey isterken de ürkek bir kalp ve doğruyu söyleyen bir dil ile istekte bulun.”

Yine rivayet edilir ki, Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyeder:

”Ümmetinden asi olanlara söyle, beni zikretmesinler. Çünkü ben, beni zikredeni anacağıma söz verdim. Onlar beni zikrettiğinde ben de onları lanet ile anarım”

bu, asi olduğunu bildiği halde gafil olmadan zikredenlere has bir durumdur. Gaflet ve isyan bir araya nasıl gelebilir?

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Her akşamdan sonra Cebrail, Mikail, İsrafil ve Hızır (as) bir yerde toplanırlar ve şöyle derler:

Her akşamdan sonra Cebrail, Mikail, İsrafil ve Hızır (as)...

Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Sözleri

''Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler...
x